MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Kompetencje Rady
Radni Gminy
Radni informacje
Komisja rewizyjna
Komisja Budżetu , Finansów i Gospodarki Komunalnej
Komisja oświaty, zdrowia i sportu
Komisja infrastruktury technicznej i rolnictwa
Komisja Skarg, wniosków i petycji
Oświadczenia Majątkowe Rady 2010-2014
Oświadczenia Majątkowe Rady 2014-2018
Oświadczenia Majątkowe Rady 2018-2023
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
    Rada Gminy
 

Rada Gminy Jarosław

 

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

 

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 

1. Przewodniczący,

2. Wiceprzewodniczący,

3. Komisja rewizyjna,

4. Komisje stałe i doraźne.

 

 
     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie