MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   2
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa odcinka linii kablowej SN 15 kV w rurze ochronnej pod torami kolejowymi linii kolejowej nr 91 Kraków Główny 
 
Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa odcinka linii kablowej SN 15 kV w rurze ochronnej pod torami kolejowymi linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka w km 212,754, na działce nr ewid. 1294/10 obręb 0006 Munina, gmina Jarosław, na terenie kolejowym zamkniętym”.
 
  Data publikacji   2020-05-13


Załączniki:

 1. Obwieszczenie o zebraniu dowodów

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie