MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Kompetencje Rady
Radni Gminy
Radni informacje
Komisja rewizyjna
Komisja Budżetu , Finansów i Gospodarki Komunalnej
Komisja oświaty, zdrowia i sportu
Komisja infrastruktury technicznej i rolnictwa
Komisja Skarg, wniosków i petycji
Oświadczenia Majątkowe Rady 2010-2014
Oświadczenia Majątkowe Rady 2014-2018
Oświadczenia Majątkowe Rady 2018-2023
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Galeria zdjęć
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
    Rada Gminy
 

Rada Gminy Jarosław

 

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

 

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 

1. Przewodniczący,

2. Wiceprzewodniczący,

3. Komisja rewizyjna,

4. Komisje stałe i doraźne.

 

 
     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie