MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory 2018
Wybory ławników do sądów powszechnych
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Galeria zdjęć
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
    Majątek gminny
 

Wykaz posiadanego majątku gminnego

 

1. Grunty – 972,63 ha

 

  w tym: 

- grunty i place szkole – 8,62 ha

- grunty mienia komunalnego – 964,01 ha

 

2. Budynki i budowle – 37 szt.

 

  w tym:

- budynek stadionu Tuczempy

- budynki świetlic i bibliotek – szt.6

- budynki mieszkalne ( Munina, Rudołowice, Surochów, Pełkinie) – szt.5

- budynek administracyjny

- budynki remizo- świetlic – szt.7

- budynki szkolne – szt.16

- budynki stacji uzdatniania wody

- sieć wodociągowa łącznie z przyłączami

- składowisko odpadów komunalnych Wólka Pełkińska

- sieć kanalizacyjna

 

3. Maszyny i urządzenia techniczne

 

4. Środki transportowe:

   w tym:

 

- samochód strażacki

- ciągnik

- pompa pływająca Niagara

- przyczepa

- zbiornik przeciwpożarowy

- spychacz

- samochód ciężarowy

- wóz asenizacyjny

 

 

 

 

 
     
GOPS
ZKG
ZEAS
Gim. w Makowisku
Gim. w Muninie
Gim. w Pełkiniach
Gim. w Wólce Pełkińskiej
PSzP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie