MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
    Interpelacje
 
Załączniki:

 1. Wniosek Interpelacja data wpływu 15.03.2019
 2. Odpowiedź na interpelację 25.03.2019
 3. Wniosek Interpelacja 06.05.2019
 4. Odpowiedź na interpelacje 07.05.2019
 5. Wniosek Interpelacja 07.05.2019
 6. Odpowiedz na interpelację 14.05.2019
 7. Interpelacja 4, data wpływu 25 czerwca 2019
 8. Interpelacja 5, data wpływu 25 czerwca 2019
 9. Interpelacja 6, data wpływu 25 czerwca 2019
 10. Interpelacja 7, data wpływu 25 czerwca 2019
 11. Odpowiedź na interpelację nr 7, cz.1 umieszczono 2 lipca 2019r.
 12. Odpowiedź na interpelację nr 7, cz.2 umieszczono 2 lipca 2019r.
 13. Odpowiedź na interpelację nr 5, umieszczono 2 lipca 2019r.
 14. Odpowiedź na interpelację nr 5 - zdjęcia, umieszczono 3 lipca 2019r.
 15. Odpowiedź na interpelację nr 6, umieszczono 2 lipca 2019r.
 16. Odpowiedź na interpelację nr 4, umieszczono 8 lipca 2019r.
 17. Interpelacja 8, data wpływu 27 sierpnia 2019
 18. Odpowiedz na interpelację nr 8, umieszczono 6 września 2019r
 19. Interpelacja nr 9, data wpływu 31 października 2019
 20. Odpowiedź na interpelacje nr 9, umieszczono 13 listopada 2019r.

     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie