MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
    Gospodarka komunalna
 

Do wykonywania zadań gminy w zakresie gospodarki komunalnej, od dnia 01.01.2000 r. został utworzony Zakład Komunalny Gminy Jarosław.


 

Zakład prowadzi działalność polegającą na :


- zbiorowym zaopatrzeniu w wodę,

- zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Zbiorowe zaopatrzenie w wodę


 Wszystkie z 13 miejscowości gminy Jarosław posiadają sieć wodociągową.


 Zakład Komunalny Gminy Jarosław dostarcza wodę do 12 miejscowości gminy poprzez sieć wodociągową o długości 138,6 km (bez przyłączy wodociągowych).


 Woda jest ujmowana i uzdatniana na 3 ujęciach wód podziemnych: w Tuczempach, Surochowie i Pełkiniach. Z ujęć tych pobiera się rocznie ok. 466 tys. m³ wody  (dane za 2018 r.).


 Operatorem sieci wodociągowej na terenie miejscowości Munina jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. Z o.o., ul. J. Tarnowskiego 18, 37-500 Jarosław.


 Zbiorowe odprowadzanie ścieków


Wszystkie z 13 miejscowości gminy Jarosław posiadają sieć kanalizacji sanitarnej.


 W 2004 r. po wykonaniu sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wola Buchowska i Osada Leżachów została zakończona kanalizacja gminy. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi aktualnie 212,6 km (bez przyłączy kanalizacyjnych).


Ścieki komunalne (będące ściekami bytowymi) odprowadzane są do dwóch oczyszczalni gminnych:


   a)       oczyszczalnia ścieków w Tuczempach  ,Q śr.dob. = 1200 m³/ dobę, przyjmuje   ścieki z miejscowości Tuczempy, Morawsko, Munina, Makowisko , Surochów,  Koniaczów, Zgoda, Sobiecin


b)       oczyszczalnia ścieków  w Kostkowie ,Q śr.dob. = 450 m³/ dobę, przyjmuje ścieki z  miejscowości Kostków, Pełkinie, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska  oraz Osada Leżachów .


 

Są to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne typu SBR, a ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki San.


W 2018 r. oczyszczalnie odprowadziły  334 tys. m³ ścieków oczyszczonych do odbiornika.

 
     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie