MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach na terenie Gminy Jarosław w roku 2020
 

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ zal 1

SIWZ zal 2

SIWZ zal 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dodano 2019.12.13

Informacja o udzieleniu zamówienia, dodano 2019.12.23
 
  Data publikacji   2019-11-29


Załączniki:

 1. ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. SIWZ zal 1
 4. SIWZ zal 2
 5. SIWZ zal 3
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dodano 2019.12.13
 7. udzielenie zamowienia

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:   Elżbieta Kot
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie