MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej
 

K O M U N I K A T

Gminnej Komisji Wyborczej w Jarosławiu

 z dnia 24 września 2014r.

Gminna Komisja Wyborcza w Jarosławiu informuje, że przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na radnych do rady gminy Jarosław w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. w każdy dzień roboczy do dnia 7 października 2014r. w godz. od 800 do 1500 a ponadto w dniu 7 października 2014r. /wtorek/ w godz. 800 do 2400 w swojej siedzibie w Jarosławiu, ul. Piekarska 5 /budynek Urzędu Gminy Jarosław sala narad pok.19/.

Równocześnie informuje się, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na wójta gminy Jarosław w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. odbywa się w każdy dzień roboczy do dnia 17 października 2014r. w godz. 8.00 do 15.00 a ponadto w dniu 17 października 2014r. /piątek/ w godz. 8.00 do 24.00 w siedzibie Gminnej Komisji wyborczej w Jarosławiu.

Wzory formularzy związanych ze zgłoszeniem listy kandydatów na radnych bądź kandydatów na wójta dostępne są w Urzędzie Gminy Jarosław a także na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: www.pkw.gov.pl

Z Gminną Komisją Wyborczą w Jarosławiu można się kontaktować telefonicznie tel. 16 624 86 10 lub 16 624 86 15.

                                        Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                     w Jarosławiu

                                                                     Henryk Siara

 
  Data publikacji   2014-09-24


Załączniki:

 1. Komunikat GKW

Osoba, która stworzyła pozycje:  dr Michał #Balicki#
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie