MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jarosławiu
 

Wymiar czasu pracy 1/1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia 10 sierpnia 2016r.

 

  1. Wymagania niezbędne:

a-      wykształcenie: wyższe pedagogiczne oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą

b-      obywatelstwo polskie,

c-      minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem  oświatą 

d-     znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych /Word, Excel, MS Office/

e-      bardzo dobra znajomość prawnych z zakresu oświaty, samorządu i finansów publicznych

f-       brak skazania za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe  oraz brak toczącego się w stosunku do kandydata postepowania karnego lub o ubezwłasnowolnienie

g-      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a-      Ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa samorządowego

b-      Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i organizacji  pracy w ZEAS, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność.

c-      Predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, obowiązkowość.

d-      Wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych, komunikatywność, odporność na stres.                                                                    

CAŁOŚĆ OGŁOSZENIA

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, dodano 2016.08.01

 
  Data publikacji   2016-07-18


Załączniki:

 1. Nabór na wolne stanowisko
 2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, dodano 2016.08.01

Osoba, która stworzyła pozycje:  dr Michał #Balicki#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr Roman #Kałamarz#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie