MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn. Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław
 

Wójt Gminy Jarosław zaprasza

 

 do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn.:

 

Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław

nazwa nadana przez zamawiającego

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

 

  • Zebranie materiałów budowlanych zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych, należących do osób fizycznych, transport oraz utylizacja
  • Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest – 102,075 Mg

 

2.         Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres Urzędu Gminy w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa / ofertowa na zadanie pn.: 

Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław

 

Pełna treść

 
  Data publikacji   2017-02-20


Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe azbest 2017

Osoba, która stworzyła pozycje:  mgr Artur #Bżdżoła#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Janusz #Mokrzycki#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie