MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji
 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Gminy Jarosław w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

WÓJT GMINY JAROSŁAW

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji

 

I.                   Rodzaj zadania:

 

Powierzenie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jarosław do Specjalistycznych Ośrodków celem realizacji obowiązku szkolnego

 

II.                Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2016 wyniesie 195 000,00zł /słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/.

Powyższe zadanie było realizowane przez gminę w poprzednich latach.

Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania w roku 2015 wynosiła 181 640 ,00 zł zaś w roku 2014 wynosiła 184 275,00zł

 

Całość ogłoszenia

 

Program współpracy

 
  Data publikacji   2015-12-02


Załączniki:

 1. ogłoszenie na dowóz 2016
 2. Program wolontariat 2016

Osoba, która stworzyła pozycje:  dr Michał #Balicki#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr Elżbieta #Grunt#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie