MENU
Informacje o gminie
Władze
Wójt
Skarbnik
Sekretarz, Zastępca Wójta Gminy
Gmina
Rada Gminy
Wybory 2018
Wybory ławników do sądów powszechnych
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Galeria zdjęć
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
    Władze
 

 

Zgodnie z art.11 rozdziału 3 ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów gminy (rada gminy, wójt). Działalność organów gminy jest jawna a obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

 
     
GOPS
ZKG
ZEAS
Gim. w Makowisku
Gim. w Muninie
Gim. w Pełkiniach
Gim. w Wólce Pełkińskiej
PSzP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie