MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Wybory Prezydenta RP 2020
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Petycje
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Dług pobliczny - Nadwyżka/Deficyt
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
    GOPS
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piekarska 5

37-500 Jarosław

tel. 624-86-29

KOMUNIKAT 

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem prosimy o ograniczanie wyjść z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych


Bądźmy solidarni wobec siebie, zapytajmy sąsiada-seniora czy nie potrzebuje naszego wsparcia.


Apelujemy również do seniorów, aby unikali dużych skupisk ludzkich, przełożyli planowane w najbliższym czasie spotkania oraz prosili bliskich lub sąsiadów o pomoc w zrobieniu zakupów.


Zatem, nie wychodźcie z domu, unikajcie tłumów.

Ostrzeżenia dotyczą wszystkich, ale to właśnie seniorzy są grupą, dla której koronawirus jest szczególnie niebezpieczny. 


Urząd Gminy Jarosław jest zamknięty dla mieszkańców i pracuje w trybie wewnętrznym.                                                                                             


Mieszkańcy Gminy proszeni są o załatwianie spraw:


● telefonicznie

● drogą elektroniczną

● przez platformę ePUAP

Najważniejsze numery telefonów w trakcie wprowadzonych zmian:

Sekretariat:  16 624 86 10, fax: 16 624 86 13
Wójt Gminy Jarosław: 16 624 86 12
GOPS kierownik – 16 624 86 29, 791 582 558
Skarbnik Gminy Jarosław – 16 624 86 16
Sekretarz Gminy Jarosław: 16 624 86 11
Email: ug@jaroslaw.pl

Numery wewnętrzne:
Zarządzanie kryzysowe – 16 624 86 15
Gospodarowanie odpadami komunalnymi –16 624 86 35
Podatki lokalne – 16 624 86 21 i 16 624 86 22
Ewidencja Ludności i dowody osobiste – 16 624 86 14
Inwestycje – 16 624 86 31, 16 624 86 32 i 16 624 86 34
Świadczenia rodzinne – 16 624 86 28
Pomoc społeczna – 16 624 86 30 i 16 624 86 59
Dyrektor ZEAS – 16 624 86 23
Dyrektor Zakładu Komunalnego – 16 624 86 17  

 

                                  

GOPS:16 624 86 29    gops@gopsjaroslaw.pl

Kierownik GOPS Jarosław16 624 86 29 kierownik@gopsjaroslaw.pl

Pracownik socjalny: Surochów, Sobiecin, Leżachów Osada  16 624 86 59

Pracownik socjalny: Wola Buchowska, Morawsko

16 624 86 59

Pracownik socjalny: Wólka Pełkińska, Tuczempy

16 624 86 59

Pracownik socjalny: Munina, Tuczempy

16  624 86 30

Pracownik socjalny: Kostków, Pełkinie

16 624 86 30

Pracownik socjalny: Makowisko, Koniaczów

16 624 86 30

PSYCHOLOG dla osób objętych kwarantanną

600 038 558

667 886 290


 
     
GOPS
Statut - GOPS
Kadra - GOPS
Świadczenia rodzinne
Zasiłki z pomocy społecznej
Informacje ogólne
Dodatki mieszkaniowe
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
500+
Dobry Start 300+
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie