MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
 

OGŁOSZENIE

            Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr z 2014 poz.1118 z późn. zm.) oraz uchwały

Nr VIII /119/2016 Rady Gminy Jarosław z dnia 21 listopada 2016r.r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

 

WÓJT GMINY JAROSŁAW

         ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

            Rodzaj zadania:

 

Upowszechnianie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej w formie prowadzenia strażackiej orkiestry dętej

 

 Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2017 wyniesie 12 000,00zł

 

 

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2016 wyniosła: 12 000,00zł

 

Pełna treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie konkursu, dodano 2017.03.27

 
  Data publikacji   2017-02-24


Załączniki:

 1. 2017_02_24_OGŁOSZENIE orkiestra strażacka
 2. Rozstrzygnięcie konkursu, dodano 27.03.2017

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr Elżbieta #Grunt#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie