MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Przetargi
1Przetargi aktualne
2Przetargi na nieruchomości
3Przetargi zakończone
Pożytek publiczny i wolontariat
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Galeria zdjęć
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
    1Przetargi aktualne
Liczba odwiedzin kategorii: 153013 
 
 Nazwa pozycji Data
Dostawa żarówek PHILIPS SOX 35W BY22d 1SL/12 w ilości 96 szt. 2018-08-08
BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH 2018-08-01
BUDOWA DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W MAKOWISKU 2018-07-16
MODERNIZACJA SWIETLICY W ZGODZIE 2018-05-25
KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2018-05-18
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZEJ,POLEGAJĄCA NA SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIU USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZEJ NA POTRZEBY GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2018-05-17
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn. WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ S-4 NA DZIAŁCE NR EWID. 115 W MIEJSCOWOŚCI SUROCHÓW GMINA JAROSŁAW 2018-05-15
REMONT BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MAKOWISKU 2018-04-30
DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW WRAZ Z JEGO WBUDOWANIEM NA DROGACH I POBOCZACH DRÓG (WZMOCNIENIE POBOCZY DRÓG UTWARDZONYCH) 2018-04-06
REMONT BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 2018-04-05
BUDOWA DWÓCH PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ZE STUDNI WIERCONYCH DO BUDYNKU SUW PEŁKINIE 2018-02-23
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania Laszczyny 2017-12-29
Dostawa 30 szt. akumulatorów żelowych 12 V 2017-12-18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jarosław 2017-12-12
Zapytanie ofertowe - Dostawa akumulatorów żelowych BT 230 -12 GEL (12V, 230 Ah) lub równoważnych - w ilości 30 szt. 2017-11-29
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2017-12-01
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania Laszczyny 2017-12-01
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-11-20
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 2017-11-15
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW W SEZONACH ZIMOWYCH: 2017-2018 i 2018-2019 2017-10-30
BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ I SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH GMINY JAROSŁAW 2017-10-09
Dostawa żarówek PHILIPS SOX 35W BY22d 1SL/12 w ilości 60 szt 2017-10-02
WYKONANIE NOWEJ STUDNI S-4 ORAZ STUDNI ZASTĘPCZEJ S-1A DLA POTRZEB STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE GMINA JAROSŁAW 2017-09-07
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE 2017-08-31
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-06-07
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-06-21
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 71/2, 73/3, 74/2 w miejscowości Kostków 2017-05-25
BUDOWA WIATY DO GIER SPORTOWYCH W TUCZEMPACH 2017-05-16
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-03-24
DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2017-03-07
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2016-12-16
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Jarosław w roku 2017 2016-12-08     
GOPS
ZKG
ZEAS
Gim. w Makowisku
Gim. w Muninie
Gim. w Pełkiniach
Gim. w Wólce Pełkińskiej
PSzP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie