MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
    Pożytek publiczny i wolontariat
 
Załączniki:

 1. sprawozdanie z pożytku publicznego za 2011
 2. sprawozdanie z pożytku publicznego za 2012
 3. sprawozdanie z pożytku publicznego za 2013
 4. sprawozdanie z pożytku publicznego za 2014
 5. Sprawozdanie z pożytku publicznego za 2015 rok
 6. Sprawozdanie z pożytku publicznego za 2016 rok
 7. Sprawozdanie z pożytku publicznego za 2017 rok
 8. sprawozdanie z pożytku publicznego za 2018
 9. sprawozdanie z pożytku publicznego za 2019
 10. Sprawozdanie z pożytku publicznego za 2020 rok

     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie