MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Galeria zdjęć
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  230749 
Usuniŕto Oferty aktualne 5917 
Usuniŕto Statut - Gim. w Pełkiniach 1636 
Usuniŕto Kadra - Gim. w Pełkiniach 2220 
Usuniŕto Podatki lokalne 30 
Usuniŕto Statut - gim. w W. Pełkinskiej 1626 
Usuniŕto Kadra - gim. w W. Pełkińskiej 2342 
Informacje o gminie Opis gminy 4201 
Informacje o gminie Mapa gminy 3654 
Informacje o gminie Dane teleadresowe 4308 
Władze Wójt 8484 
Władze Skarbnik 6184 
Władze Sekretarz 5311 
Gmina Sołectwa 3365 
Gmina Jednostki organizacyjne 2772 
Gmina Statut 2060 
Gmina Strategia rozwoju 2327 
Gmina Zagospodarowanie przestrzenne 2653 
Rada Gminy Kompetencje Rady 1814 
Rada Gminy Radni Gminy 4539 
Rada Gminy Radni informacje 2632 
Rada Gminy Komisja rewizyjna 2078 
Rada Gminy Komisja Budżetu , Finansów i Gospodarki Komunalnej 2326 
Rada Gminy Komisja oświaty, zdrowia i sportu 2219 
Rada Gminy Komisja infrastruktury technicznej i rolnictwa 2109 
Rada Gminy Komisja Skarg, wniosków i petycji 187 
Rada Gminy Oświadczenia Majątkowe Rady 2010-2014 2915 
Rada Gminy Oświadczenia Majątkowe Rady 2014-2018 2432 
Rada Gminy Oświadczenia Majątkowe Rady 2018-2023 819 
Urząd Gminy Godziny urzędowania 3884 
Urząd Gminy Struktura Urzędu 7104 
Urząd Gminy Regulamin organizacyjny 2933 
Urząd Gminy Oświadczenia majątkowe 9871 
Urząd Gminy Nr Konta Urzędu Gminy 1971 
Prawo lokalne Budżet 2020 21 
Prawo lokalne Budżet 2019 209 
Prawo lokalne Budżet 2018 603 
Prawo lokalne Budżet 2017 970 
Prawo lokalne Budżet 2016 1074 
Prawo lokalne Budżet 2015 1439 
Prawo lokalne Budżet 2014 1761 
Prawo lokalne Budżet 2013 1891 
Prawo lokalne Budżet 2012 1873 
Prawo lokalne Budżet 2011 2051 
Prawo lokalne Budżet 2010 2249 
Prawo lokalne Budżet 2009 1987 
Prawo lokalne Budżet 2008 2220 
Prawo lokalne Budżet 2007 2142 
Prawo lokalne Budżet 2006 2016 
Prawo lokalne Budżet 2005 1962 
Prawo lokalne Budżet 2004 1895 
Prawo lokalne Budżet 2002 1930 
Prawo lokalne Budżet 2003 1941 
Prawo lokalne Budżet 2001 1427 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2019 836 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2018 1554 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2017 1964 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2016 2016 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2015 2344 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2014 2319 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2013 2900 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2012 2820 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2011 2766 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2010 2795 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2009 2941 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2008 2535 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2007 3601 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2006 2270 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2005 2395 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2004 2289 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2003 2251 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2002 2295 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2001 1809 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2000 1621 
Prawo lokalne Uchwały Rady 1999 1928 
Prawo lokalne Uchwały Rady 1998 1522 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2020 77 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2019 679 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2018 1158 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2017 1443 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2016 1555 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2015 9543 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2014 2486 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2013 1707 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2012 2505 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2011 1843 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2010 1907 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2009 1869 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2008 2101 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2007 2242 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2006 1950 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2005 2127 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2004 2090 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2003 1993 
Prawo lokalne Instrukcja przeglądania uchwał 2185 
Aktualności Z życia wzięte 5133 
Aktualności Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania 4826 
Aktualności Ogłoszenia 76119 
Aktualności Komunikaty 17204 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2019 225 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2018 87 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2017 78 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2016 599 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2015 1312 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2014 1264 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2013 2181 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2012 2359 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2011 1663 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2010 1205 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2009 1272 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2008 1266 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2007 1592 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2006 1207 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2005 1277 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2004 1160 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2003 1178 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2002 1336 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2001 1315 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2000 1156 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 1999 1456 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 1998 1266 
Przetargi 1Przetargi aktualne 199464 
Przetargi 2Przetargi na nieruchomości 27079 
Przetargi 3Przetargi zakończone 21275 
Przetargi 4Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 474 
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt budżetu 103 
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt WPF na dany rok 61 
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Opinie RIO - projekty uchwał budżetowych 48 
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Opinie RIO - projekt WPF 49 
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwały budżetowe 74 
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwały WPF 50 
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Sprawozdanie opisowe za I kwartał 50 
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Opinia RIO - przebieg wykonania budżetu za I półrocze 43 
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Sprawozdanie opisowe za rok 52 
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 52 
Sprawozdania finansowe Gmina Jarosław 70 
Sprawozdania finansowe Urząd Gminy Jarosławia 55 
Sprawozdania finansowe Jednostki podległe 61 
Bezpieczeństwo Zarządzanie kryzysowe 2289 
Bezpieczeństwo Porady dla szkół z zakresu ewakuacji 1708 
Bezpieczeństwo Poradnik na wypadek powodzi 1810 
Bezpieczeństwo Ochotnicze Straże Pożarne 1117 
Galeria zdjęć Urząd Gminy 2885 
Galeria zdjęć Koniaczów 2164 
Galeria zdjęć Kostków 2209 
Galeria zdjęć Leżachów Osada 2194 
Galeria zdjęć Makowisko 2178 
Galeria zdjęć Morawsko 2326 
Galeria zdjęć Munina 2431 
Galeria zdjęć Pełkinie 2415 
Galeria zdjęć Sobiecin 2174 
Galeria zdjęć Surochów 2400 
Galeria zdjęć Tuczempy 2316 
Galeria zdjęć Wola Buchowska 2142 
Galeria zdjęć Wólka Pełkińska 2252 
Galeria zdjęć Zgoda 2154 
Galeria zdjęć OSP 2204 
Dotacje dla przedszkoli Rok 2017 660 
GOPS Statut - GOPS 2129 
GOPS Kadra - GOPS 3309 
GOPS Świadczenia rodzinne 49 
GOPS Zasiłki z pomocy społecznej 44 
GOPS Informacje ogólne 53 
GOPS Dodatki mieszkaniowe 46 
GOPS Fundusz alimentacyjny 47 
GOPS Karta Dużej Rodziny 44 
GOPS 500+ 61 
GOPS Dobry Start 300+ 49 
ZKG Statut - ZKG 1758 
ZKG Kadra - ZKG 2274 
ZEAS Statut - ZEAS 2048 
ZEAS Kadra - ZEAS 2763 
SP w Makowisku Statut - PSP w Makowisku 1635 
SP w Makowisku Kadra w PSzP w Makowisku 1948 
SP w Morawsku Statut - SP w Morawsku 1569 
SP w Morawsku Kadra - SP w Morawsku 3657 
SP w Muninie Statut - SP w Muninie 1698 
SP w Muninie Kadra - SP w Muninie 2341 
SP w Pełkiniach Statut - SP w Pełkiniach 1488 
SP w Pełkiniach Kadra - SP w Pełkiniach 2760 
SP w Surochowie Statut - SP w Surochowie 1925 
SP w Surochowie Kadra - SP w Surochowie 2785 
SP w Tuczempach Statut - SP w Tuczempach 1624 
SP w Tuczempach Kadra - SP w Tuczempach 2524 
SP w Wólce Pełkińskiej Statut - SP w W. Pełkińskiej 1454 
SP w Wólce Pełkińskiej Kadra - SP w W. Pełkińskiej 2456 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie Godziny otwarcie bibliotek na terenie Gminy Jarosław 1400 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie Działalność Gminnej Bibliotek Publicznej w Pełkiniach i jej Filii Bibliotecznych 1014 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie Kadra 1003 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie Zdjęcia Gminnych Bibliotek 876 
     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie