MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Wójt Gminy Jarosław ogłasza I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 07.03.2018 r. w Urzędzie Gminy Jarosław
 

WÓJT GMINY JAROSŁAW

 

OGŁASZA I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 07.03.2018 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5,  pok. Nr 19,  II piętro na sprzedaż:

 - o godz. 1000 na sprzedaż - nieruchomości (niezabudowanej) przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe, oznaczonej w operacie ewid. gruntów jako działka nr 1302/30 o pow. 0,0274 ha położona w Pełkiniach - uwidoczniona w PR1J/00041042/9 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) „Obszar Północ” położona w konturze o symbolu Symbol 2.RM.ZZ.10 tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych – zagrożone zalaniem wodą stuletnią poniżej 70 cm. Cena wywoławcza  - 6128,00 zł netto -wadium wynosi 700,00 zł


Całość ogłoszenia

 
  Data publikacji   2018-01-31


Załączniki:

 1. Ogł o przetargu - Pełkinie 1365, 1366 1302-30 Makowisko 730-6,

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:   mgr Andrzej #Wiśniowski#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie