MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Przetargi
1Przetargi aktualne
2Przetargi na nieruchomości
3Przetargi zakończone
Pożytek publiczny i wolontariat
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Galeria zdjęć
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
    1Przetargi aktualne
Liczba odwiedzin kategorii: 128898 
 
 Nazwa pozycji Data
BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ I SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH GMINY JAROSŁAW 2017-10-09
Dostawa żarówek PHILIPS SOX 35W BY22d 1SL/12 w ilości 60 szt 2017-10-02
WYKONANIE NOWEJ STUDNI S-4 ORAZ STUDNI ZASTĘPCZEJ S-1A DLA POTRZEB STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE GMINA JAROSŁAW 2017-09-07
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE 2017-08-31
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-06-07
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-06-21
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3, 74/2 w miejscowości Kostków 2017-05-25
BUDOWA WIATY DO GIER SPORTOWYCH W TUCZEMPACH 2017-05-16
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-03-24
DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-03-07
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2016-12-16
MODERNIZACJA, ROZBUDOWA I INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Z URUCHOMIENIEM E-USŁUG, 2016-12-13
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Jarosław w roku 2017 2016-12-08
KONSERWACJA, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I OBSŁUGA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH ULIC, DRÓG, PLACÓW I MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2016-12-01
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę żarówek PHILIPS SOX 35W BY22d 1SL/12 2016-11-17
NOWE - KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2016-11-14
KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2016-10-31
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2016-10-21
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2016-10-19
Zapytanie ofertowe - wykonanie stałej orgfanizacji ruchu na terenie Gminy Jarosław 2016-10-03
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2016-09-20
BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2016-07-26
BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI SUROCHÓW I WÓLKA PEŁKIŃSKA 2016-07-25
ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O PODŁOGĘ TANECZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W WOLI BUCHOWSKIEJ 2016-07-22
Budowa wiaty tanecznej w Pełkiniach 2016-07-01
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2016-06-30
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pełkiniach 2016-03-18
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Jarosław w roku 2016 2015-12-03
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin 2015-11-30
KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2015-11-03
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław w sezonach zimowych; 2015-2016 i 2015-2017 2015-10-15
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDYNKÓW I OBIEKTÓW KOMUNALNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY JAROSŁAW 2015-10-22
ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO W MUNINIE Nowy 2015-08-25
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2015-08-13
BUDOWA OŚWIETLENIA BOISK PIŁKARSKICH WE WSI TUCZEMPY I MUNINA ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI MUNINA I WOLA BUCHOWSKA 2015-08-04
ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA SPORTOWEGO W MUNINIE 2015-08-10
Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe 2015-07-28
BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI WÓLKA PEŁKIŃSKA I MORAWSKO 2015-07-24
Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Pełkinie - Etap III 2015-07-21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jarosław 2015-06-12
Utwardzenie gruntu kostką brukową oraz montaż siedzeń przy boisku sportowym - Orlik w Tuczempach, działki nr 779/2 i 438/3 2015-05-29
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH - Nowy przetarg 2015-05-28
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE JAROSŁAW - Unieważniony 2015-05-18
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ OŚWIETLENIOWĄ W MAKOWISKU 2015-04-17
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 77 W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE 2015-03-06
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin 2015-02-27
Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów psychologicznych i doradztwa zawodowego oraz na usługi szkoleniowe 2015-02-10
Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarosław 2015-02-03
DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW WRAZ Z JEGO WBUDOWANIEM NA DROGACH I POBOCZACH DRÓG (WZMOCNIENIE POBOCZY DRÓG UTWARDZONYCH) 2015-01-09
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Jarosław w roku 2015 2014-12-15
REMONT ROWU PRZYDROŻNEGO W KM 0+000 - 0+217 W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE 2014-04-29
Udzielenie kredytu długoterminowego 2014-11-13
KONSERWACJA, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I OBSŁUGA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH ULIC, DRÓG, PLACÓW I MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2014-10-28
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDYNKÓW, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY JAROSŁAW 2014-10-20
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH – UL. 3-GO MAJA I UL. SZKOLNA w MIEJSCOWOŚCI MUNINA 2014-10-09
Warsztaty psychologiczne oraz warsztaty doradztwa zawodowego w formie indywidualnej 2014-09-18
WYKONANIE ODBUDOWY ROWÓW MELIORACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE 2014-09-16
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2014-09-15
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 77 W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE - ETAP I 2014-09-12
Modernizacja stadionu w Wólce Pełkińskiej - II etap 2014-08-22
Jarosław: BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH 2014-07-18
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 77 W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE 2014-08-19
Jarosław: ROBOTY BRUKARSKIE Numer ogłoszenia: 240084 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 2014-07-17
MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ GMINNYCH 2014-07-10
Przebudowa dróg gminnych w miejcowości Munina i Tuczempy 2014-07-08
MODERNIZACJA STADIONU W PEŁKINIACH 2014-06-05
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, budynków, jednostek organizacyjnych 2014-06-03
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI KOMPLEKS SPORTOWY W SUROCHOWIE 2014-04-15
MODERNIZACJA STADIONU W WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ 2014-04-03
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-03-11
Przetarg Nieograniczony - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI KOSTKÓW 2014-02-14
DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW WRAZ Z JEGO WBUDOWANIEM NA DROGACH I POBOCZACH DRÓG (WZMOCNIENIE POBOCZY DRÓG UTWARDZONYCH) 2014-01-28
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MUNINIE 2014-01-23
Ogłoszenie o zamówieniu: Dożywianie dzieci w szkołanch na terenie gminy Jarosław w roku 2014 2014-01-21
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STAŁYCH Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2013-12-05
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW W SEZONACH ZIMOWYCH; 2013-2014 i 2014-2015 2013-10-09     
GOPS
ZKG
ZEAS
Gim. w Makowisku
Gim. w Muninie
Gim. w Pełkiniach
Gim. w Wólce Pełkińskiej
PSzP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie