MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Wójt Gminy Jarosław ogłasza II, III i IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
 

WÓJT GMINY JAROSŁAW

OGŁASZA II - nieograniczony przetarg ustny w dniu 27.05.2019 r. (informując jednocześnie, że
I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15.04.2019 r.) w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5,  pok. Nr 19,  II piętro na sprzedaż:

- o godz. 1000 na sprzedaż -  nieruchomości budowlanej niezabudowanej bez dojazdu położonej w obrębie Sobiecin, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 82/33 o pow. 0,0804 ha
uwidoczniona w KW PR1J/00077228/8 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Wschód” położone w konturze o symbolu 1.MN.44 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza wynosi 10700,00 zł brutto – wadium wynosi 1100,00 zł,

- o godz. 1002 na sprzedaż -  nieruchomości budowlanej niezabudowanej bez dojazdu położonej w obrębie Sobiecin, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 98/60 o pow. 0,0259 ha
uwidoczniona w KW PR1J/00010030/6 – wg MPZP „Obszar Wschód” położone w konturze o symbolu 1.MN.44 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza wynosi 3700,00 zł brutto – wadium wynosi 400,00 zł.

OGŁASZA III - nieograniczony przetarg ustny w dniu 27.05.2019 r. (informując jednocześnie, że
I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07.02.2019 r., a drugi przetarg odbył się w dniu 15.04.2019 r.) w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5,  pok. Nr 19,  II piętro na sprzedaż:

- o godz. 1004 na sprzedaż nieruchomości budowlanej (niezabudowanej) położonej w Sobiecinie
- uwidocznionej w KW PR1J/00055656/7– wg MPZP „Obszar Wschód” położonej w konturze o symbolu 2.U.8 - z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne - oznaczonej jako - działka nr 182/4
o pow. 0,07 ha, cena wywoławcza 18000,00 zł brutto - wadium wynosi 1800,00 zł.

OGŁASZA IV - nieograniczony przetarg ustny w dniu 27.05.2019 r. (informując jednocześnie,
że I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22.11.2018 r. a II przetarg odbył się w dniu 07.02.2019 r. i III przetarg odbył się w dniu 15.04.2019 r.), w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5,  pok.  Nr 19,  II piętro na sprzedaż:

- o godz. 1006 na sprzedaż nieruchomości budowlanej (zabudowanej budynkiem murowanym) położonej
w Makowisku – w skład której wchodzą działki: działka nr 360/72 o pow. 0,03 ha i działka nr 360/141 o pow. 0,01 ha  – uwidocznionej w KW PR1J/00068465/5 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Wschód” położone w konturze o symbolu 1.MW.2 - tereny zabudowy wielorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek: 360/72 i 360/141 o łącznej pow. 0,04 ha wynosi  47000,00 zł brutto – wadium wynosi 4700,00 zł.


Całość ogłoszenia

 
  Data publikacji   2019-04-25


Załączniki:

 1. Całość ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:   mgr Andrzej #Wiśniowski#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie