MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory 2018
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Przetargi
1Przetargi aktualne
2Przetargi na nieruchomości
3Przetargi zakończone
Pożytek publiczny i wolontariat
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Galeria zdjęć
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
    1Przetargi aktualne
Liczba odwiedzin kategorii: 172932 
 
 Nazwa pozycji Data
DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW WRAZ Z JEGO WBUDOWANIEM NA DROGACH I POBOCZACH DRÓG (WZMOCNIENIE POBOCZY DRÓG UTWARDZONYCH) 2019-02-25
BUDOWA STREF REKREACYJNYCH Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ W MIEJSCOWOŚCIACH: KONIACZÓW, SOBIECIN, ZGODA W GMINIE JAROSŁAW 2019-02-19
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z PRZEDSZKOLEM I PODŁOGĄ TANECZNĄ ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ 2019-02-01
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na: WYBÓR ZARZĄDZAJĄCEGO SKŁADOWISKIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH W WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ 2018-12-19
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2018-12-10
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STAŁYCH Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2018-12-03
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2018-12-03
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - LASZCZYNY 2018-12-03
Usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach na terenie Gminy Jarosław w 2019 roku 2018-11-29
KONSERWACJA, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I OBSŁUGA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULIC, DRÓG, PLACÓW I MIEJSC PUBLICZNYCH 2018-11-28
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Jarosła 2018-11-22
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2018-11-20     
GOPS
ZKG
ZEAS
Gim. w Makowisku
Gim. w Muninie
Gim. w Pełkiniach
Gim. w Wólce Pełkińskiej
PSzP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie