MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  353541 
Usuniŕto Oferty aktualne
Usuniŕto Statut - Gim. w Pełkiniach
Usuniŕto Kadra - Gim. w Pełkiniach 15 
Usuniŕto Podatki lokalne
Usuniŕto Statut - gim. w W. Pełkinskiej 10 
Usuniŕto Kadra - gim. w W. Pełkińskiej 54 
Informacje o gminie Opis gminy 572 
Informacje o gminie Mapa gminy 388 
Informacje o gminie Dane teleadresowe 364 
Władze Wójt 428 
Władze Skarbnik 334 
Władze Sekretarz 311 
Gmina Sołectwa 283 
Gmina Jednostki organizacyjne 292 
Gmina Statut 196 
Gmina Strategia rozwoju 163 
Gmina Zagospodarowanie przestrzenne 193 
Rada Gminy Kompetencje Rady 153 
Rada Gminy Radni Gminy 396 
Rada Gminy Radni informacje 214 
Rada Gminy Komisja rewizyjna 153 
Rada Gminy Komisja Budżetu , Finansów i Gospodarki Komunalnej 170 
Rada Gminy Komisja oświaty, zdrowia i sportu 152 
Rada Gminy Komisja infrastruktury technicznej i rolnictwa 189 
Rada Gminy Komisja Skarg, wniosków i petycji 151 
Rada Gminy Oświadczenia Majątkowe Rady 2010-2014 134 
Rada Gminy Oświadczenia Majątkowe Rady 2014-2018 199 
Rada Gminy Oświadczenia Majątkowe Rady 2018-2023 353 
Urząd Gminy Godziny urzędowania 452 
Urząd Gminy Struktura Urzędu 370 
Urząd Gminy Regulamin organizacyjny 197 
Urząd Gminy Oświadczenia majątkowe 766 
Urząd Gminy Nr Konta Urzędu Gminy 137 
Prawo lokalne Budżet 2021 138 
Prawo lokalne Budżet 2020 268 
Prawo lokalne Budżet 2019 207 
Prawo lokalne Budżet 2018 186 
Prawo lokalne Budżet 2017 183 
Prawo lokalne Budżet 2016 162 
Prawo lokalne Budżet 2015 166 
Prawo lokalne Budżet 2014 163 
Prawo lokalne Budżet 2013 166 
Prawo lokalne Budżet 2012 158 
Prawo lokalne Budżet 2011 155 
Prawo lokalne Budżet 2010 175 
Prawo lokalne Budżet 2009 187 
Prawo lokalne Budżet 2008 177 
Prawo lokalne Budżet 2007 156 
Prawo lokalne Budżet 2006 170 
Prawo lokalne Budżet 2005 173 
Prawo lokalne Budżet 2004 184 
Prawo lokalne Budżet 2002 170 
Prawo lokalne Budżet 2003 173 
Prawo lokalne Budżet 2001 160 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2021 318 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2020 522 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2019 405 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2018 401 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2017 262 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2016 274 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2015 240 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2014 174 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2013 236 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2012 232 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2011 208 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2010 243 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2009 216 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2008 262 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2007 598 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2006 203 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2005 190 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2004 203 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2003 198 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2002 193 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2001 173 
Prawo lokalne Uchwały Rady 2000 185 
Prawo lokalne Uchwały Rady 1999 168 
Prawo lokalne Uchwały Rady 1998 215 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2021 461 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2020 445 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2019 188 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2018 203 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2017 170 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2016 175 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2015 850 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2014 250 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2013 200 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2012 181 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2011 171 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2010 216 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2009 163 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2008 181 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2007 168 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2006 188 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2005 186 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2004 218 
Prawo lokalne Zarządzenia Wójta 2003 200 
Prawo lokalne Instrukcja przeglądania uchwał 178 
Aktualności Z życia wzięte 282 
Aktualności Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania 745 
Aktualności Ogłoszenia 13469 
Aktualności Komunikaty 1214 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2019 209 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2018 155 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2017 133 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2016 133 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2015 134 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2014 130 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2013 134 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2012 140 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2011 135 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2010 136 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2009 133 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2008 130 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2007 177 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2006 148 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2005 135 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2004 128 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2003 129 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2002 129 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2001 128 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 2000 142 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 1999 148 
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław Prawo Miejscowe 1998 130 
Petycje Petycje 2020 172 
Petycje Petycje 2021 80 
Przetargi 1Przetargi aktualne 22794 
Przetargi 2Przetargi na nieruchomości 4067 
Przetargi 3Przetargi zakończone 1816 
Przetargi 4Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3561 
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt budżetu 168 
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt WPF na dany rok 122 
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Opinie RIO - projekty uchwał budżetowych 103 
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Opinie RIO - projekt WPF 103 
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwały budżetowe 156 
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwały WPF 113 
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Sprawozdanie opisowe za I półrocze 119 
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Opinia RIO - przebieg wykonania budżetu za I półrocze 105 
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Sprawozdanie opisowe za rok 137 
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 111 
Sprawozdania finansowe Gmina Jarosław 127 
Sprawozdania finansowe Urząd Gminy Jarosławia 108 
Sprawozdania finansowe Jednostki podległe 121 
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Sprawozdania Rb-NDS 110 
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Sprawozdania Rb-Z 97 
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Opinia RIO - możliwość finansowania deficytu (projekt) 93 
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Opinia RIO - możliwość finansowania deficytu 99 
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Opinia RIO - prawidłowa kwota planowanie długu 114 
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Uchwały o zaciągnięciu kredytu 93 
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Zarządzenie o wydaniu opinii o możliwości spłaty kredytu 100 
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt Opinia RIO o możliwości zaciągnięcia kredytu 95 
Bezpieczeństwo Zarządzanie kryzysowe 170 
Bezpieczeństwo Poradniki 120 
Bezpieczeństwo Ochotnicze Straże Pożarne 98 
Dotacje dla przedszkoli Rok 2017 213 
Dotacje dla przedszkoli Rok 2021 139 
GOPS Statut - GOPS 148 
GOPS Kadra - GOPS 145 
GOPS Świadczenia rodzinne 126 
GOPS Zasiłki z pomocy społecznej 114 
GOPS Informacje ogólne 116 
GOPS Dodatki mieszkaniowe 114 
GOPS Fundusz alimentacyjny 105 
GOPS Karta Dużej Rodziny 110 
GOPS 500+ 120 
GOPS Dobry Start 300+ 117 
ZKG Statut - ZKG 127 
ZKG Kadra - ZKG 129 
ZEAS Statut - ZEAS 117 
ZEAS Kadra - ZEAS 187 
SP w Makowisku Statut - PSP w Makowisku 106 
SP w Makowisku Kadra w PSzP w Makowisku 111 
SP w Morawsku Statut - SP w Morawsku 97 
SP w Morawsku Kadra - SP w Morawsku 217 
SP w Muninie Statut - SP w Muninie 94 
SP w Muninie Kadra - SP w Muninie 178 
SP w Pełkiniach Statut - SP w Pełkiniach 111 
SP w Pełkiniach Kadra - SP w Pełkiniach 226 
SP w Surochowie Statut - SP w Surochowie 102 
SP w Surochowie Kadra - SP w Surochowie 211 
SP w Tuczempach Statut - SP w Tuczempach 131 
SP w Tuczempach Kadra - SP w Tuczempach 185 
SP w Wólce Pełkińskiej Statut - SP w W. Pełkińskiej 104 
SP w Wólce Pełkińskiej Kadra - SP w W. Pełkińskiej 210 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie Godziny otwarcie bibliotek na terenie Gminy Jarosław 354 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie Działalność Gminnej Bibliotek Publicznej w Pełkiniach i jej Filii Bibliotecznych 129 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie Kadra 167 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie Zdjęcia Gminnych Bibliotek 131 
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Deklaracja dostępności 113 
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Koordynator do spraw dostępności w Gminie Jarosław 109 
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami 113 
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Raporty 97 
     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie