MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Z życia wzięte
Lista spraw do załatwienia - druki do pobrania
Ogłoszenia
Komunikaty
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
    Aktualności
 
Grupa: Aktualności
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław
Opis Wójt Gminy Jarosław przedstawia projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław
Data publikacji 2012-07-13
 
Załączniki:

 1.
 2. uwarunkowania_1A
 3. 2.układ komunikacyjny - kierunki
 4. 4. Synteza uwarunkowań
 5. 5. Dziedzictwo kulturowe
 6. 6. Stan prawny gruntów
 7. 7. Istniejący układ komunikacyjny
 8. 8. System zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków - schemat
 9. kierunki_2A
 10. kierunki_2B
 11. PONŚ Jarosław
 12. uwarunkowania_1A_
 13. uwarunkowania_1B_
 14. 1.uwarunkowania_do opinii i uzgodnien
 15. 1A
 16. 1B
 17. 2.kierunki_do opinii i uzgodnien

Osoba, która stworzyła pozycje:  dr Michał #Balicki#
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie