MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Wójt Gminy Jarosław ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kostków
 

Wójt Gminy Jarosław

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej
w obrębie Kostków, gmina Jarosław, powiat jarosławski, województwo podkarpackie. W ewidencji gruntów działka, oznaczona jest numerem 186 o powierzchni 0,45 ha. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi grunt rolny oraz rzeka San. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej,
położona jest poza MPZP Gminy Jarosław – natomiast wg Studium położona jest w konturach:  kompleksy gruntów ornych. Gleby pochodzenia mineralnego klas I-III. Zasięg zalewu wód 20-letnich. Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości księgę wieczystą, oznaczoną nr PR1J/00050482/1. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją wobec niej zobowiązania.


Pełna treść ogłoszenia poniżej.

 
  Data publikacji   2021-03-16


Załączniki:

 1. I nieograniczony przetarg ustny

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:   mgr Andrzej #Wiśniowski#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie