MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Wójt Gminy Jarosław ogłasza I i II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
 
 

WÓJT GMINY JAROSŁAW 

OGŁASZA I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 08.08.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław,
ul. Piekarska 5,  pok. Nr 19,  II piętro o godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości:

·         budowlanych (niezabudowanych) położonych w Makowisku - uwidocznionych w KW PR1J/00055650/5 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Wschód” położone częściowo w konturze o symbolu 2.RM.3 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych - oznaczone jako działki:

- działka nr 206 o pow. 0,40 ha, cena wywoławcza 88000,00 zł netto -wadium wynosi 8800,00 zł,

- działka nr 205 o pow. 0,13 ha, cena wywoławcza 28600,00 zł netto-wadium wynosi 2900,00 zł,

- nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Wschód” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.3 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych i częściowo położona w konturze o symbolu 1.KDL.1 – tereny dróg publicznych – oznaczona jako działka nr 204 o pow. 0,09 ha, cena wywoławcza 19800,00 zł netto - wadium wynosi 2000,00 zł

- nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Wschód” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.14 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych – oznaczona jako działka nr 532/3 o pow. 0,1564 ha, cena wywoławcza 34400,00 zł netto - wadium wynosi 3500,00 zł,

- nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Wschód” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.6 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych – oznaczona jako działka nr 561/2 o pow. 0,14 ha, cena wywoławcza 26400,00 zł netto - wadium wynosi 2600,00 zł,

- nieruchomość bud. niezabud. położona wg MPZP „Obszar Wschód” częściowo w konturze o symbolu 2.RM.6 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych i częściowo położona w konturze o symbolu 2.KDW.2 – tereny dróg wewnętrznych – oznaczona jako działka nr 560 o pow. 0,19 ha, cena wywoławcza 32800,00 zł netto - wadium wynosi 3300,00 zł

Całość ogłoszenia

 
  Data publikacji   2016-07-06


Załączniki:

 1. Ogł o przetargu na sprz nieruch. w Sur Woli Buch Wólce P. Sob

Osoba, która stworzyła pozycje:  dr Michał #Balicki#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Ryszard #Stec#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie