MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   2
  Nazwa pozycji   Wójt Gminy Jarosław ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
 

WÓJT GMINY JAROSŁAW 

OGŁASZA I - ograniczony przetarg ustny w dniu 10.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5,  pok. Nr 19,  II piętro na sprzedaż:

- o godz. 1000 na sprzedaż -  nieruchomości rolnej położonej w obrębie Wólka Pełkińska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1657 o pow. 0,4215 ha – uwidoczniona w KW PR1J/00052912/9 – wg Studium położona jest w konturze: kompleksy łąk i pastwisk, obszary zmeliorowane. Cena wywoławcza wynosi 10600,00 zł brutto – wadium wynosi 1100,00 zł.


Całość ogłoszenia

 
  Data publikacji   2019-04-09


Załączniki:

 1. ogłoszenie 1657 - rolna

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:   mgr Andrzej #Wiśniowski#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie