MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
     Aktualności
 
  Grupa:   Aktualności
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Składy osobowe obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 

Na podstawie § 10 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku  w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. 2011 Nr 30, poz. 345) podaje się do publicznej wiadomości składy osobowe obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Zarządzenie 18-2014 oraz załączniki

Zarządzenie 19-2014, dodano 2014.05.09

Zarządzenie 20-2014, dodano 2014.05.09

 
  Data publikacji   2014-05-05


Załączniki:

 1. Zarządzenie 18-2014 i załączniki
 2. Zarządzenie 19-2014, dodano 2014.05.09
 3. Zarządzenie 20-2014, dodano 2014.05.09

Osoba, która stworzyła pozycje:  dr Michał #Balicki#
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie