MENU
Informacje o gminie
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Przetargi
1Przetargi aktualne
2Przetargi na nieruchomości
3Przetargi zakończone
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Galeria zdjęć
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
    1Przetargi aktualne
Liczba odwiedzin kategorii: 196973 
 
 Nazwa pozycji Data
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie: Remont korytarzy pierwszego i drugiego piętra z przyległą klatką schodową w Szkole Podstawowej w miejscowości Tuczempy 2020-01-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienie z wolnej ręki na usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Jarosław i jej jednostek podległych 2019-12-16
Budowa oświetlenia na terenie Gminy Jarosław w miejscowościach: Sobiecin, Wola Buchowska i Pełkinie 2019-12-13
Gmina Jarosław zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jarosław nr VIII/217/2019 z dnia 18 listopada 2019 2019-12-13
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STAŁYCH Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2019-12-10
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie: Dostawa i montaż dwóch kontenerów przy boisku wielofunkcyjnym w Muninie 2019-12-04
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 2019-11-25
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław w sezonach zimowych 2019-11-25
Dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia tafli lodowiska przy Szkole Podstawowej w Muninie 2019-11-20
Przebudowa drogi gminnej Nr 011525 ul. Jana III Sobieskiego km 0+024,00 – 0+711,40 poprzez budowę chodnika w miejscowości Tuczempy 2019-11-15
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Jarosław i jej jednostek organizacyjnych 2019-11-07
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 2019-11-04
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie: Dezodoryzacja powietrza istniejącej oczyszczalni ścieków w Tuczempach na linii ścieków surowych w oparciu o technologię fotokatalitycznego utleniania gazów 2019-10-23
Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych na terenie Gminy Jarosław 2019-10-11
Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych 2019-10-03
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2019-10-01
Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Surochów – Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej 2019-09-25
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław 2019-09-10
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - UNIEWAŻNIONY 2019-09-26
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie: Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław 2019-07-19
Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Muninie 2019-06-17
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA TRYBUNY SPORTOWEJ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI – DZIAŁKA NR. EWID. 984 W M. WÓLKA PEŁKIŃSKA 2019-05-31
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie: WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DROGOWYCH METODĄ POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA W 13 SOŁECTWACH GMINY JAROSŁAW 2019-05-27
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA TRYBUNY SPORTOWEJ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI – DZIAŁKA NR. EWID. 984 W M. WÓLKA PEŁKIŃSKA 2019-05-06
BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO SN 15kV, MAŁOGABARYTOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV I ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH nN 0,4 kV W MIEJSCOWOŚCI MUNINA 2019-04-26
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2018-12-10
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STAŁYCH Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2018-12-03     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie