MENU
Informacje o gminie
Opis gminy
Mapa gminy
Dane teleadresowe
Władze
Gmina
Rada Gminy
Wybory ławników do sądów powszechnych
Wybory parlamentarne 2019
Urząd Gminy
Prawo lokalne
Aktualności
Interpelacje
Pomoc publiczna
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Stanowionych przez Gminę Jarosław
Przetargi
Pożytek publiczny i wolontariat
Budżet – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Realizacja budżetu – Sprawozdania opisowe
Sprawozdania finansowe
Gospodarka komunalna
Majątek gminny
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław
Instytucje gminne
Bezpieczeństwo
Działalność gospodarcza
Rejestry i ewidencje
Galeria zdjęć
Dotacje dla przedszkoli
Szukaj
Instrukcja obsługi
Statystyka
Redakcja
    Opis gminy
Liczba odwiedzin kategorii: 4204 
 
 

GMINA JAROSŁAW 

          Gmina Jarosław leży w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, na obszarze zaliczanym do Doliny Dolnego Sanu, jej wschodnia część  to teren płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Gmina Jarosław sąsiaduje z miastem Jarosław i gminami: Wiązownica, Laszki, Radymno, Chłopice, Pawłosiów oraz gminami powiatu przeworskiego: Przeworsk, Tryńcza i Sieniawa.
          Przez teren gminy przebiega trasa międzynardowa E-40 Medyka-Zgorzelec, dwie drogi krajowe: Jarosław-Nisko i Jarosław- Lubaczów oraz obwodnica Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa. Gmina posiada 46 km dróg własnych, z czego 27 km powierzchni utwardzonej. Gleby na terenie gminy charakteryzują się dobrym potencjałem plonotwórczym. W strukturze bonitacyjnej  gminy  grunty klasy I - IV co stwarza korzystniejsze warunki do produkcji rolnej i umożliwia uprawę wszystkich roślin.                                                                                                            
          Gmina Jarosław jest typową gminą podmiejską w dużym stopniu rolniczą. W rolnictwie dominuje sektor prywatny. Rodzinne gospodarstwa zajmują  78%  powierzchni ziemi uprawnej. Charakterystyczną cechą gminy Jarosław jest rozdrobnienie gospodarstw rolnych, dominują gospodarstwa w przedziale od 1-5 ha. Intensywnie rozwija się także drobna działalność usługowa. Spośród zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarczych dominują placówki handlowe.Wszystkie miejscowości w Gminie Jarosław posiadają pełne wyposażenie w zakresie infrastruktury komunalnej, tj. gazyfikację, wodociągi, zorganizowaną zbiórkę odpadów stałych w oparciu o własne wysypisko odpadów. W zakresie telefonizacji potrzeby Gminy są zaspokojone w 100%.
          Gmina posiada 4 ujęcia wody wgłębnej zlokalizowaną na terenie wsi Tuczempy, Pełkinie, Surochów, Koniaczów oraz ujęcie powierzchniowej dla miasta Jarosław na Sanie  w miejscowości Munina. Gmina posiada dwie oczyszczalnie ścieków – jedną zlokalizowaną   na terenie wsi Tuczempy „HYDROVIT” ,a druga dla części gminy po stronie miasta  z lokalizacją we wsi Kostków również „HYDROVIT’ z doprowadzoną w niezbędnym zakresie  kanalizacją. Miejscowości gminy kuszą walorami krajobrazowymi a przede wszystkim ciekawa przeszłością i związanymi z nią zabytkami.

 


     
GOPS
ZKG
ZEAS
SP w Makowisku
SP w Morawsku
SP w Muninie
SP w Pełkiniach
SP w Surochowie
SP w Tuczempach
SP w Wólce Pełkińskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach i jej filie