MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory 2018
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Przetargi
1Przetargi aktualne
2Przetargi na nieruchomości
3Przetargi zakończone
Pożytek publiczny i wolontariat
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Galeria zdjęć
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
    1Przetargi aktualne
Liczba odwiedzin kategorii: 162757 
 
 Nazwa pozycji Data
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2018-12-10
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STAŁYCH Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2018-12-03
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2018-12-03
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - LASZCZYNY 2018-12-03
Usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach na terenie Gminy Jarosław w 2019 roku 2018-11-29
KONSERWACJA, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I OBSŁUGA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULIC, DRÓG, PLACÓW I MIEJSC PUBLICZNYCH 2018-11-28
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin w formie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Jarosła 2018-11-22
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2018-11-20
DOSTAWA I MONTAŻ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ PRZYŁĄCZEM KABLOWYM I SIECIĄ KABLOWĄ – SZKOŁA PODSTAWOWA W MUNINIE 2018-10-08
DOSTAWA I MONTAŻ SZTUCZNEGO LODOWISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MUNINIE 2018-10-08
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TUCZEMPY, GM. JAROSŁAW 2018-10-03
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn. Dostawa 50 szt. akumulatorów żelowych 12 V 2018-09-27
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA TRYBUNY SPORTOWEJ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI 2018-09-26
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2018-09-04
BUDOWA DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W MAKOWISKU 2018-08-27
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE JAROSŁAW 2018-08-22
Dostawa żarówek PHILIPS SOX 35W BY22d 1SL/12 w ilości 96 szt. 2018-08-08
BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH 2018-08-01
BUDOWA DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W MAKOWISKU 2018-07-16
MODERNIZACJA SWIETLICY W ZGODZIE 2018-05-25
KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2018-05-18
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZEJ,POLEGAJĄCA NA SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIU USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZEJ NA POTRZEBY GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2018-05-17
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn. WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ S-4 NA DZIAŁCE NR EWID. 115 W MIEJSCOWOŚCI SUROCHÓW GMINA JAROSŁAW 2018-05-15
REMONT BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MAKOWISKU 2018-04-30
DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW WRAZ Z JEGO WBUDOWANIEM NA DROGACH I POBOCZACH DRÓG (WZMOCNIENIE POBOCZY DRÓG UTWARDZONYCH) 2018-04-06
REMONT BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 2018-04-05
BUDOWA DWÓCH PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ZE STUDNI WIERCONYCH DO BUDYNKU SUW PEŁKINIE 2018-02-23
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania Laszczyny 2017-12-29
Dostawa 30 szt. akumulatorów żelowych 12 V 2017-12-18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jarosław 2017-12-12
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania Laszczyny 2017-12-01
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2017-12-01
Zapytanie ofertowe - Dostawa akumulatorów żelowych BT 230 -12 GEL (12V, 230 Ah) lub równoważnych - w ilości 30 szt. 2017-11-29
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-11-20
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 2017-11-15
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW W SEZONACH ZIMOWYCH: 2017-2018 i 2018-2019 2017-10-30
BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ I SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH GMINY JAROSŁAW 2017-10-09
Dostawa żarówek PHILIPS SOX 35W BY22d 1SL/12 w ilości 60 szt 2017-10-02
WYKONANIE NOWEJ STUDNI S-4 ORAZ STUDNI ZASTĘPCZEJ S-1A DLA POTRZEB STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE GMINA JAROSŁAW 2017-09-07
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE 2017-08-31
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-06-07
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-06-21
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3, 74/2 w miejscowości Kostków 2017-05-25
BUDOWA WIATY DO GIER SPORTOWYCH W TUCZEMPACH 2017-05-16
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-03-24
DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-03-07
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2016-12-16
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Jarosław w roku 2017 2016-12-08     
GOPS
ZKG
ZEAS
Gim. w Makowisku
Gim. w Muninie
Gim. w Pełkiniach
Gim. w Wólce Pełkińskiej
PSzP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie