MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Wójt Gminy Jarosław ogłasza przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych zamieszkałych w miejscowościach w których położone są nieruchomości na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania nieruchomości gruntowych z zasobów mienia komunalnego
 

WÓJT GMINY JAROSŁAW

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1, pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. ze zm.) oraz Zarządzenia nr Z/38/2020 Wójta Gminy Jarosław z dniu 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za rolne nieruchomości gruntowe wchodzące w skład zasobu nieruchomości Gminy Jarosław, Wójt Gminy Jarosław - ogłasza  przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych zamieszkałych w  miejscowościach w których położone są nieruchomości na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania nieruchomości  gruntowych z zasobów mienia komunalnego Gminy Jarosław.


Pełna treść ogłoszenia poniżej.

 
  Data publikacji   2021-03-25


Załączniki:

 1. Ogłoszenie na dzierżawę
 2. Załącznik -Oświadczenie do przetargu na dzierżawę

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:   mgr Andrzej #Wiśniowski#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie