MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o I, III i IV nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław
 

Wójt Gminy Jarosław ogłasza I, III i V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław

Przetargi odbędą się w dniu 01.10.2015r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godzinie: 10:00 I przetarg,

10:05 III przetarg

10:10 V przetarg

Ogłoszenie o I, III i IV nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław

 
  Data publikacji   2015-08-25


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargach

Osoba, która stworzyła pozycje:  dr Michał #Balicki#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Ryszard #Stec#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie