MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław
 

WÓJT GMINY JAROSŁAW

O G Ł A S Z A  

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy JarosławPrzetarg odbędzie się w dniu 10.08.2015 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5,
 pok. Nr 19,  II piętro o godz. 1000oraz


O G Ł A S Z A  


IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy JarosławPrzetarg odbędzie się w dniu 10.08.2015 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5,
 pok. Nr 19,  II piętro o godz. 1010
Pełne treści ogłoszeń znajdują się na stronie internetowej http://www.jaroslaw.itl.pl/ w zakładce –  AKTUALNOŚCI / OGŁOSZENIA / Przetargi / 2Przetargi na nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław.


Dokumentacja geod. prawna dotycząca nieruchomości jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jarosław,
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, pok. 28 w każdy wtorek i piątek w godz. 8-14-tej, tel. (016) 624-86-32. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.


Ogloszenie o przetargu na nieruchomosci w miejscowosciach Makowisko i Pelkinie


 
  Data publikacji   2015-07-08


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości w miejscowościach Makowisko i Pełkinie

Osoba, która stworzyła pozycje:  dr Michał #Balicki#
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Ryszard #Stec#
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie