Aktualności Przetargi Oferty inwestycyjne Komunikaty
Do ulubionych... Napisz do nas... Strona główna
GMINA
Przejrzysta Gmina >
Druki do pobrania >
Urząd Gminy - dane    kontaktowe
Rada Gminy
Sołectwa >
Strategia rozwoju
Z życia wzięte
PREZENTACJA GMINY
Położenie
Warunki geograficzne
Rys historyczny
Galeria zdjęć >
Galicyjskie opowieści >
OBLICZE GMINY
Współcześnie
Rolnictwo
Transport
Gospodarka komunalna
Oświata
Kultura i sztuka
Opieka społeczna
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
Kategoria: Z życia wzięte [2014-10-02]

Regulamin odbioru odpadów dla mobilnego punktu odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Jarosław.


Do odpadów wielkogabarytowych zbieranych w systemie tzw. „wystawki” można zaliczyć :
-Odpady zielone i ogrodowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, meble, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, gruz w ilości max. 1m3, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach,
Zużyte smary, oleje, kleje, popiół i żużel).
Odpady typu sypkiego (zbite szkło, gruz, popiół, żużel, zielone i ogrodowe) powinny być zapakowane w worki o poj. Do 0,1m3.
Odpady należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 7:00

W załączeniu poniżej harmonogram odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach gminy.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2014

Miejscowość

Data

Kostków, Wola Buchowska
Leżachów Osada

13.10.2014

Pełkinie

14.10.2014

Morawsko, Wólka Pełkińska

15.10.2014

Sobiecin, Surochów, Zgoda

16.10.2014

Koniaczów, Makowisko

17.10.2014

Munina

20.10.2014

               Tuczempy

21.10.2014


Załączniki:

Biesiada nad Morawskim Łęgiem
Kategoria: Z życia wzięte [2014-10-01]

Centrum Kulturalne w Przemyślu,

Wójt Gminy Jarosław,

Stowarzyszenie "Razem w przyszłość" w Morawsku

zapraszają na

Biesiadę nad Morawskim Łęgiem,

która odbędzie się 5 października 2014 roku o godzinie 13:00

na placu obok Szkoły Podstawowej w Morawsku.Szczegółowy plan imprezy w załączeniu.Załączniki:

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Kategoria: Z życia wzięte [2014-09-25]

                                KOMUNIKAT

Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


Informuję o planowanej w dniach 1-8 października 2014 r. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna - jesień) wykładaniu szczepionki. Wykładana przynęta, wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy. W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożoną szczepionką informuję, że:

  - przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane;

- w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem;

- kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej;

- w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.

                           Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

                            dr n. wet. Mirosław Welz


Giełda Pracy w Przemyślu
Kategoria: Z życia wzięte [2014-08-28]

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu

zaprasza na

Giełdę Pracy


 

Poszukujemy osób w wieku 18-35 lat zainteresowanych pracą w kraju oraz za granicą (Niemcy, Holandia) posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.


 

Oferujemy pracę na podstawie legalnych umów o pracę oraz atrakcyjny system wynagrodzenia.

 
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby CEiPM OHP w Przemyślu przy ul. Okrzei 2


w dniu
02.09.2014 r. w godzinach od 15:00 do17:00

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 16 678 33 20 lub mailowo : ceipm.przemysl@ohp.pl


Załączniki:

Równi na rynku pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży
Kategoria: Z życia wzięte [2014-08-25]

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 „RÓWNI NA RYNKU PRACY” W RAMACH

„GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY” 


Młodzieżowe Centrum Kariery w Przeworsku serdecznie zaprasza młodzież w wieku 18-24 lat, niepracującą, niekształcącą i nieszkolącą do wzięcia udziału w projekcie „Równi na rynku pracy” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Przewidziane zajęcia w ramach projektu to m.in.: grupowe doradztwo zawodowe, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kurs przedsiębiorczości, kurs ECDL, kurs prawa jazdy kat. B, kursy językowe, staże


W ramach projektu wszyscy uczestnicy zostaną objęci dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć, dofinansowania dojazdów na zajęcia i ubezpieczenia NNW


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


Więcej informacji można uzyskać w biurze Młodzieżowego Centrum Kariery w Przeworsku, ul. Lwowska 16 lub pod numerem telefonu 16 648-22-78Powstanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław
Kategoria: Z życia wzięte [2014-08-22]

   Gmina Jarosław rozpoczęła prace nad  przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest  strategicznym  dokumentem, warunkującym ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro docelowo Plan ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Gmina Jarosław złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie  o dofinansowanie tego opracowania. W ramach Działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” uzyskało bezzwrotną dotację w wysokości 85 % kosztów jego przygotowania. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wybrana została firma specjalistyczna – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. - która pomoże w jego opracowaniu.


Dożynki gminne w Wólce Pełkińskiej
Kategoria: Z życia wzięte [2014-08-13]

Wójt Gminy Jarosław,

Przewodniczący Rady Gminy

oraz Stowarzyszenie „Wólczanie” w Wólce Pełkińskiej


serdecznie zapraszają na Dożynki gminne, które odbędą  się 15 sierpnia 2014r. (piątek)  na placu przy remizo - świetlicy wiejskiej w Wólce Pełkińskiej,
                

Program dożynek:

Godz. 15.00 - uroczysta msza dziękczynna w kościele parafialnym w Wólce Pełkińskiej
Godz. 16.00 – przejście korowodu dożynkowego  na plac przy remizo - świetlicy wiejskiej
Godz. 16.15 – powitanie gości
Godz. 16.30 – prezentacje wieńców dożynkowych
Godz. 17.15 – występy artystyczne zespołu  „Biesiada” z Tuczemp
Godz. 18.00 – zabawa taneczna


Otwarcie świetlico-remizy w Koniaczowie
Kategoria: Z życia wzięte [2014-08-13]

   17 sierpnia 2014 roku odbędzie się uroczyste otwarcie świetlico-remizy w Koniaczowie.

Program całej imprezy:

15:00 – Msza Święta w kościele p.w. św. Stanisława B.M. w Koniaczowie, z poświęceniem Sztandaru OSP,

16:00 – część oficjalna

- uroczyste poświęcenie:

świetlico-remizy, samochodu OSP i figurki św. Floriana

- otwarcie świetlico-remizy,

17:00 -  zabawa taneczna – zespół „LIMITED”

W trakcie imprezy przewidziano liczne atrakcje, zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.


Załączniki:

Ostrzeżenie meteorologiczne
Kategoria: Z życia wzięte [2014-08-01]


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE


Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział Kraków


Zjawisko: Silne burze z gradem


Stopień zagrożenia: 2  /w skali 3 stopniowej/


Obszar: województwo podkarpackie


Ważność: od godz. 13:00 dnia 05.08.2014  do godz. 06:00 dnia  06.08.2014


Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 40 mm,  oraz porywami wiatru do 80 km/godz. Lokalnie opady gradu.


Prawdopodobieństwo: 80 %


Uwagi: brak


Czas wydania: 05.08.2014 godz. 07:18


Dyżurny synoptyk: Michał Solarz


Sporządzono na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wystapienia zjawiskaKarta Dużej Rodziny już obowiązuje
Kategoria: Z życia wzięte [2014-07-29]

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), zwanego dalej „programem", oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ), zwane dalej „rozporządzeniem".

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

1)            rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci

w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się

w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez

ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem

1)            o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

2)            rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

3)            dziecko - w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej  „Kartą", wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że na wójta nałożony został obowiązek weryfikacji, czy danej rodzinie przysługują uprawnienia. Karta będzie dokumentem zindywidualizowanym. Karta zawierała będzie m. in. swój numer, który nadawał będzie wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Zmiana zawartych w Karcie danych wymagać będzie wydania nowej Karty. W przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej 18. roku życia i osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Karta będzie ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny wielodzietnej, wójt wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlegać będzie opłacie w wysokości 8,76 zł.

Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta jest wydawana na czas nieokreślony. W przypadku dzieci należy wziąć pod uwagę ograniczenia wiekowe, pozostawanie w rodzinnej pieczy zastępczej, kontynuowanie nauki lub konieczność posiadania przez nie określonego stopnia niepełnosprawności. Zatem Karta będzie wydawana w przypadku dziecka:

1)            małoletniego - do ukończenia 18. roku życia;

2)            pełnoletniego - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

3)            legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

4)            umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

5)            w wieku powyżej 18. roku życia pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka odpowiednio do końca roku szkolnego  lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej  placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, jeżeli ponownie będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

 

WNIOSEK

Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Upoważniony członek rodziny wielodzietnej może wnosić o przyznanie Karty dla pozostałych członków rodziny.

Ponieważ wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej, w sytuacji gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają miejsce zamieszkania w różnych gminach, każdy członek powinien złożyć wniosek o przyznanie Karty (wydanie jej duplikatu) w gminie właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.

W przypadku zbiegu uprawnień do korzystania z programu członkowi rodziny wielodzietnej przysługiwać będzie jedna Karta. Oznacza to, że w przypadku gdy o Kartę będzie ubiegać się osoba, w wieku 24 lat, która sama jest rodzicem trojga dzieci, a jednocześnie kontynuuje naukę w szkole wyższej i pozostaje jeszcze na utrzymaniu rodziców, będzie jej przysługiwać jedna Karta. W takiej sytuacji zasadne jest uznanie tej osoby, w procedurze przyznawania Karty, za rodzica.

Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie uprawnień jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów dokumentów.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Utrata przez rodzica uprawnień wynikających z programu nie następuje, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Sytuacja taka może mieć miejsce np. w przypadku, gdy rodzic ma na utrzymaniu sześcioro (i więcej) dzieci, a sąd umieścił w pieczy zastępczej troje z nich. Wówczas rodzic zatrzymuje pełnię władzy rodzicielskiej w stosunku do trojga dzieci. Małżonek rodzica, niebędący rodzicem, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, chyba że uprawnienia utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Dziecko zachowa uprawnienia do korzystania z programu mimo zmniejszenia liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej do ukończenia wieku uprawniającego do korzystania ze szczególnych uprawnień przyznanych na podstawie programu (np. w rodzinie wielodzietnej jest troje dzieci w wieku 10, 12 i 24 lata. W momencie gdy najstarsze dziecko ukończy 25. rok życia, pozostałe dwoje dzieci nie traci uprawnień). Ponadto, w przypadku, gdy pełnoletnie dziecko będzie kontynuować naukę w szkole lub szkole wyższej, uprawnienia wynikające z programu będą przysługiwać odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce. Natomiast w przypadku gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej, dziecko zostałoby przyjęte w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, uprawnienia będą mu przysługiwać również we wrześniu. W obu wskazanych przypadkach, uprawnienia do korzystania z programu nie będą jednakże przysługiwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25. roku życia.

Po złożeniu wniosku, a przed wydaniem Karty, wystąpienie zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu po stronie jednego z członków rodziny wielodzietnej (np. w momencie złożenia wniosku jedno z dzieci ma 24 lata i kontynuuje naukę, ale w momencie wydania karty ukończy 25. rok życia), nie będzie miało wpływu na zachowanie uprawnień przez pozostałych członków rodziny wielodzietnej do korzystania z programu, którzy nadal spełniać będą przesłanki określone w rozporządzeniu (Karta zostanie im wydana).

Na członka rodziny wielodzietnej został nałożony obowiązek niezwłocznego powiadomienia wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, o czym zostanie poinformowany w momencie wydawania Karty.

W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień - Karta podlegać będzie zwrotowi.

 

Uprawnienia

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karty Dużej rodziny nie można mylić z samorządowymi programami dla rodzin wielodzietnych.

 

Lista instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl

Informacje można znaleźć także na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Razem Wygrywamy z Rakiem Piersi
Kategoria: Z życia wzięte [2014-07-29]

     8 czerwca 2014 roku na stadionie w Tuczempach odbył się turniej piłki nożnej w ramach II Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej, który został połączony z akcją społeczną „Razem Wygrywamy z Rakiem Piersi”. Przybyli goście zostali powitani przez organizatorów imprezy: Starostę Jarosławskiego Jerzego Batyckiego, Wójta Gminy Jarosław Romana Kałamarza, etatowego członka Zarządu Powiatu Zofię Karwańską, Posłów na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka i Mieczysława Golbę, Halinę Dąbrowską - szefową Podkarpackiej Unii Amazonek i Martę Zadorożną z Klubu Kobiet „Amazonki” w Jarosławiu. Zmagania turniejowe cieszyły się zainteresowaniem, jednak nadrzędnym celem było uświadomienie społeczeństwu jak ważne są regularne badania oraz dbanie o zdrowie. Kobiety mogły bezpłatnie zrobić sobie mammografię i cytologię w mammobusie Fundacji SOS Życie z Mielca, który został postawiony nieopodal stadionu. W czasie turniejowych zmagań na gości czekało sporo atrakcji – można było skorzystać z naturalnych maseczek na twarz, porozmawiać z Amazonkami z Jarosławia, skosztować naturalnych produktów ze sklepu „Galeria Smaku”, wysłuchać prelekcji na temat diety i zapobiegania nowotworom, które prowadziła Józefa Szyja, zobaczyć pokaz samobadania piersi na fantomie. Dla najmłodszych zostały przygotowane gry i zabawy. Można było również posilić się dzięki jedzeniu, które przygotowały panie z  Kół Gospodyń Wiejskich pod nadzorem przewodniczącej Teresy Jasiewicz oraz paniom ze stowarzyszeń w Makowisku, Tuczempach, Kostkowie i Pełkiniach. Atrakcją dla widzów był tort z różową wstążką, symbolizującą walkę z rakiem piersi, który wjechał na murawę w czasie przerwy w turniejowych zmaganiach. Został podzielony przez organizatorów oraz gościa specjalnego – Jana Domarskiego, byłego reprezentanta Polski, zdobywcę legendarnej bramki na Wembley w 1973 roku - i rozdany obecnym na imprezie. Turniejowe zmagania, które sędziował Dariusz Hajnosz zakończyły się zwycięstwem drużyny strażaków, która okazała się lepsza od ekipy samorządowców, nauczycieli i policjantów. 

Po piłkarskich bojach na scenie wystąpiły dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Tuczempach. Grupa ludzi wyruszyła w marsz nordic walking, krótką trasą wokół stadionu, następnie na scenie odbył się pokaz zumby i występ zespołu Bies-Band. Po tych wszystkich atrakcjach na scenie zagrał zespół „Orion”, który bawił uczestników do późnych godzin nocnych.


Załączniki:

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014
Kategoria: Z życia wzięte [2014-07-29]

           25 czerwca 2014 roku w Urzędzie Gminy Jarosław   odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie roku szkolnego. Wójt Gminy, mgr Roman Kałamarz zaprosił wyróżniających się uczniów ze Szkół Podstawowych  i Gimnazjów Gminy Jarosław oraz ich rodziców, aby przekazać podziękowania za całoroczny trud uczniom, rodzicom uczniów oraz na ręce dyrektorów szkół wszystkim nauczycielom uczącym w szkołach naszej Gminy.


    W swoim wystąpieniu Wójt dał wyraz trosce jaką władze Gminy Jarosław otaczają sprawy oświaty i sportu. Podkreślił, że wszystkie szkoły podstawowe
i gimnazja prowadzone przez Gminę posiadają bardzo dobrą bazę dydaktyczną
i socjalną, są bardzo dobrze wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe.
W szkołach zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani nauczyciele. Zwrócił również uwagę, że w kontekście mijającego roku szkolnego, szkoły są bezpieczne i panuje w nich atmosfera przyjazna dla uczniów.


     Efektem są bardzo dobre wyniki jakie osiągają uczniowie i sukcesy
w różnych konkursach i zawodach sportowych. Dodał także, że w najbliższym czasie Gmina Jarosław planuje jeszcze budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych przy szkołach, które ich nie posiadają.   


    Uczniowie otrzymali symboliczne nagrody : dyplomy, nagrody książkowe oraz słodycze,  zaś rodzice listy gratulacyjne.


W trakcie uroczystości Wójt Gminy Jarosław wręczył akty powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na kolejną kadencję Pani mgr Bożenie Figieli – dotychczasowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wólce Pełkińskiej oraz mgr Andrzejowi Matwijowi dotychczasowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Surochowie.  


   Na zakończenie uroczystości Wójt mgr Roman Kałamarz złożył wszystkim życzenia radosnych i bezpiecznych wakacji. 
Załączniki:

VI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
Kategoria: Z życia wzięte [2014-07-29]

W dniach 17-23 maja na Orlikach w całej Polsce odbył się Europejski Tydzień Sportu.   Wszystkie nasze Orliki aktywnie włączyły się w obchody.

Na Orliku w Surochowie przeprowadzono turniej juniorów 2001 i młodsi, otwarty turniej tenisa ziemnego, test Coopera oraz testy piłkarskie. W turnieju juniorów wzięło udział 4 drużyny: Surochów, Makowisko, Wietlin i Makowisko II. Zawody wygrała drużyna z Makowiska. W turnieju tenisa ziemnego udział wzięło 9 zawodników, najlepszy okazał się Józef Szcześniak. W teście Coopera najlepszy okazał się Bartłomiej Bełech, przebiegając w czasie 12 minut dystans 3040 metrów. W testach piłkarskich udział wzięło 18 młodych zawodników. Najlepiej rokującym zawodnikiem został Kacper Marszałek (rocznik 2002).

                Podobnie było w Tuczempach, gdzie można było uczestniczyć w turniejach: o „Puchar Orlika” w „siatkonodze”, tenisie ziemnym, siatkówce kobiet, mini koszykówce i piłce nożnej mężczyzn 35+. Z powodu dużej ilości chętnych konkurencje odbywały się w kilku dniach. W pierwszym były eliminacje, by później w finałach mogły zostać wyłonione zwycięskie drużyny. Największym zainteresowaniem cieszył się tenis ziemny oraz piłka nożna mężczyzn 35+. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Odbyły się gry i zabawy ruchowe dla dzieci: sztafeta mieszana, wyścigi w workach.

                Ciekawie było również na Orliku w Wólce Pełkińskiej. Animatorzy oprócz stałych propozycji przygotowali dodatkowe atrakcje. Oprócz spotkań piłkarskich (od przedszkolaków po seniorów) można było wystartować w siatkarskich trójkach, zawodach koszykarskich, turniejach badmintona, sprawdzić swoje umiejętności w teście sprawności piłkarskiej, czy teście Coopera. 19 maja chętni uczniowie podstawówki wzięli udział w rajdzie pieszym szlakiem św. Jakuba.

                Europejski Tydzień Sportu na naszych Orlikach można uznać za bardzo udany, gdyż udział w nim wzięło ponad 700 osób. Dla najlepszych czekały pamiątkowe puchary i nagrody ufundowane przez Gminę Jarosław. 


Nowe zasady zaopatrywania uczniów w podręczniki szkolne
Kategoria: Z życia wzięte [2014-07-29]
  Od nowego roku szkolnego 2014/2015 sukcesywnie będą wprowadzane zmiany w zaopatrywaniu uczniów w podręczniki szkolne.

   W roku szkolnym 2014/2015 dotyczyć będą uczniów klasy pierwszej. Szkoły otrzymają dla swoich uczniów podręcznik z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podręcznik ten będzie wypożyczany uczniom i musi zostać zwrócony do szkoły. (W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzice będą  musieli pokryć koszt zakupu nowego podręcznika). Podręcznik będzie wykorzystywany przez 3 lata szkolne, po których szkoły otrzymają nowe podręczniki. Również podręcznik do nauki języka angielskiego, zostanie zakupiony przez szkołę i będzie wykorzystywany na takich samych zasadach przez trzy lata.

    W związku z tym w podręcznikach nie będzie miejsca na wykonywanie przez uczniów ćwiczeń. (Wyjątkowo w pierwszym roku wdrażania systemu – czyli w roku szkolnym 2014/2015, w podręczniku do języka obcego będą jeszcze ćwiczenia, ale w następnych latach już nie).

      Szkoły zakupią również dla swoich uczniów materiały ćwiczeniowe. W efekcie, rodzice zostaną zwolnieni z obowiązku zakupu podręczników i ćwiczeń natomiast będą musieli zakupić zeszyty i przybory szkolne.

     W kolejnych latach system ten będzie wdrażany sukcesywnie we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum i obejmie wszystkich uczniów wg następującego harmonogramu:

 

- w roku szkolnym 2014/2015 uczniów klasy I szkoły podstawowej,  

- w roku szkolnym 2015/2016 uczniów klas I,  II i IV szkoły podstawowej  oraz klasy I gim-nazjum,

- w roku szkolnym 2016/2017 uczniów klasy I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz klas
I i II gimnazjum,

 - w roku szkolnym 2017/2018 uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszystkich  klas gimnazjum.

Dla klas I, II i III elementarz dostarczy Ministerstwo Edukacji Narodowej, natomiast podręcznik do języka obcego i podręczniki dla klas IV – VI  szkoły podstawowej oraz dla gimnazjum zakupi szkoła.

     W efekcie od roku szkolnego 2017/2018 rodzice nie będą kupować żadnych podręczników ani ćwiczeń dla swoich dzieci, natomiast szkoły otrzymają środki finansowe na zakup podręczników i ćwiczeń. Podręczniki będą własnością szkoły i będą wypożyczane uczniom. Uczniowie będą musieli szanować podręczniki, gdyż w przypadku zniszczenia lub zgubienia rodzice będą musieli zwrócić pieniądze. Mankamentem będzie to, że w drugim i trzecim roku uczniowie będą się posługiwać podręcznikami używanymi.

 

        W roku szkolnym 2014/2015 realizowany jest również program ,,Wyprawka szkolna”. Polega on na dofinansowaniu zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej, których rodzice osiągają miesięcznie dochód nie przekraczający kwoty 539 zł na osobę w rodzinie (netto).

       Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

- 225 zł dla ucznia klasy  II lub III szkoły podstawowej,

- 325 zł dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej

      Pomoc udzielana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów). Wniosek będzie się składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 2014/2015.

      Szczegółowych informacji o sposobie wypełniania wniosku i dokumentowaniu dochodów udzielają dyrektorzy szkół podstawowych.


Do założenia spółki wodnej wystarczą trzy osoby
Kategoria: Z życia wzięte [2014-07-29]

Na melioracje szczegółowe można uzyskać rządowe dofinansowanie. Jakie warunki trzeba spełnić?

Wystarczy większa ulewa, nie mó­wiąc już o wiosennych roztopach, aby niektóre miejscowości przypominały rozlewisko. Tymczasem zalane drogi, pola, piwnice to zwykle wynik zanie­dbań w utrzymaniu urządzeń melio­racji szczegółowych, takich jak rowy, przepusty, drenowania. Za sprawność tych urządzeń, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) odpowiadają min. zaintereso­wani właściciele gruntów oraz spół­ki wodne.

Spółka wodna ma osobowość praw­ną, zrzesza osoby fizyczne lub prawne. Jej głównym celem jest utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących min. do: ochrony przeciwpowodzio­wej, ochrony wód przed zanieczysz­czeniem (odprowadzania i oczysz­czania ścieków), zapewnienia wody dla ludności (uzdatniania) i wyko­rzystywania do celów przeciwpoża­rowych czy wreszcie - do melioracji. Utworzenie takiej spółki jest proste - wystarczy pisemne porozumienie co najmniej trzech osób fizycznych lub prawnych. Następnie założyciele uchwalają statut i dokonują wyboru organów. Statut jest zatwierdzany decyzją starosty. Spółki wodne mogą wypracowywać zysk netto z przezna­czeniem na cele statutowe. Finan­sowane są ze składek członków oraz z dotacji z budżetu państwa i jedno­stek samorządu terytorialnego. Wyka­szanie skarp i rowów melioracyjnych, wycinkę drzew czy odmulanie rowów wykonać można zatem ze środków wojewodów oraz z rezerwy ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Należy zło­żyć stosowny wniosek do właściwego wojewody - nabór zwykle jest pro­wadzony wczesną wiosną. Wojewoda mazowiecki przy rozdzielaniu dotacji stosuje algorytm uwzględniający: wy­sokość budżetu zrealizowanego przez spółkę w poprzednim roku (analiza sprawozdania), zasięg działania (w hektarach), a do dotacji ministerialnej dodatkowo 50-proc. próg ściągalności składek. Warunkiem podstawowym zaś jest wpis do katastru wodnego, prowadzonego przez regionalny za­rząd gospodarki wodnej.         

 

Za Dziennik Gazeta Prawna, 18-19 czerwca 2014, nr 117 (3758)


Historyczny sukces
Kategoria: Z życia wzięte [2014-07-29]
         Piłkarze w Wólki Pełkińskiej znów na ustach całego Podkarpacia. Drużyna, która w poprzednim sezonie wywalczyła awans do IV ligi, w sezonie 2013/2014, który końcem czerwca dobiegł końca, uzyskała historyczny awans do III ligi w grupie lubelsko-podkarpackiej. Zadanie nie było łatwe, gdyż drużyna Wólczanki była beniaminkiem, po pierwszej rundzie miała stratę pięciu punktów do prowadzącej Wisłoki Dębica. Szybko dogoniła rywali z Dębicy i w ostatecznym rozrachunku Wólczanka wygrała ligę z przewagą pięciu „oczek”. Wyczyn zawodników z Wólki Pełkińskiej jest niesamowity, będą pierwszą drużyną z terenu Gminy Jarosław grającą na tak wysokim poziomie. Gratulujemy serdecznie wielkiego sukcesu działaczom, kibicom i przede wszystkim głównym autorom sukcesu – piłkarzom, którzy wspaniałą grą dostarczali wiele radości sympatykom. Nowy sezon wystartuje początkiem sierpnia, drużyna Wólczanki będzie rywalizowała m. in. z drużynami Resovii, Stali Rzeszów, Motoru Lublin czy Karpat Krosno. Tak uznani rywale są wymownym świadectwem jak duży sukces osiągnęła drużyna Wólczanki Stal-Systems Wólka Pełkińska.
Załączniki:

Gminne uroczystości obchodów Dnia Strażaka
Kategoria: Z życia wzięte [2014-07-29]

Gminne uroczystości obchodów Dnia Strażaka

17 maja 2014 roku

Mszą świętą w kościele parafialnym w Wólce Pełkińskiej rozpoczęły się gminne uroczystości obchodów Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 15- lecia  Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jarosławiu. Następnie zgromadzone poczty sztandarowe z jednostek w Jarosławiu oraz OSP z: Wólki Pełkińskiej, Surochowa, Koniaczowa, Morawska i pododdział reprezentacyjny Ochotniczej Straży  Pożarnej w Wólce Pełkińskiej pod dowództwem Naczelnika Wydziału Komendy Powiatowej PSP w Jarosławiu starszego kapitana Janusza Jabłońskiego, pododdziały z OSP w Wólce Pełkińskiej oraz zaproszeni goście udali się na plac uroczystości koło Remizy.  Tutaj dowódca uroczystości złożył meldunek na ręce prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druha Waldemara Pawlaka, który był gościem honorowym uroczystości.  Następnie rozpoczął się uroczysty apel. Podczas wciągania flagi związkowej na maszt orkiestra OSP z Wólki Pełkińskiej pod batutą kapelmistrza Stanisława Ryznara grała hymn związku. Po jego zakończeniu oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Prezes Zarządu Oddziału  Powiatowego Związku OSP RP druh Stanisław Górski witając przybyłych strażaków i gości. W swoim krótkim wystąpieniu poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłych druhów, podczas której rozległa się syrena alarmowa. Prowadzący uroczystość poprosił Wójta Gminy Jarosław Romana Kałamarza o wystąpienie z wnioskiem o włączenie jednostki OSP Wólka Pełkińska do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, co przyjęto gromkimi brawami. Następnie nastąpiło uroczyste wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru dla Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jarosławiu nadanego i poświęconego podczas  uroczystej pielgrzymki strażaków województwa podkarpackiego do Kalwarii  Pacławskiej w dniu 4 maja 2014r. Gwoździe wbijali między innymi : druh W. Pawlak, druh M. Kasprzak, druh A. Szemełda, L. Szczybyło – przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego, J. Batycki – Starosta Jarosławski, J. Michalik – Starosta Lubaczowski, druh brygadier P. Biały –Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu, druh W. Kazienko prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Przemyślu, druh Z. Wójcik, druh R. Kałamarz – Wójt Gminy Jarosław, druh A. Gwóźdź – Przewodniczący Rady Gminy, druh S. Górski Prezes ZO Powiatowego Związku OSP RP w Jarosławiu, druh T. Poprawa członek zarządu powiatowego.

 Po zakończeniu, sztandar został udekorowany przez druha Waldemara Pawlaka Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. W uznaniu zasług dla umocnienia ochrony przeciwpożarowej działacze i członkowie OSP  otrzymali z rąk Prezesa OSP RP Druha Waldemara Pawlaka,  medale i odznaczenia.  Z terenu Gminy Jarosław odznaczenia otrzymali;

  • Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:  druh Antoni Mroczka

  • Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:  druh Antoni Czwakiel

  • Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa   druhowie: Wojciech Hala, Sylwester Ogryzek, Krzysztof Pietluch, Adam Poprawa

  • Odznakę Strażak Wzorowy druhowie: Krystian Danak, Bartłomiej Poprawa

W uznaniu za zasługi dla ochrony  przeciwpożarowej prezesi i naczelnicy z terenu powiatu otrzymali z rąk druha Waldemara Pawlaka okolicznościowe dyplomy. Zabierając głos jako pierwszy, druh W. Pawlak  przypomniał  jak ważną rolę odgrywają jednostki OSP w swoich środowiskach, i że to właściwie one są pierwsze na miejscach pożarów i innych zdarzeń i w nie należy inwestować.  Strażacy przez społeczeństwo są postrzegani jako grupa społeczna godna zaufania. W swoich wystąpieniach goście także podkreślali  rolę i znaczenie strażaków. Następnie dowódca uroczystości złożył meldunek o jej zakończeniu, odprowadzeniu sztandarów i wymarszu pododdziałów. Prowadzący podziękował w imieniu organizatorów za udział w uroczystości Dnia Strażaka i zaprosił na wspólne spotkanie w domu Strażaka przygotowane przez panie ze Stowarzyszenia „Wólczanie”. Gościom serwowano potrawy regionalne, które wszystkim przypadły do gustu. Całość obchodów jak zwykle zakończyła zabawa taneczna z licznym udziałem mieszkańców wsi.


Załączniki:

OSP Wólka Pełkińska w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
Kategoria: Z życia wzięte [2014-07-29]

  W dniu 4 czerwca 2014 r. w świetlicy Urzędu Gminy odbyła się uroczystość włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pełkińskiej  do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.  Decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu OSP do systemu odebrał z rąk komendanta powiatowego PSP w Jarosławiu brygadiera Piotra Białego, prezes jednostki Tadeusz Czwałga.

W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Roman Kałamarz, który wcześniej wyraził zgodę na przynależność OSP Wólka Pełkińska do KSRG, poprzez zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową PSP w Jarosławiu.

Do systemu może być włączona jednostka, która posiada:

- co najmniej dwa średnie lub ciężkie samochody pożarnicze,

- wyszkolonych ratowników w liczbie zapewniającej pełną obsadę co najmniej dwóch samochodów

  pożarniczych,

- skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,

- urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych,

 - stałą gotowość do podejmowania działań ratowniczych.

 

OSP Wólka Pełkińska posiada odpowiedni sprzęt ratowniczo-gaśniczy, radiowy system łączności - selektywnego włączania syren alarmowych, radiotelefony samochodowe i przenośne oraz przeszkolonych strażaków – ratowników w zakresie: szkolenia podstawowego, dowódców, naczelników, operatorów sprzętu, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, pilarzy, kierowania ruchem i kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Jednostka w ramach systemu prowadzić będzie działania ratowniczo – gaśnicze nie tylko na terenie gminy, ale także na terenie powiatu i województwa, obejmujące:

- gaszenie pożarów,

- ratownictwo techniczne,

- ratownictwo medyczne.

 

Jednostka OSP włączona do systemu będzie finansowana już nie tylko z budżetu gminy, ale także z budżetu państwa.


Załączniki:

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie realizacji projektu: Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne
Kategoria: Z życia wzięte [2014-07-08]

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
w imieniu
Stowarzyszenia Dębickiego Klubu Biznesu, Fundacji GENERATOR INSPIRACJI,
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżaoskiej”
oraz Fundacji Fundusz Lokalny SMK

zaprasza przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 18 miesięcy), oraz grup nieformalnych z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Sanu” tj. z gmin:


Adamówka, Grodzisko Dolne, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza, Wiązownica
na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, które odbędzie się
16 lipca br. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Tryńczy


Spotkanie  poświęcone  będzie  omówieniu  realizacji  projektu  „Akademia  Aktywnych Obywateli  –  Podkarpackie  Inicjatywy  Lokalne”  współfinansowanego  z  MPiPS  w  ramach
programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Całość informacji w załączniku poniżej.


Załączniki:

Wakacje na Orliku
Kategoria: Z życia wzięte [2014-07-04]

Wakacje na Orliku

Sezon wakacyjny w pełni. Dużo wolnego czasu z którym nie zawsze wiadomo co zrobić. Animatorzy Orlików z Surochowa, Tuczemp i Wólki Pełkińskiej przygotowali szereg rozgrywek ligowych, turniejów i zabaw indywidualnych. Poniżej przedstawiamy propozycje każdego z Orlików, harmonogramy godzin otwarcia.

Serdecznie zapraszamy.


Załączniki:

Słoneczna Polska. Jak korzystać z energii słońcai darmowej promocji
Kategoria: Z życia wzięte [2014-06-30]

"SŁONECZNA POLSKA. JAK KORZYSTAĆ Z ENERGII SŁOŃCA I DARMOWEJ PROMOCJI"

3 lipca, początek o godzinie 10:00

Miejsce spotkania: EKOCENTRUM ICPPC, Stryszów 156 (13 km od Wadowic).

Szczegóły spotkania w załączeniu poniżej.


Załączniki:

Wielki Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej
Kategoria: Z życia wzięte [2014-05-30]

Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej 2014

Razem wygrywamy z rakiem piersi!

8 czerwca 2014 r., godz. 14:00
Stadion w Tuczempach

Organizatorzy:
Starosta Jarosławski Jerzy Batycki
Wójt Gminy Jarosław Roman Kałamarz

W programie Turniej Piłki Nożnej, w którym wezmą udział drużyny strażaków, policjantów, księży i nauczycieli,
bezpłatne badanie mammograficzne,
marsz nordic walking,
pokaz zajęć zumba,
konkursy i zabawy dla dzieci.

Szczegółowy program imprezy w załączeniu.


Załączniki:

Europejski Tydzień Sportu
Kategoria: Z życia wzięte [2014-05-12]

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014
17 – 23 maja 2014 r.

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich.

Na Orlikach w Surochowie, Tuczempach i Wólce Pełkińskiej przewidziano szereg ciekawych imprez, w których udział może wziąć każdy.

W załącznikach znajduje się zgłoszenie Gminy Jarosław do Europejskiego Tygodnia Sportu, regulamin oraz harmonogramy poszczególnych Orlików.Załączniki:

Rajd Nordic Walking Sportową Doliną Gminy Jarosław
Kategoria: Z życia wzięte [2014-05-12]

Rajd Nordic Walking Sportową Doliną Gminy Jarosław

Serdecznie zapraszamy na Rajd Nordic Walking, który odbędzie się 31 maja 2014

Szczegółowe informacje w załączniku.


Załączniki:

Giełda Pracy oraz warsztaty Jak skutecznie napisać CV
Kategoria: Z życia wzięte [2014-05-07]

Giełda Pracy oraz warsztaty "Jak napisać skuteczne CV"?

Organizatorzy: Agencja Zatrudnienia Covebo, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Przemyślu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Data i miejsce: 14 maja 2014 r., Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Tymona Terleckiego 6.

Napisanie CV nie jest trudne, jednak napisanie skutecznego CV to już wyzwanie! Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których nauczycie się, na co zwracać uwagę, jakie zalety i umiejętności eksponować, co ważne jest dla pracodawców, na co zwracają szczególną uwagę, a  czego bardzo nie lubią. Możesz zostać kandydatem idealnym, jeśli Twoje CV będzie napisane wiarygodnie i prawidłowo.

Szczegółowe informacje w załączeniu.Załączniki:

II Memoriał szachowy im. Józefa Rybickiego
Kategoria: Z życia wzięte [2014-04-30]

II Memoriał szachowy im. Józefa Rybickiego odbędzie się 18 maja 2014r. o godz. 14:00 na Hali sportowej przy stadionie w Besku.

Regulamin, możliwość zapisów oraz reszta szczegółów w załączniku.


Załączniki:

Usuwanie azbestu - WAŻNE
Kategoria: Z życia wzięte [2014-04-14]

Usuwanie azbestu – WAŻNE!

   Azbest od wielu lat był szeroko stosowany w budownictwie mieszkaniowym, zarówno prywatnym, jak i publicznym. W Polsce płyty azbestowe zaczęto produkować w 1907 roku i proceder ten kontynuowano do 1998 roku. Ze względu na szerokie zastosowanie, tego wydawałoby się praktycznego materiału budowlanego azbest występuje do dnia dzisiejszego w dużych ilościach i wszędzie. Stosowanie wyrobów zawierających azbest zostało przerwane w Polsce w 2004 roku. Już wcześniej wiadomym stało się, iż materiał ten jest groźny dla zdrowia ludzkiego i stanowi zagrożenie życia. Na dzień dzisiejszy opracowywane są liczne programy w zakresie usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych zarówno na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin.
 Rada Gminy Jarosław dnia 6 marca 2014 przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław na lata 2013-2032”. Program został opracowany na zlecenie Wójta Gminy Jarosław. Nadrzędnym celem wyżej wymienionego dokumentu jest wyeliminowanie szkodliwego wpływu i negatywnych dla zdrowia skutków spowodowanych azbestem u mieszkańców Gminy Jarosław oraz likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko naturalne. W programie sporządzono inwentaryzację azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jarosław, w postaci spisu z natury budynków prywatnych, określającego ilości, rodzaje i miejsca występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja została przeprowadzona z podaniem działek i obrębów ewidencyjnych. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, iż na terenie Gminy Jarosław znajduje się 156 005 m² wyrobów zawierających azbest (płyty faliste i płaskie), co przekłada się na 1 716 055 kg azbestu. Wyroby zawierające azbest rozmieszczone są we wszystkich miejscowościach Gminy Jarosław w 1038 miejscach.
 Aby zrealizować cel postawiony w programie usuwania azbestu Gmina Jarosław planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z wnioskiem o dotację w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Warunkiem przystąpienia do w/w programu jest wskazanie właścicieli – osób prywatnych z terenu Gminy Jarosław, u których powyższa inwentaryzacja wykazała stan posiadania azbestu. Celem programu będzie zdjęcie i utylizacja materiałów zawierających azbest.
Mieszkańcy gminy, których budynki zostały objęte inwentaryzacją, aby przystąpić do programu muszą wyrazić pisemną zgodę na usunięcie i utylizację azbestu. Program jest skonstruowany w ten sposób, że osoba, która wyrazi zgodę na przystąpienie do niego na etapie planowania nie może się wycofać z programu w momencie realizacji, nie może być też zastąpiona inną osobą. Jakakolwiek zmiana osób spowoduje utratę całości dotacji na wszystkich mieszkańców. Warunek ten nie jest naszym wymysłem – tak został skonstruowany program, do którego chcemy złożyć wniosek. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest rozsądne podejście do tematu. Jeszcze raz należy podkreślić, że w ramach programu mieszkaniec otrzyma tylko (albo aż) ściągnięcie i utylizację płyt. Ewentualna wymiana pokryć dachowych, bądź elewacyjnych leży po stronie właściciela – nie będzie na to środków ze strony Gminy.
Zakładając, że Gmina przejdzie pozytywnie procedurę badania wniosku o dotację i uzyska środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest realizacja tego programu może nastąpić jeszcze w 2014 roku.
            Ponieważ termin przystąpienia do programu upływa początkiem sierpnia 2014 roku wniosek aplikujący o dotację musi zostać przygotowany odpowiednio wcześniej. Dlatego najpóźniej do dnia 15 maja 2014 roku wszyscy zainteresowani winni złożyć w Urzędzie Gminy Jarosław oświadczenie o chęci przystąpienia do programu i oświadczenie o poniesieniu odpowiedzialności finansowej w przypadku rezygnacji. Aby ułatwić Państwu to zadanie sołtysi odwiedzą swoich mieszkańców oferując im przystąpienie do programu i odbiorą stosowne oświadczenia. Nie wyklucza to możliwości bezpośredniego kontaktu z Urzędem Gminy. Szczegółowe wykazy nieruchomości objętych inwentaryzacją azbestu są dostępne w Urzędzie Gminy Jarosław, w pokoju 27 oraz u sołtysów wsi.

Tegoroczna edycja programu jest I etapem. Gmina planuje jego kontynuację w latach następnych. Zamierzamy corocznie w ramach tego projektu ubiegać się o środki, z których będą mogli korzystać nasi mieszkańcy, oczywiście objęci inwentaryzację, o której była mowa na wstępie.

Jeszcze raz apelujemy o rozwagę i przemyślane decyzje o tym, w którym roku przystąpicie Państwo do programu. Jeżeli zdecydujecie się na 2014 rok to na oświadczenia czekamy do dnia 15 maja 2014 roku.


25 maja 2014 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kategoria: Z życia wzięte [2014-04-14]

Co pięć lat obywatele Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego – instytucji reprezentującej interesy obywateli danego kraju członkowskiego w UE, której skład jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich. Europosłanki i europosłowie, wybierani co 5 lat w wyborach bezpośrednich, współtworzą politykę europejską i europejskie prawo. Skuteczność ich działania jest wypadkową wiedzy eksperckiej, siły politycznej grupy, do której należą, umiejętności odnalezienia się w realiach polityki i instytucji europejskich. Polacy są szóstą siłą w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy reprezentowani przez 51 europosłów i europosłanek, których wybraliśmy z trzynastu okręgów w 2009 roku. Dnia 25 maja 2014 po raz kolejny będziemy wybierać posłów do Europarlamentu. Gmina Jarosław znajduje się w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie. Gmina do celów przeprowadzenia wyborów została podzielona na 11 obwodów głosowania i utworzonych zostanie 11 obwodowych komisji wyborczych. Komisje zlokalizowane są w Koniaczowie, Kostkowie (obejmujący też Leżachów Osadę), Makowisku, Morawsku, Muninie, Pełkiniach, Sobiecinie (obejmujący też Zgodę), Surochowie, Tuczempach, Woli Buchowskiej i Wólce Pełkińskiej. Kalendarz wyborczy ustalił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 roku. Obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów, zgodnie z kalendarzem wyborczym zostaną powołane do dnia 4 maja z pośród kandydatów zgłoszonych przez zarejestrowane komitety wyborcze. Szacuje się, że ok. 60% ustaw przyjmowanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowi implementację /przyjęcie/ prawa europejskiego. Twój głos ma znaczenie – weź udział w wyborach.


Jan Paweł II - człowiek nie z tej ziemi
Kategoria: Z życia wzięte [2014-04-14]

Tworzymy żywy pomnik Jana Pawła II
Jak zostać współautorem książki i spotkać się z bł. Janem Pawłem II?

Jesteś uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum? Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w niezwykłej przygodzie. Zastanawiałeś się kiedyś, co byłoby, gdybyś spotkał się z bł. Janem Pawłem II? Jak wyglądałoby takie spotkanie? Co byś Mu powiedział? Może chciałbyś mu podziękować, a może rozśmieszyć? Teraz masz taką możliwość, w roku kanonizacji bł. Jana Pawła II zapraszamy Cię do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. „Jan Paweł II – człowiek nie z tej ziemi.” Nie zwlekaj, weź kartkę, długopis, laptop, komórkę i pisz, pisz, pisz… To od Ciebie zależy czy będzie to opowiadanie, wiersz, bajka, a może całkiem coś innego…
To nie wszystko, najlepsze prace zostaną zebrane i wydane w formie książkowej. Książka będzie dostępna dla chętnych jako cegiełka, wspierająca dzieło charytatywne wybrane przez Organizatora.
Zamieńmy więc wspólnie słowa na cegiełki, które pozwolą zbudować żywy pomnik bł. Jana Pawła II.

Regulamin konkursu literackiego


Załączniki:

Harcerstwo w Makowisku
Kategoria: Z życia wzięte [2014-04-14]

Drużyna harcerska przy Szkole Podstawowej w Makowisku działa od 1966 roku. Przez te wszystkie lata prowadziło ją wielu drużynowych i przewinęło się przez nią dziesiątki dzieci i młodzieży. Jest to jedyna drużyna harcerska działająca na terenie Gminy Jarosław. Jej członkami są uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Makowisku oraz młodzież z Makowiska ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych. Członkiem drużyny jest też druhna Wiktoria na stałe mieszkająca w Niemczech i tam, w miejscu zamieszkania promująca drużynę. Drużyna nosi nazwę „Fraternitas”, oznacza to braterstwo. Zasadą tą starają się kierować jej członkowie. Patronem drużyny jest Tadeusz Zawadzki „Zośka” członek Szarych Szeregów, bohater powieści „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Od 1986 roku drużynę prowadzi podharcmistrz Wioletta Biela – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Makowisku. Zgodnie z Przyrzeczeniem Harcerskim - Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu – duży nacisk w pracy wychowawczej położony jest na wychowanie patriotyczne. Harcerze czynnie uczestniczą w uroczystościach takich jak: obchody 11 listopada, 3 – go Maja, Święta Flagi, uroczystości katyńskie, rocznice wprowadzenia stanu wojennego w Polsce czy sprzątanie grobów żołnierskich na miejscowym cmentarzu. Biorą również udział w akcjach organizowanych przez Hufiec Jarosław, Chorągiew Podkarpacką oraz Kwaterę Główną w Warszawie. Stałymi punktami, w których nasza drużyna harcerska bierze udział to: przekazanie Światełka Betlejemskiego, Droga Krzyżowa ulicami miasta Jarosławia czy Parada Schumana. Działalność harcerska to nie tylko udział w uroczystościach. Harcerze spotykają się co tydzień na zbiórkach podczas, których poznają historię Polski, Jarosławia i swojej miejscowości. Ćwiczą alfabet Mors’a, poznają szyfry, wyznaczają azymuty, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy oraz nabywają umiejętności, które mogą przydać się im podczas zimowych i letnich wyjazdów na biwaki i obozy. Ważną sprawą jest również kształtowanie postawy obywatelskiej do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym, wspieranie prawidłowego rozwoju społecznego, w tym koleżeństwa, przyjaźni i empatii oraz nauka samodzielności i kreatywności. Cele te realizowane są nie tylko podczas samodzielnych zbiórek drużyny, ale podczas wspólnych imprez, w których uczestniczą drużyny z całego Hufca Jarosław oraz w trakcie imprez chorągwianych, w których uczestniczą harcerze z całego województwa podkarpackiego. Takimi imprezami, w których nasza drużyna bierze udział są: Harcerski Start, odbieranie Światełka Betlejemskiego w Rzeszowie, udział w audycjach radiowych w radiu Via w Rzeszowie, wyjazdy na wycieczki czy rajdy np. po ziemi sandomierskiej, czy wyjazdy do Warszawy. Członkowie drużyny uczestniczą w andrzejkach, wigiliach, biwakach hufcowych, które odbywają się między innymi w Pełkiniach, Mołodyczu, Laszkach, szkole w Makowisku, dzięki uprzejmości Wójta Gminy Jarosław pana Romana Kałamarza oraz pani Dyrektor Ewy Kowalskiej. Działalność harcerska nie kończy się w roku szkolnym. W czasie wakacji harcerze wyjeżdżają na obozy, podczas których odpoczywają i zdobywają nowe umiejętności i sprawności. Wyjazd na obóz jest dla dzieci i ich rodziców zawsze przedsięwzięciem kosztownym, więc każdego roku drużyna stara się o wsparcie finansowe, aby obniżyć jego koszty. Organizuje więc akcje zarobkowe typu: sprzedaż zniczy czy pakowanie zakupów w sklepach. Dofinansowanie obozów otrzymuje również z Urzędu Gminy Jarosław. Obozy są dla wszystkich harcerzy egzaminem sprawdzenia własnych umiejętności oraz szkołą samodzielności, gdyż miejsca, w których znajdują się bazy harcerskiej są oddalone od miast a zdarza się również, że bywają problemy z zasięgiem sieci komórkowych. Podczas tegorocznych wakacji nasza drużyna wyjechała do Torunia na Międzynarodowy Zlot Harcerzy i Skautów, „Wicek 2013”, gdzie spotkali się harcerze z całej Polski oraz Ukrainy, Słowacji, Argentyny i wielu innych państw. Zlot odbył się z okazji setnej rocznicy urodzin patrona polskich harcerzy bł. ks. phm. Stefana Frelichowskiego - druha Wicka. Zlot odwiedził także Prezydent Polski Bronisław Komorowski z żoną. W tym roku szkolnym nasz drużyna brała udział między innymi w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Hit w Leżajsku, andrzejkach hufcowych w Jarosławiu, biwaku w Kuńkowcach oraz biwaku mikołajkowym. Uczciła Dzień Niepodległości rozdając mieszkańcom Makowiska miniaturki flagi państwowej, przekazywała Betlejemskie Światełko Pokoju mieszkańcom, urzędom i instytucjom państwowym oraz była organizatorem Dnia Myśli Braterskiej, który odbył się w lutym. Oprócz tych akcji drużyna odbywa cotygodniowe zbiórki. W tym roku szkolnym nasza drużyna wzbogaciła się o nowych członków. Powstała szóstka zuchowa, do której należą dzieci z klas I - III szkoły podstawowej. W 2016 roku 5-ta Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Fraternitas” im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki” będzie świętować 50 lecie działalności. Przechodziła różne koleje losu i działała w różnych okresach naszej historii, ale przetrwała do dnia dzisiejszego, a dzięki temu kolejni młodzi ludzie mogą nauczyć się, jak ważne w życiu są wartości takie jak przyjaźń, odpowiedzialność i radość życia. O harcerstwie napisano wiele, ale chyba najważniejszą rzeczą jaką możemy o nim powiedzieć są słowa generała Roberta Baden Powella – twórcy skautingu na świecie, skierowane właśnie do młodych ludzi: Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym niż go zastaliście.


Załączniki:

„Marsz Światła”
Kategoria: Z życia wzięte [2014-04-14]

2 kwietnia b.r. w 9. rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II – niezapomnianego papieża Polaka - ulicami Jarosławia przeszedł „Marsz Światła”, który zgromadził bardzo dużą ilość wiernych z różnych części naszego powiatu, w tym z Gminy Jarosław. Zebrani wyruszyli o godzinie 20 sprzed kościoła oo. Reformatów, przeszli ulicą Grunwaldzką Grodzką, następnie dotarli na Rynek. Przed Ratuszem lampiony i znicze, które przynieśli ze sobą uczestnicy marszu zostały ułożone w kształcie znaku JP II. Jednym z uczestników „Marszu Światła” był Wójt Gminy Jarosław Roman Kałamarz. Wraz z pozostałymi włodarzami jednostek samorządowych, którzy wzięli udział w tej podniosłej uroczystości złożył symboliczne światełko na metalowym krzyżu.


Załączniki:

Halowa Liga Piłki Nożnej Gmina Jarosław
Kategoria: Z życia wzięte [2014-04-14]

W sobotę 1 lutego 2014 w hali sportowej w Muninie odbyła się ostatnia finałowa kolejka III Edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej Gminy Jarosław 2013/2014. Imprezę prowadzili Panowie Andrzej Gwóźdź i Józef Bichajło. Z każdym rokiem zainteresowanie taką formą spędzania wolnego zimowego czasu wzrasta i do obecnych rozgrywek zgłosiło się 14 drużyn, tak z Gminy Jarosław jak i z zewnątrz. Organizatorzy ze względu na dużą ilość zgłoszonych drużyn utworzyli dwie grupy rozgrywkowe. Począwszy od 14 grudnia 2013 rozpoczęła się rywalizacja w grupach, która trwała przez sześć kolejnych sobót. Zwycięzcami okazały się drużyny Victorii Kidałowice i Wólczanka Stal-System Wólka Pełkińska. Podobnie jak w latach poprzednich w każdym meczu nie brakowało emocji, pięknych bramek oraz parad bramkarskich. Turniej przebiegł bez groźnych kontuzji, co niewątpliwie było zasługą prowadzących zawody sędziów Jarosławskiego OZPN, p. A. Włocha, P.Drabika oraz K. Pszonaka, którzy stanowczo i szybko reagowali na wszelkie przejawy złośliwości pomiędzy zawodnikami. W ostatniej kolejce drużyny z dwóch grup rywalizowały między sobą w zależności od zajętego miejsca w swojej grupie. Meczem decydującym o pierwszym miejscu w całych rozgrywkach było spotkanie pomiędzy zwycięzcą gr. I drużyną Wólczanki Stal-Systems Wólka Pełkińska a zwycięzca gr. II drużyną Victorii Kidałowice. Ci pierwsi przenieśli formę z boiska trawiastego na parkiet i pokazali, że to im należy się pierwsze miejsce w całych rozgrywkach nie dając żadnych szans w finale drużynie z Kidałowic pokonując ich 13-0. Należy podkreślić, że drużyna z Wólki Pełkińskiej jest trzeci raz z rzędu zwycięzcą całych rozgrywek. Wraz z końcowym podliczeniem ostatecznych wyników przez organizatorów nastąpiło oficjalne zakończenie rozgrywek przez Wójta Gminy Jarosław P. Romana Kałamarza, który corocznie sprawuje patronat nad tą sportową imprezą. Wójt Gminy pogratulował wszystkim uczestnikom, zwycięzcom wręczył jak zwykle wspaniałe puchary a wyróżnienia otrzymali najmłodsi uczestnicy rywalizacji. Na koniec poinformował również, że organizatorzy wyszli z propozycją i pomysłem, aby z najlepszych zawodników drużyn uczestniczących w rozgrywkach utworzyć Gminną drużynę halowej piłki nożnej. Utworzona drużyna została zgłoszona do rozgrywek II Polskiej Ligi Futsalu gr. Podkarpacka na sezon 2014/15. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportowe emocje i udział w lidze, która od 3 lat cieszy się ogromną popularnością. Do zobaczenia w sezonie 2014/2015 !


Załączniki:

Podziękowanie ludziom dobrej woli
Kategoria: Z życia wzięte [2014-04-14]

W kwietniu 2013 roku Morawskiem wstrząsnęła wiadomość o pożarze domu Państwa Anieli i Mariana Kowalów. Była to druga tragedia jaka dotknęła tą rodzinę na przestrzeni roku. Wcześniej w wyniku pożaru stracili mieszkanie w Przemyślu. Tragedia tych ludzi nie pozostała bez echa. Na wezwanie proboszcza do akcji pomocy ruszyła cała wieś. W ciągu 4 miesięcy powstał nowy budynek mieszkalny. W październiku 2013 Państwo Kowalowie wprowadzili się do nowego domu. – Nie sposób wymienić wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc. Niemniej wypadałoby w pierwszej kolejności podziękować Wójtowi Gminy Jarosław Romanowi Kałamarzowi, księdzu proboszczowi parafii Morawsko Andrzejowi Bujny, Pani sołtys Irenie Poćwierz, wszystkim mieszkańcom Morawska i sponsorom zewnętrznym. Z całego serca gorąco dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli nas w nieszczęściu. Bez pomocy tych wszystkich ludzi nie bylibyśmy w stanie tak szybko wprowadzić się do nowego domu – Aniela i Marian Kowalowie.


Załączniki:

Karta Rodziny Wielodzietnej
Kategoria: Z życia wzięte [2014-04-14]

W 2014 roku, zgodnie z zamierzeniem rządu RP ma ruszyć projekt promujący ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - Kartę Rodziny Wielodzietnej. Dotyczyła ona będzie instytucji ogólnokrajowych dostępnych dla każdego obywatela, dla każdej rodziny wielodzietnej niezależnie od miejsca zamieszkania. Każdy samorząd będzie mógł przyjąć ogólnokrajową kartę jako swoją gminną, uzupełniając ją o dodatkowe, miejscowe zniżki lub wydać osobną, własną kartę, np. gminną. Karta będzie wydawana rodzinom posiadającym, co najmniej trójkę dzieci, przy czym nie będzie obowiązywało żadne kryterium dochodowe. Karta będzie dla każdego członka rodziny, dla rodziców i dla dzieci. Ministerstwo pracy liczy, że do projektu Kart Dużej Rodziny poprzez system zniżek coraz liczniej - wzorem innych państw, w tym Francji - przystępować będą również partnerzy prywatni, np. sklepy czy hurtownie. Urząd Gminy Jarosław wychodząc naprzeciw projektowi opracowanemu przez Ministerstwo Pracy dokonał wyliczenia rodzin wielodzietnej na terenie Gminy Jarosław, co przedstawia tabelka w załączeniu.


Załączniki:

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
Kategoria: Z życia wzięte [2014-04-14]

Wszyscy kierowcy posiadają gaśnice w samochodach, bo taki jest ustawowy obowiązek i może się ona przydać. Zapewne niewiele osób posiada gaśnicę w domu i ma zamontowaną czujkę gazu, czadu, dymu. Właśnie tam, a szczególnie w kuchni powinna się znajdować gaśnica. Dlaczego? Bo nie możemy przewidzieć, kiedy może wybuchnąć pożar, a wtedy nim zaczniemy szukać środków gaśniczych, nim zaalarmujemy najbliższych i straż pożarną, może być już za późno. Tegoroczne eliminacje gminne OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w Szkole Podstawowej w Wólce Pełkińskiej się w dniu 28 marca 2014 r. Organizatorami turnieju byli: Wójt Gminy Jarosław, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jarosławiu, Szkoła Podstawowa w Wólce Pełkińskiej i OSP w Wólce Pełkińskiej. Nad przygotowaniem i przeprowadzeniem turnieju zgodnie z regulaminem czuwała komisja, która przygotowała stosowne zestawy pytań testowych oraz oceniała wiedzę uczestników. W puli było 35 pytań dla grupy I - szkół podstawowych i 50 pytań dla grupy II - szkół gimnazjalnych. Tematyka obejmowała m.in. zakres struktur strażackich, zasad postępowania na wypadek pożaru i miejscowych zagrożeń, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego, ekologii i ochrony środowiska. Największą wiedzą pożarniczą w grupie I wykazali się: Kacper Janas i Wiktoria Machała ze Szkoły Podstawowej w Wólce Pekińskiej. Wśród uczniów grupy II prym wiedli: Kamil Gurzyński z Gimnazjum w Muninie, Michał Kozdrowicki z Gimnazjum w Pełkiniach i Grzegorz Nycz z Gimnazjum w Muninie. Ponadto wyróżnili się: Justyna Tomankiewicz i Kamila Iwanicka ze Szkoły Podstawowej w Surochowie oraz Adrian Sojecki i Jarosław Żelazko z Gimnazjum w Wólce Pełkińskiej. Zwycięzcy eliminacji gminnych w grupach I i II, tj. Kacper Janas i Kamil Gurzyński zakwalifikowali się do turnieju powiatowego. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Wójta Gminy Jarosław, a opiekunowie – nauczyciele otrzymali podziękowania za przygotowanie uczniów do turnieju i pogłębienia ich wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Po zakończeniu turnieju, młodzież wraz z opiekunami przeszła do remizy OSP, gdzie miała okazję zapoznać się ze sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych będących na wyposażeniu tej jednostki.


Załączniki:

Wycieczka do Niemiec
Kategoria: Z życia wzięte [2014-04-14]

Dnia 23 listopada uczniowie gimnazjum w Pełkiniach i Wólce Pełkińskiej wyjechali na tygodniową wycieczkę do Niemiec do miejscowości Gersheim niedaleko granicy Francji. Wyjazd został zorganizowany w ramach wymiany uczniowskiej z projektu, który był sfinansowany przez Unię Europejską. Po przyjeździe na miejsce uczniowie zostali zakwaterowani w internacie, którego pełna nazwa to Spohns Haus – Okologishen Schullaudheim Gersheim. Zajęcia, projekty były prowadzone w innym ośrodku, który znajdował się naprzeciw internatu w tzw. Szkole Ekologicznej. Tam uczniowie z Polski spotykali się z młodzieżą niemiecką i pracowali nad wspólnymi projektami. "Mobilność a Ekologia" była tematem przewodnim wspólnych zajęć. Dwa ostatnie dni uczniowie spędzili na wycieczkach do Heidelbergu i do Muzeum Techniki w Speyer. Heidelberg jest znanym centrum turystycznym. W Heidelbergu istnieje najstarszy uniwersytet na terenie dzisiejszych Niemiec, założony w roku 1386. Natomiast muzeum w Speyer posiada ponad 2000 eksponatów, pokazywanych na powierzchni 150 000 m², zarówno pod dachem jak i prezentowanych na wolnym powietrzu. W placówce prezentowane są samoloty i śmigłowce, stare samochody, sprzęt pożarniczy, łodzie i motocykle, silniki oraz pojazdy szynowe. Wśród eksponatów na szczególną uwagę zasługuje radziecki wahadłowiec OK-GLI, przeznaczony do testów atmosferycznych, a który znalazł się w zbiorach muzeum w 2008 roku. Wśród innych ciekawych eksponatów można oglądać niemiecki okręt podwodny typu 205 U-9. Ostatni dzień wycieczki to wizyta w szkole partnerskiej im. Alexa Deutscha w Neunkirchen. Jest to bardzo duża szkoła, licząca ok. 1000 uczniów w wieku od 8 – 18 lat. W wycieczce uczestniczyło 45 uczniów i 7 nauczycieli. Grupa Polska składała się z kilku osób z Jarosławia, Zabrza i Golasowic. Jednak większą grupą była grupa niemiecka. Uczniom wycieczka bardzo się podobała. Zostało wiele wspomnień, zdjęć i przyjemnych chwil, które uczniowie wspominają do dziś. ,,Wycieczka do Gersheim była bardzo udana. Poznałyśmy nowych ludzi z którymi utrzymujemy kontakt do dziś. Bardzo podobała nam się wycieczka do Heidelberga. Zobaczyłyśmy tam piękny górzysty krajobraz i wiele zabytków” - tak o wycieczce wypowiadały się uczennice klasy III Gimnazjum w Pełkiniach. Wyjazd był tak owocny, że Dyrektor Gimnazjum w Pełkiniach Leszczek Szczybyło planuje nawiązać ścisłą współpracę ze szkołą z Niemiec im. Alexa Deutscha w Neunkirchen.


Załączniki:

Orliki dostępne dla wszystkich
Kategoria: Z życia wzięte [2014-04-03]

Z dniem 1 marca po zimowej przerwie działanie wznowiły trzy Orliki znajdujące się na terenie naszej Gminy. Surochów, Tuczempy i Wólka Pełkińska – w tych miejscowościach każdy może korzystać z boisk wielofunkcyjnych. Na Orlikach wykwalifikowana kadra animatorów czuwa nad uprawiającymi różne sporty, inicjuje rozgrywki, turnieje dla osób w różnych grupach wiekowych. Kompleksy boisk sportowych są otwarte w stałych dniach i godzinach – z wyjątkiem świąt – według harmonogramów umieszczonych poniżej w załączeniu.


Załączniki:

Odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Jarosław
Kategoria: Z życia wzięte [2014-03-18]

Regulamin odbioru odpadów dla mobilnego punktu odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Jarosław.

Do odpadów wielkogabarytowych zbieranych w systemie tzw. „wystawki” można zaliczyć :

-Odpady zielone i ogrodowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, meble, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, gruz w ilości max. 1 , inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach,

Zużyte smary, oleje, kleje, popiół i żużel).

Odpady typu sypkiego (zbite szkło, gruz, popiół, żużel, zielone i ogrodowe) powinny być zapakowane w worki o poj. do 0,1m³.

Odpady należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 7.00

W załączniku poniżej harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Jarosław w najbliższym czasie.

Odpady wielkogabarytowe


Załączniki:

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii
Kategoria: Z życia wzięte [2014-03-14]

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można  składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

Dofinansowanie dla firm w konkursie mogą uzyskać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków trwa do 07 kwietnia 2014 roku.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest także modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju, odnawialnych źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy.

W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN.

Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

- projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania;

- zastosowanie innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Więcej informacji na stronie FunduszeNaFirme.pl w artykule:

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.

Pierwszy biznes - Rekrutacja do projektu PARR S.A.
Kategoria: Z życia wzięte [2014-02-13]

Rekrutacja do projektu PARR S.A.  - „Pierwszy biznes” - działanie 6.2 POKL

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż w dniach 24.02.2014 r. do 07.03.2014 r. przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Pierwszy biznes”.

Projekt jest skierowany do osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, spełniających łącznie następujące kryteria:

1)         osoba bezrobotna (zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu, Jarosławiu lub Lubaczowie),

2)         osoba do 30 roku życia lub osoba powyżej 50 roku życia,

3)         osoba zamieszkująca na terenie powiatów: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski i lubaczowski,

4)         osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,

5)         osoba, która w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

6)         osoba nie posiadająca wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub nie prowadząca działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie ostatnich 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu będzie obejmowało:

             szkolenie z zakładania działalności gospodarczej  i przygotowania biznes planu,

             indywidualne doradztwo w przygotowaniu biznes planu,

             wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej - do 30 000 PLN,

             wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej - 1600 PLN/ m-c (przez pierwsze 6 miesięcy).

 

Więcej informacji o projekcie, w tym dokumenty związane z udziałem w nim możecie Państwo znaleźć  na stronie internetowej projektu www.parr.pl/pierwszybiznes

Biuro projektu:

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (parter, pokój nr 10), Przemyśl,

tel. (16) 676 09 85, fax.: (16) 676 09 86.

Projekt „Pierwszy biznes” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


Załączniki:

Szkolenia zawodowe - operator wózków widłowych i brukarz
Kategoria: Z życia wzięte [2014-02-05]

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Jarosławiu zaprasza osoby zainteresowane podjęciem szkoleń z zakresu:

 - operator wózków widłowych

- brukarz

Więcej informacji w załączniku poniżej.


Załączniki:

OHP w Jarosławiu zaprasza na spotkanie rekrutacyjne
Kategoria: Z życia wzięte [2014-02-05]

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Jarosławiu zaprasza na spotkanie rekrutacyjne na stanowisko Opiekunka/Opiekun osób starszych w Niemczech, które odbędzie się 13.02.2014r.

Więcej informacji w załączniku poniżej.


Załączniki:

LUTY MIESIĄCEM SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
Kategoria: Z życia wzięte [2014-01-29]

LUTY MIESIĄCEM SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Osoba uprawniona do zwrotu

Podstawą prawną składania wniosku o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego jest ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa ta kompleksowo określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Podmiotem, któremu taki zwrot przysługuje, jest producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w myśl przepisów o podatku rolnym. Ustawa określa także limit zwrotu. Jest on obliczany na podstawie danych o powierzchni gruntów zapisanych w ewidencji gruntów i budynków na dany dzień. Otóż dotychczas był to dzień 1 kwietnia danego roku. Natomiast po zmianie przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie będzie to 1 lutego danego roku. Przepis obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Termin składania wniosków

Po zmianie przepisów, aby uzyskać zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, producenci rolni będą zobowiązani składać wnioski do właściwych gmin w terminach:

• od 1 lutego do ostatniego dnia lutego (dla pierwszego okresu zwrotu podatku), oraz

• od 1 do 31 sierpnia danego roku (dla drugiego okresu zwrotu podatku).


Termin wypłaty zwrotu podatku

     - do 31 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,

      - do 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 do 31 sierpnia.

Na rok 2014 określono stawkę zwrotu podatku na poziomie 0,95 zł za litr.

Ponadto zamieszczamy wersję elektroniczną, do ewentualnego wykorzystania. - POBIERZ PLIK


DODATKOWA INFORMACJA!

W drugim terminie składania wniosków tj. sierpień MOŻNA ROZLICZYĆ limit całoroczny, ale TYLKO dołączając faktury wystawione na ten okres, to znaczy od 01.02.2014 do 31.07.2014
Załączniki:

Projekt - Zagraj w zielone
Kategoria: Z życia wzięte [2014-01-10]

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. oraz firma Argus Sp. z o.o. realizuje projekt "Zagraj w Zielone".

W ramach projektu oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe.

Szczegóły w załącznikach poniżej.


Załączniki:

Odpady komunalne 2014 – duże zmiany
Kategoria: Z życia wzięte [2013-12-23]

W lipcu 2013 dzięki dużej wyrozumiałości i zaangażowaniu mieszkańców Gmina Jarosław sprawnie wdrożyła nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, a mieszkańcy deklarowali odbiór odpadów segregowanych lub niesegregowanych. Jako nielicznej Gminie w Polsce udało się objąć systemem 99% gospodarstw domowych za co serdecznie Państwu dziękujemy.

            Mając na uwadze duże zaangażowanie wszystkich mieszkańców oraz trudną sytuację ekonomiczną wielu mieszkańców naszej gminy, Wójt Gminy wraz z Radą Gminy Jarosław w wyniku szczegółowej analizy kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz po rozstrzygnięciu kolejnej procedury przetargowej, postanowił zweryfikować i obniżyć wysokość stawek za odbiór odpadów, aby zaczęły one obowiązywać już 2014 roku.

            Niestety w związku z tym na początku roku muszą Państwo złożyć nowe deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą stanowić podstawę naliczenia opłat za odbiór odpadów komunalnych i które będą obowiązywały w zmienionej wysokości już od stycznia 2014 roku.

            Wynika to z obowiązujących przepisów które stanowią że, wszelkie zmiany wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wiążą się z koniecznością złożenia przez każdego właściciela nieruchomości nowej deklaracji, na kolejny okres obowiązywania nowych stawek opłat.

            Obniżenie stawek nastąpiło w dniu 15 listopada br. Uchwałą NR VIII/95/2013 Rada Gminy Jarosław zmieniła stawki opłat za odpady komunalne w naszej gminie, obniżając średnio o 35% obecne stawki za odpady segregowane oraz o 10% stawki za odpady niesegregowane, z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.

Zmianie ulegną również terminy odbioru odpadów segregowanych. Mając na uwadze liczne prośby mieszkańców o częstszy odbiór odpadów segregowanych, informujemy że od nowego roku będzie się on odbywał co cztery tygodnie. Chcielibyśmy w ten sposób zachęcić Państwa do segregacji odpadów ponieważ wyższy poziom segregacji będzie skutkować utrzymaniem stawek na niższym poziomie.

Gmina ma obowiązek utrzymania odpowiednich poziomów segregacji, nie wywiązanie się z niego będzie w przyszłości skutkować wzrostem opłat dla mieszkańców z tytułu kar związanych z ochroną środowiska. W związku z powyższym gorąco zachęcamy do segregacji.

            Już w grudniu będą rozsyłane do właścicieli posesji pocztą druki nowej deklaracji wraz z załącznikiem czyli Informacją o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty w 2014 r., która będzie zawierała nową tabelę opłat oraz szczegółowe informacje pomocne przy wypełnianiu nowej deklaracji.

            Dlatego mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonego nowego druku deklaracji i dostarczenia go osobiście lub o przesłanie pocztą do Urzędu Gminy Jarosław ul. Piekarska 5 - Referat Finansów - Gospodarka Odpadami Komunalnymi pok. 31, w terminie do dnia 15 stycznia 2014 roku. Jest to obowiązek nałożony Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996r.

            W przypadku niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych w niej zawartych Wójt Gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określi w drodze decyzji wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po wyższej stawce za odpady niesegregowane.

            Z wysokością nowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, możecie się Państwo zapoznać poniżej.

 

Stawki opłaty będą wynosiły miesięcznie:

 

Gospodarstwo domowe

Odpady segregowane

(w złotych)

Odpady niesegregowane

( w złotych)

jednoosobowe

było – 10 będzie – 8

było – 13 będzie – 12

dwuosobowe

było – 20 będzie – 15

było – 26 będzie – 24

trzy i czteroosobowe

było – 24 będzie – 18

było – 31 będzie – 28

pięcio i sześcioosobowe

było – 34 będzie – 23

było – 40 będzie – 36

siedmio i więcej osobowe

było – 35 będzie – 25

było – 46 będzie – 41

Wyliczoną w deklaracji opłatę należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa w czterech kwartalnych ratach w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W roku 2014 pierwszy termin wpłaty to 15 marzec za miesiące od stycznia do marca.

Każda zmiana mająca wpływ na wysokość naliczonej opłaty musi być zgłoszona do 14 dni w formie korekty deklaracji.

Dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdzającym stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości jest oświadczenie właściciela nieruchomości składającego deklarację. W deklaracji należy ująć wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

Pamiętajmy, że właściciele wszystkich nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jarosław są zobowiązani do złożenia wypełnionych deklaracji w Urzędzie Gminy Jarosław wraz z oświadczeniem w przypadku gdy liczba osób zameldowanych będzie różniła się od liczby osób zadeklarowanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożenie w takiej sytuacji samej deklaracji, bez złożenia oświadczenia będzie skutkowało wszczęciem postępowania w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji.

 

Przypominamy mieszkańcom, iż pojemnik na odpady musi być wystawiony przed teren posesji, przy ulicy w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane bez możliwości reklamacji. Pracownicy firmy odbierającej odpady nie będą wchodzić na teren posesji, ponieważ przepisy im tego zabraniają.

Od 1 stycznia 2014 odbiorcą odpadów komunalnych w Gminie Jarosław ponownie będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o. z Tylmanowej. tel. 785 888 111.

Od nowego roku odbiór odpadów, będzie odbywał się według harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, który otrzymają Państwa wraz z nową deklaracją. Worki na odpady segregowane będą dostarczane przy odbiorze odpadów segregowanych na zamianę (przykładowo, jeżeli zdajemy szkło i papier to otrzymany nowe dwa worki na te odpady). Dodatkowe worki w przypadku gdy komuś braknie będą są do obioru w siedzibie Urzędu Gminy pok. 31 oraz w sołtysów.

Wysoki poziom segregacji będzie miał wpływ na wysoką ocenę naszej Gminy w zakresie ochrony środowiska, a także przełoży się na wysokość opłat, jakie zapłacimy za odpady komunalne.


Załączniki:

Choinka - symbol Bożego Narodzenia
Kategoria: Z życia wzięte [2013-12-23]

         Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla wierzących na całym świecie. Jak co roku mieszkańcy różnych części globu przygotowują się na upamiętnienie narodzin Syna Bożego, przystrajając ulice miast, witryny sklepowe i domy drzewami iglastymi, sztucznymi bądź prawdziwymi, ozdobionymi kolorowymi bombkami, światełkami oraz łańcuchami. Trudno wyobrazić sobie ten szczególny świąteczny okres bez tak ważnego symbolu. Warto zatem zastanowić się nad pochodzeniem tej pięknej tradycji, charakterystycznej dla naszej kultury.

         Zwyczaj przystrajania choinek w czasie świąt Bożego Narodzenia zrodził się w XVI-wiecznych Niemczech. Jak głosi legenda, pierwsze bożonarodzeniowe drzewko przybrał Marcin Luter, by sprawić radość rodzinie. Z czasem ta tradycja upowszechniła się w Europie oraz w Ameryce Północnej, na co wpłynął choćby ślub brytyjskiej królowej Wiktorii z niemieckim księciem Albertem Sachsen-Coburg-Gotha. Nie można przy tym nie zwrócić uwagi na fakt, że w kilku krajach Europy Zachodniej, m.in. we Francji i  Szwajcarii, podczas świąt Narodzenia Pańskiego wieszano pod sufitem niewielkie drzewo iglaste, przyozdobione kolorowym papierem i owocami. W ten sposób ówczesne społeczeństwo nawiązywało do starogreckiej eiresiony, tzn. gałązki oliwnej albo laurowej, przystrojonej czerwonymi i białymi wstążkami, owocami, pieczywem, a także naczyniem z oliwą i miodem.

         W tradycji polskiej zwyczaj ubierania choinki pojawił się w okresie zaborów, na przełomie XVIII i XIXw. Jako pierwsi świąteczne drzewka przystrajali ewangeliccy mieszczanie pochodzenia niemieckiego. Z czasem świerki, jodły czy sosny w czasie Bożego Narodzenia zaczęto umieszczać w bogatych dworach, zwłaszcza na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Śląsku. Pod koniec XIXw. również mieszkańcy wsi z tych terenów ozdabiali bożonarodzeniowe drzewa. W miastach Polski centralnej, wschodniej i południowej choinkę ubierano na początku XXw., natomiast na wsiach zwyczaj ten przyjął się dopiero po 1914r., upowszechniając się wraz z końcem II wojny światowej. Co ciekawe, na Słowiańszczyźnie w czasie świąt Narodzenia Pańskiego od wieków dekorowano domy zielonymi gałęziami, mocując je u pułapu izby, uprzednio przystroiwszy owocami i tradycyjnymi ozdobami. Stroiki te, zwane podłaźniczką lub jutką, to cecha charakterystyczna kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego, Ziemi Sądeckiej, a także okolic Rzeszowa i Jarosławia.

         Kiedy przystrajamy choinkę, nie zawsze zastanawiamy się nad symboliką ozdób, jakie co roku na niej zawieszamy. Przede wszystkim zwracamy uwagę na ich walory estetyczne, pomijając aspekt symboliczny, tak ważny w chrześcijańskiej kulturze. Od lat w społecznej świadomości tkwi przekonanie, że choinka to symbol Bożego Narodzenia i trudno wyobrazić sobie np. kartki świąteczne, na których jej nie ma. Wedle tradycji ludowej świąteczne drzewko to również symbol prawdziwego Drzewa Życia - symbol Chrystusa i Jego narodzenia, o czym świadczy przystrajanie choinki gwiazdami, szczególnie kiedy umieszczamy jedną z nich na szczycie choinki, co ma odzwierciedlać Gwiazdę Betlejemską. Do narodzin Syna Bożego nawiązują też choinkowe światełka, sygnalizujące przyjście na świat Zbawiciela, Światłości Świata. W ludowej tradycji bożonarodzeniowe drzewko po częstokroć jest również traktowane jako swoiste odwzorowanie drzewa rajskiego, a umieszczane na nim jabłka nawiązują do motywu grzechu pierworodnego.

         Wśród ozdób, jakimi przyozdabiamy świąteczne choinki, można wyróżnić kilka typów: te odnoszące się do światła (światełka), do kuli ziemskiej (bomki, łańcuchy, dzwonki), do świata fauny (ozdoby przedstawiające różne zwierzęta, w tym te domowe) oraz flory (ozdoby o formie szyszek, grzybków, kwiatów, owoców),  do pożywienia (np. cukierki) oraz do szeroko pojętych postaci ludzkich (np. aniołki, baletnice, pajacyki, mikołaje, bałwanki czy serca). Warto przy tym wspomnieć, że wedle tradycji ludowej im strojniej przyozdobiona choinka, tym lepiej będzie się układać w domu, gdzie ją postawiono. Jednak, by ów przesąd mógł się spełnić, na choince powinny znaleźć się orzechy, cukierki, jabłka i ciastka, co według wierzeń powinno zapewnić danemu domostwu dobrobyt i powodzenie w nadchodzącym roku. Co ciekawe, ciągle żywe jest przekonanie o tym, że kształt choinki, jaka pojawia się w naszym domu,  w jakimś sensie projektuje jakość i sposób życia domowników, szczególnie ich zdrowie i dostatek. Stąd też tak wielu z nas zależy na tym, by choinka, zwłaszcza "żywa", była symetryczna, rozłożysta i duża, dzięki czemu znajdą się na niej wszystkie bombki czy łańcuchy, jakie chcielibyśmy tam umieścić. Jednym słowem szczęście, zdrowie i miłość są według ludowej tradycji wprost proporcjonalne do kształtu choinki i ilości dekoracji, jakie się na niej znajdują.

         Świąteczne drzewko to nieodłączny symbol świąt Narodzenia Pańskiego, od wieków funkcjonujące w tradycji europejskiej. W obecnych czasach coraz częściej utożsamiamy je ze świątecznym marketingiem, lecz pomimo tego nadal jest traktowane jako wyjątkowy przedmiot, scalający biblijną i przedchrześcijańską wizję świata. Każda ozdoba, jaka znajduje się na bożonarodzeniowym drzewku, przywodzi na myśl określone skojarzenia, po częstokroć odnoszące się do sfery sacrum. Nie można jednak przy tym zapominać, że przepięknie przystrojona choinka wprowadza w naszych domach niezwykłą atmosferę, bez której nie można wyobrazić sobie Bożego Narodzenia.

         Nawiązując zatem do owego specjalnego świątecznego nastroju, jaki towarzyszy nam podczas każdych świąt Narodzenia Pańskiego, pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt, wypełnionych miłością, nadzieją i radością, a także wielu łask od Bożej Dzieciny w Nowym Roku 2014!

 Dr Magdalena Dupel


Załączniki:

Inwestycje w naszej gminie – rok 2013
Kategoria: Z życia wzięte [2013-12-23]

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PEŁKINIACH

            W latach 70-tych wybudowana była mała stacja wraz z ok. 3 km wodociągu. Zasilała ona środkową część Pełkiń tj. od Ujeznej do byłej spółdzielni rolniczej (obecnie Zakład Usług Technicznych). W związku z małą wydajnością i złą jakością wody w latach 1983-84 postanowiono ją zmodernizować i rozbudować w ten sposób aby stacja mogła zasilać całą północną część gminy, tj. miejscowość Pełkinie, Wólkę Pełkińską, Wolę Buchowską, Kostków oraz Osadę Leżachów (wówczas w gminie Sieniawa) i Ujezną z gminy Przeworsk. Stacja pracowała prawie 30 lat. Oczywiście mogła jeszcze służyć kilka lat, ale od pewnego czasu mieszkańcy narzekali na jakość wody, szczególnie jeśli chodzi o tzw. kamień. Upływ czasu spowodował również, że jej urządzenia techniczne nie były w najlepszym stanie. Stacja zasila w wodę ok. 6 tyś. mieszkańców. Powyższe było powodem, że od paru lat w gminie zastanawiano się w jaki sposób ją przebudować, a przede wszystkim za co ją sfinansować. Wg kosztorysu inwestorskiego zadanie to opiewało na kwotę ponad 3 milionów złotych. Zdawano sobie sprawę, że sam budżet gminy tej inwestycji nie udźwignie i szukano możliwości pozyskania środków pomocowych. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych czekano prawie rok na jego rozpatrzenie. W jego wyniku wniosek nasz znalazł się na wysokim miejscu w rankingu na tzw. „miejscu biorącym”. Przystąpiono do ogłoszenia przetargu, w jego wyniku wyłoniono wykonawcę, tj. firmę INTEGRAL Rzeszów. W ramach tego projektu została dokonana modernizacja SUW w wyniku której dokonano kompletnej wymiany całej instalacji technologicznej wraz z zastosowaniem zmiękczania wody (instalacja układu technologicznego uzdatniania wody i tłoczenia wody do sieci wodociągowej wraz ze sterowaniem i automatyką; - zestawy aeracji, zestawy filtracyjne, odżelaźnienie i odmagnienie, pompownia główna – zestaw hydroforowy pomp, urządzenia do obniżenia twardości wody, dozownik podchlorynu sodu wodomierze, rozdzielnia pneumatyczna, osuszacz powietrza rurociągi technologiczne, instalacja elektryczna i sterowania, system monitorowania technologii). Wykonano również remont kapitalny wszystkich obiektów budowlanych na terenie Stacji Uzdatnia Wody oraz w budynku SUW zostały wymienione wszystkie instalacje wewnętrzne w tym wykonano nową instalację centralnego ogrzewania.  W listopadzie rozpoczęła pracę nowa instalacja technologiczna. Mamy nadzieję, że inwestycja ta posłuży mieszkańcom przez następne 30 lat.

STACJA UZDATNIANIA WODY W TUCZEMPACH

Zasila dwie miejscowości, tj. Tuczempy i Morawsko, łącznie ok. 3 tyś. mieszkańców. W związku z dużym rozbiorem (zapotrzebowaniem) wody szczególnie w okresach letnich część mieszkańców w Morawsku, szczególnie „pod lasem” zaczęła odczuwać brak wody charakteryzujący się niskim ciśnieniem. Na stacji trudno było zwiększyć ciśnienie z uwagi na to, że odbiorcy wody mieszkający blisko stacji narażeni byli na wysokie ciśnienie. Powodowało to tam, gdzie było niskie ciśnienie kłopoty z funkcjonowaniem różnych urządzeń (np. piecyki), a gdzie wysokie zła praca urządzeń sanitarnych (np. rozpryskiwanie się wody podczas mycia naczyń).

Zadanie inwestycyjne polegało na tym, aby „rozpiąć” zasilania na oddzielne dla Tuczemp i oddzielne dla Morawska. Zostało to wykonane – wartość kosztorysowa to ok. 700 tyś. zł – przy udziale środków Unii Europejskiej. W ramach tej inwestycji rozbudowano istniejący budynek SUW wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodociągowa, ciepłej wody, kanalizacyjna, grzewcza i wentylacyjna). Wykonano nową technologię w budynku – zamiana istniejącego układu zasilającego sieć wodociągową – rozdzielenie sieci na dwie części (zestawy hydroforowe)

ROZBUDOWA STACJI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W TUCZEMPACH

Oczyszczalnia ta obsługuje takie miejscowości w gminie jak: Tuczempy, Muninę, Morawsko, Zgodę, Surochów, Makowisko, Koniaczów i Sobiecin – razem ok. 8 tyś. mieszkańców.

Budowana była w latach 1997-98. Gdy projektowano budowę przewidziano ponad 25% rezerwy. Technologia oczyszczania na ówczesne czasy była z „wyższej półki”. Czas zrobił swoje. Na przestrzeni kilkunastu lat nastąpił zdecydowany postęp techniczny, a co najważniejsze – w perspektywie paru lat przekroczona byłaby jej moc. Nie czekając na to – podobnie jak w przypadku stacji uzdatniania wody w Pełkiniach oraz Tuczempach szukano możliwości sfinansowania tej inwestycji. Też nie było możliwości poniesienia pełnych nakładów, tj. ok. 3 400 000 złotych przez budżet gminy. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programów unijnych i się udało! W wyniku przetargu wykonawcą została firma INTEGRAL Rzeszów.

W grudniu dokonano odbioru technicznego. W ramach realizacji tego projektu zostały wykonane między innymi następujące roboty;

- budowa nowego reaktora biologicznego wraz z instalacjami technologicznymi (dwa zbiorniki żelbetowe z komorą tlenowej stabilizacji i zagęszczenia osadu). Reaktor ten został częściowo przykryty płytą stropową – eliminacja uciążliwego dla mieszkańców sąsiadujących z oczyszczalnią odoru wydostającego się ze zbiornika.

- budowa budynku sito-piaskownika wraz z instalacjami technologicznymi

- przebudowa i wymiana urządzeń w istniejącym budynku pompowni ścieków surowych

- przebudowa i wymiana urządzeń technologicznych w istniejącym zbiorniku uśredniającym (retencyjnym).

- budowa budynku stacji dmuchaw wraz z instalacjami technologicznymi ,

- modernizacja stacji odwadniania osadu – wymiana instalacji technologicznych,

- budowa i przełożenie rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni scieków, oraz zagospodarowanie terenu oczyszczalni,

- roboty elektryczne wraz z montażem systemu monitoringu i sterowania urządzeniami technologicznymi oczyszczalni ścieków.

W wyniku modernizacji i przebudowy oczyszczalni zwiększyła się jej przepustowość z 900 m³ (dwa reaktory po 450 m³) do 1650 m³ na dobę. Jeden zbiornik będzie wykorzystany do innych zadań technicznych związanych z oczyszczaniem ścieków. Została dokonana zmiana technologii oczyszczania. Poprzez wykonanie tej inwestycji gmina będzie miała możliwość nowych podłączeń w perspektywie przynajmniej 20 lat.


TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 

W ramach tego zadania wykonano termomodernizację trzech szkół, tj.:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tuczempach – polegająca między innymi na dociepleniu ścian i stropu oraz stropodachu budynku szkoły, wykonaniem nowych elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zmianie technologii kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania (wymiana 2 kotłów c.o. na kotły gazowe, wymiana grzejników c.o. oraz modernizacja instalacji ciepłej wody poprzez montaż 5 kolektorów słonecznych wraz z podgrzewaczami ciepłej wody,

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wólce Pełkińskiej – polegająca między innymi na dociepleniu ścian i stropu nad poddaszem budynku szkoły, wykonaniem nowych elewacji,  przebudowa kotłowni z rozbudową instalacji pod potrzeby podłączenia instalacji solarnych (5 kpl. kolektorów słonecznych) do instalacji ciepłej wody użytkowej.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Makowisku – polegająca między innymi na dociepleniu ścian budynku szkoły, wykonaniem nowych elewacji,  przebudowa kotłowni z rozbudową instalacji pod potrzeby podłączenia instalacji solarnych (5 kpl. kolektorów słonecznych) do instalacji ciepłej wody użytkowej.

Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 1 milion 800 tys. zł.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW


Wzorem lat ubiegłych również w tym roku Gmina Jarosław przystąpiła do przebudowy – remontu – modernizacji dróg gminnych we wszystkich miejscowościach. Przebudowa – remont dróg gminnych polega na wykonaniu następujących roboty: wzmocnienie podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonanie warstwy górnej tłuczniem, zagęszczenie, zaklinowanie klińcem, wykonanie warstwy wyrównującej masą bitumiczną, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych lub powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi od 12 – 16 i 8 – 12 mm, wykonanie remontów cząstkowych, regeneracja powierzchni bitumicznych emulsją i grysami, wykonanie nowych przepustów z rur żelbetowych, wykonanie barier ochronnych stalowych, a także dostawa i montaż progów zwalniających. Łączna ilość zakresu robót objętych tym projektem wynosi; długość dróg z nawierzchnią ścieralną asfaltowo bitumiczną – 8,5 km,  długość dróg z nawierzchnią ścieralną powierzchniowe utrwalenie – 2,1 km, powierzchnia nawierzchni dróg objętych regeneracją – remonty cząstkowe – 8,7 m2. Łączna ilość odcinków dróg gminnych objętych przedmiotową przebudową – remontem wynosi 64 odcinki, w tym; 4 odcinki w Morawsku, 15 odcinki w Muninie, 7 odcinki w Tuczempach, 4 odcinki w Koniaczowie, 4 odcinki w Sobiecinie, 2 odcinki w Zgodzie, 4 odcinki w Surochowie, 4 odcinki w Makowisku, 5 odcinków w Pełkiniach, 6 odcinki w Wólce Pełkińskiej, 1 odcinek w Leżachów Osadzie, 3 odcinki w Kostkowie i 5 odcinki w Woli Buchowskiej. Do chwili obecnej wykonawca wykonał już 75 % wszystkich zaplanowanych robót, jednak ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace przy przebudowie – remoncie dróg zostały przerwane i zostaną dokończone do końca maja 2014 r.

Wartość tych robót wynosi 2,5 miliona zł.

ROWY MELIORACYJNE
 
W bieżącym roku Gmina Jarosław realizowała – wykonała budowę – odbudowę, konserwację rowów melioracyjnych mającą na celu ochronę przed skutkami powodzi oraz odwodnienie gruntów. W ramach tego zostały wykonane następujące zadania:

1. Remont zastawki piętrząco – komunikacyjnej istniejącego naturalnego stawu we wsi  Morawsko polegającej na rozebraniu spękanych elementów betonowych dna i ścian konstrukcji wlotowej zastawki i wykonaniu nowej ścianki szczelnej głębokości 6 m jako grodzę z grodzic stalowych G-62, odtworzenie rozebranych elementów konstrukcji wlotowej obiektu betonem hydrotechnicznym B-20 z dozbrojeniem w kratę stalową żebrowaną śr 12 mm, wykonanie reprofilacji (wypełnienie ubytków) masą cementowo – polimerową powierzchni konstrukcji pionowych obiektu, ułożenie na podbudowie betonowej dna obiektu materaców siatkowo – kamiennych grubości 23 cm z zalaniem kamienia zaprawą cementową, zlikwidowanie zrujnowanego umocnienia wypadu z płyt drogowych i wykonanie umocnienia skarp materacami siatkowo – kamiennymi na geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 500 g/m2 na długości 20 m od przyczółka mostu, wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych zewnętrznych stropu i ścian obiektu zaprawą Asocret – KS/HB, wykonanie odmulenia stawu na powierzchni 0,9750 ha warstwą średnio 0,4 m.

2. Wykonanie odwodnienia gruntów rolnych w m. Tuczempy i odprowadzenia wody do rowu melioracyjnego obejmującego między innymi następujący zakres: wykonanie drenażu z rur drenarskich PP – dwuścienna o średnicy 20 cm, z rur PCV w otulinie filtracyjnej o średnicy 12,5 cm, z rurek PCV o średnicy 8 cm w otulinie z włókniny, z rurek PCV o średnicy 10 cm w otulinie z włókniny – o łącznej długości 1 652 mb, oraz wykonanie kolektora z rur PCV o średnicy 20 cm wraz ze studzienkami drenarskimi na długości 236 mb.

3. Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego Nr S-27.2 w km 0 + 000 – 1 + 170 we wsi Wólka Pełkińska obejmującej między innymi; wykoszenie porostów ze skarp rowu, ścinanie drzew i krzaków, mechaniczne karczowanie drzew, mechaniczne karczowanie pni, mechaniczny wykop rowu – przywrócenie jego pierwotnej funkcji, plantowanie skarp rowu, obsianie skarp rowu, odmulenie z namułu wlotów drenarskich i przepustu rurowego, rozbiórka istniejącego przepustu i wykonanie nowego w miejsce rozebranego, remont ubezpieczenia opaski z kiszki faszynowej.

4. Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych we wsi Surochów; - rów Nr 1 w km 0+000 – 2+250, rów Nr 1a w km 2+500 – 3+230, rów Nr 1b w km 0+710 – 1+540, rów Nr E w km 0+000 – 2+940, rów Nr F w km 0+000 – 1+000, rów Nr L w km 0+000 – 0+310, rów Nr Ł w km 0+000 – 0+250. Łączna długość rowów przewidzianych do konserwacji wynosi 6 560 mb.  Roboty związane z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych polegać będą na; ręcznym wykoszeniu skarp, hakowaniu dna, odcinkowemu odmuleniu rowów warstwą 20-40 cm, oczyszczeniu przepustów oraz wycięciu krzaków ze skarp rowów.

5. Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych we wsi Wola Buchowska; - rów Nr S-30 w km 0+000 – 2+016, rów Nr S-30.1 w km 0+000 – 0+110. Łączna długość rowów przewidzianych do konserwacji wynosi 2 126 mb.  Roboty związane z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych polegać będą na; ręcznym wykoszeniu skarp, odmuleniu rowów warstwą 40 cm, oczyszczeniu przepustów.

6. Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego we wsi Wólka Pełkińska; - rów Nr S-27 w km 0+000 – 1+886. Łączna długość rowów przewidzianych do konserwacji wynosi 1 886 mb.  Roboty związane z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych polegać będą na; ręcznym wykoszeniu skarp, hakowaniu dna, odcinkowemu odmuleniu rowów warstwą 20 cm, oczyszczeniu przepustów oraz wycięciu krzaków ze skarp rowów.

7. Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego we wsi Pełkinie; - rów Nr S-22 w km 0+000 – 1+297. Łączna długość rowów przewidzianych do konserwacji wynosi 1 297 mb.  Roboty związane z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych polegać będą na; ręcznym wykoszeniu skarp, hakowaniu dna warstwą 20 cm, oraz wycięciu krzaków ze skarp rowów.

8. Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego we wsiach Kostków, Wólka Pełkińska, Pełkinie (Mokre Ługi); - rów Nr  w km 0+000 – 5+300. Łączna długość rowów przewidzianych do konserwacji wynosi 5 300 mb.  Roboty związane z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych polegać będą na; ręcznym wykoszeniu skarp wraz z wygrabieniem, wycięciu krzaków, hakowaniu dna, odcinkowemu odmuleniu rowu warstwą 30 cm, oraz oczyszczenie przepustów.

9. Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego we wsi Tuczempy; - rów Nr R-A w km 0+000 – 0+245. Łączna długość rowów przewidzianych do konserwacji wynosi 245 mb.  Roboty związane z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych polegać będą na; ręcznym wykoszeniu skarp, odmuleniu rowu warstwą 40 cm, oraz wycięciu krzaków ze skarp rowów. W zakres prac wchodzi również wykonanie przepustu rurowego fi 60 cm oraz zabezpieczenie skarpy gabionem.

10. Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego we wsi Tuczempy; - rów Łęg Morawski w km 3+850 – 7+970. Łączna długość rowów przewidzianych do konserwacji wynosi 4 120 mb.  Roboty związane z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych polegać będą na; ręcznym wykoszeniu skarp wraz z wygrabieniem, hakowaniu dna, oraz wycięciu krzaków ze skarp rowów.

11. Wykonanie rowu R-1 w km 0+000 – 0+176, przebudowa dwóch przepustów, wykonanie przepustu oraz rurociągu drenarskiego fi 8 cm we wsi Morawsko. W zakres robót związane z wykonaniem tego rowu wchodzą następujące roboty; mechaniczne wykopy wraz z rozplantowaniem, plantowanie skarp, wykonanie rurociągu drenarskiego, przepustu i przebudowa 2 szt. przepustów. 

Łączna wartość wszystkich wykonanych robót na tych obiektach wynosi 676 tys. zł. 

STADIONY, OBIEKTY SPORTOWE ORAZ ŚWIETLICE.

W celu poprawienia obiektów sportowych (stadionów i boisk sportowych w roku bieżącym Gmina Jarosław zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionach we wsiach Pełkinie, Wólka Pełkińska oraz Makowisko – Surochów. Przedmiotowe dokumentacje mają zostać wykonane w I kw. 2014 r. i po uzyskaniu stosownych pozwoleń na budowę zostaną ogłoszone przetargi na wyłonienie Wykonawcy tych obiektów. We wsi Munina została wykonana rekultywacja (wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi urodzajnej oraz obsianie trawą) działki gminnej pod przyszłe boisko sportowe.

Gmina Jarosław przystąpiła do budowy świetlico – remizy w Koniaczowie. tj. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy Remizy OSP wraz z budową podłogi tanecznej oraz placu zabaw. W zakres wchodzą między innym następujące roboty; rozbudowa (dobudowa) remizy o wymiarach 5,42 x 17,28 m, nadbudowa istniejącego budynku o dach oraz w części o poddasze użytkowe, adaptacja (remont, modernizacja, przebudowa) istniejących pomieszczeń pod nowy układ funkcjonalno-użytkowy. Wartość tych robót wynosi około 1,4 mln. zł.
Gmina Jarosław złoży w tym miesiącu do Starosty Jarosławskiego wniosek o pozwolenie na budowę świetlicy wiejskiej w Kostkowie, zaś na wiosnę 2014 r. zostanie rozpoczęta budowa tej świetlicy wraz z infrastrukturą. 

Ponadto w kończącym się roku wykonano zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej. Zrobiony został parking przy świetlicy, plac zabaw dla dzieci oraz wyposażono świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym.


Załączniki:

Dni zwykłe i niezwykłe w Szkole Podstawowej w Morawsku
Kategoria: Z życia wzięte [2013-12-23]

Szkoła Podstawowa w Morawsku wiedzie dosyć ciekawy żywot. Rok szkolny dzieli się na dni zwykłe i dni niezwykłe. W jaki sposób odróżnić zwyczajne dni od tych świątecznych? Kluczem do rozwiązania tak trudnej zagadki są miny i nastroje uczniówJ Wystarczy tylko rozejrzeć się po korytarzu i popatrzeć na uczniów. I co? Zauważamy niekiedy uczniów, którzy próbują spamiętać dziwne terminy i daty z podręczników na pięć minut przed dzwonkiem, albo też drżący ze strachu przed każdą lekcją. Są też i tacy, którym nie w głowie książki, lecz małpie figle. Zdarzają się też uczniowie, którzy jak wybawienia oczekują dzwonka oznajmiającego koniec lekcji. Jednak nawet takie nastroje nie sprawiają, by w szkole, choć na moment ucichł hałas i gwar. Dziwne, prawda?  No dobrze, ale co z tymi wspaniałymi, niezwykłymi dniami? W zależności od okazji, rozkładu dni w kalendarzu święta te odbywają się z różną częstotliwością. W naszej szkole takich dni jest sporoJJJ. Ciągle się coś dzieje. Stosujemy różne metody pracy z dziećmi, w lesie, ogrodzie, pracowni komputerowej, na poczcie, w bibliotece. Odwiedzamy też osobliwe miejsca w najbliższej okolicy.

Już od kilku lat w szkole świętujemy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Święto przygotowywane jest przez bibliotekarza. To świetna okazja, by spotkać się wtedy z najmłodszymi czytelnikami. Dzień ten obchodzony jest 25 listopada. Głównym celem popularyzacji w naszej szkole tego święta jest chęć ucieczki od agresji i przypomnienie najważniejszych wartości jakimi są dzieciństwo, przyjaciel, miłość. Z tymi słowy łączy się właśnie Pluszowy Miś. Przyjaciel z dzieciństwa, zawsze wierny i oddany. To jemu powierzamy swoje sekrety i to on ma nas uchronić od zła i niebezpieczeństw. Każdego roku wszyscy uczniowie mile nas zaskakują.  Prawie wszyscy przynoszą swoje maskotki, które są różne od bardzo malutkich do bardzo, bardzo dużych. Ilość pluszowych przyjaciół w bibliotece jest zawsze imponująca. Pluszowy miś to zabawka, która towarzyszy dzieciom przez długie lata. To przytulanka, ale też "ktoś" bardzo bliski, a czasem niezastąpiony. Misie towarzyszą dzieciom zarówno w chwilach radości, jak i smutku. Są powiernikami dziecięcych tajemnic, rozśmieszają, ocierają łzy, pomagają zasypiać. "Nie obejdzie się bez misia" – tak pisała w swoim wierszu Maria Czerkawska. Dlatego trudno wyobrazić sobie, żeby pominięto misie w książkach. Sympatyczne niedźwiadki występują w wielu bajkach i baśniach.  Dzieciom bardzo podobają się takie wierszyki, bajki i ochoczo odpowiadają na zadawane zagadki. Bezbłędnie potrafią wymienić najbardziej popularne misie. W tym dniu dzieci oglądają prezentacje multimedialną na temat historii pluszowego misia. Biorą udział w „misiowym” quizie i z wielkim entuzjazmem odpowiadają na pytania. Starsze dzieci korzystając z różnych źródeł przygotowują plakaty dotyczące życia niedźwiadków. Energii dostarczyły wszystkim "minimisie", czyli pyszne czekoladowe ciasteczka. Po spotkaniu wszyscy uczniowie mogą obejrzeć wystawę książek o misiach, które są dostępne w naszej szkolnej bibliotece, a także prace plastyczne uczniów naszej szkoły. Cały dzień upływa w bardzo sympatycznej, ciepłej i rodzinnej atmosferze. Wszyscy przypominają sobie o swoich przyjaciołach, może troszeczkę zapomnianych. My dorośli także powracamy pamięcią do swojego dzieciństwa. Na zakończenie spotkania stwierdzamy zgodnie, że świat bez przyjaciół byłby bardzo ubogi. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie a będzie ono jeszcze w tym roku.

Spotkanie ze Świętym Mikołaj, który rozdaje prezenty jest tylko raz w roku i należy się  do niego solidnie przygotować aby otrzymać paczkę pełną niespodzianek. Tradycyjnie w  tym dniu każdy z uczniów winien mieć coś w kolorze czerwonym (mikołajowym). Podobno powoduje to, że nauczyciele patrzą na swoich uczniów łaskawszym okiem. Sprawdzone – to działa–nauczyciele nie pytająJJJ!!! 
W oczekiwaniu na przyjście Św. Mikołaja dzieci biorą udział w licznych konkursach i zabawach. W trakcie takiego spotkania każde dziecko zostaje obdarowane małym słodkim „co nieco” aby ugasić pragnienie mikołajkowe. Harce sprawiają, że z dziecięcych twarzy uśmiech wcale nie schodzi. Najwięcej radości sprawia dzieciom przybycie Św. Mikołaja.  Dzieci witają wyjątkowego gościa bardzo uroczyście i serdecznie. Z rumieńcami na twarzach i radością w sercach wywołują głośno Świętego Mikołaja. Po przywitaniu Mikołaj wręcza upominki a w zamian bardziej odważni recytują wiersze bądź śpiewają piosenki. W związku z tym, że w naszej szkole jest dużo grzecznych dzieci Mikołaj ma pełne ręce roboty. Na zakończenie odbywa się sesja zdjęciowa z Mikołajem. Dzień bardzo różny od innych. Wspólny wysiłek, oczekiwanie i wielka radość uczniów i nauczycieli. Czy się opłaca?

            Wiele radości sprawiają dzieciom wędrówki po leśnych ścieżkach. Pod koniec roku szkolnego 2012/2013 zorganizowaliśmy wyjazd  do szkółki leśnej w Czerniawce. Każde zajęcia w lesie to   bezpośredni kontakt z przyrodą oraz możliwość zaobserwowania i poznania ciekawych zjawisk z życia lasu. To także porcja wiedzy o lesie, nauka nowych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych oraz poznawanie fauny leśnej. Pracownik nadleśnictwa opowiedział uczniom o zwyczajach zwierząt, pracy leśnika.  Dzieci zobaczyły szkółkę drzewek, poznały rośliny występujące w naszych lasach. Zadawały mnóstwo pytań. Pracownicy nadleśnictwa przygotowali uczniom ognisko. Dzieci piekły kiełbaski i zajadały je ze smakiem. Nasi uczniowie uczestniczyli też w zajęciach przyrodniczych w Izbie Edukacji Leśnej, która znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa Jarosław. Izba wyposażona jest w różnorodne pomoce dydaktyczne. Uczniowie zwiedzili ścieżkę dydaktyczną, która przebiega przez nowoutworzony park dendrologiczny. Na ścieżce zaprezentowanych zostało kilkanaście rodzimych gatunków drzew leśnych oraz różnorodne zastosowanie ich drewna. Tematem przewodnim ścieżki jest drewno jako jeden z najbardziej wszechstronnych surowców, a przy tym naturalny, zdrowy i w pełni odnawialny. Należy też  nadmienić, że uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w konkursach organizowanych przez Nadleśnictwo. Dużym osiągnięciem było zajęcie II miejsca w konkursie „Drewno – surowiec doskonały”.

Do ciekawych zajęć zaliczyć należy także wycieczkę do piekarni w Muninie. Uczniowie mieli wtedy okazję obejrzeć pomieszczenia, w których piecze się chleb. Dowiedzieli się o sposobie produkcji pieczywa oraz produktach potrzebnych do jego wyrobu. Dzięki uprzejmości Gospodarzy uczniowie przyjrzeli się przyrządom i maszynom, które w piekarni spełniają bardzo ważną rolę – piekarskiej łopacie do wyciągania gorących bochenków z pieca oraz urządzeniom do mieszania mąki i ciasta chlebowego. Wycieczka po piekarni zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Największą przyjemność sprawiło nam delektowanie się pysznymi, świeżymi bułeczkami. Skoro już jesteśmy przy wycieczkach to warto wspomnieć o dwóch ostatnich – do Trzcinicy i Inwałdu.

 Celem wycieczki do Trzcinicy było poznanie niedawno otwartego skansenu archeologicznego z czasów epoki najstarszych osad obronnych z epoki brązu. Uczniowie zwiedzili ekspozycję muzealną z odkrytym podczas wykopalisk: skarbem, zrekonstruowane 4 chaty słowiańskie z XI wieku, grodzisko tzw. „Wały Królewskie” z parkiem archeologicznym oraz wzięli udział w pokazie filmu na multimedialnej sali dla uczniów.

Wyjazd do Karpackiej Troi okazał się trafionym pomysłem. Dzieci z dużym zdziwieniem, ale i zaciekawieniem oglądały dawne domostwa, sprzęty, słuchały o prehistorycznych zwyczajach. Była to dla nich wyjątkowa „żywa lekcja  historii” i na pewno zostanie  w pamięci. Jest to miejsce o szczególnej wartości historycznej i kulturowej. Poza tym skansen, przechowując  tajemnice sprzed tysięcy lat,  jest nowoczesnym obiektem wyposażonym w urządzenia multimedialne. Tu przeszłość podaje rękę przyszłości.

Rekonstrukcja historyczna to zbiór działań podczas, których ich uczestnicy odtwarzają w strojach i za pomocą artefaktów wytworzonych współcześnie konkretne wydarzenie z przeszłości najczęściej bitwy lub różnorodne aspekty życia w wybranym okresie historycznym. Do naszej szkoły zawitała grupa rekonstrukcyjna, która reprezentowała uczniom stroje, zwyczaje i broń z okresu średniowiecza.

Park rozrywki i miniatur w Inwałdzie to nasz ostatni „wypad”. Największą atrakcją Parku są oczywiście dziesiątki modeli najsławniejszych cudów architektonicznych z całego świata zbudowane w skali 1:25, m.in. Wieża Eiffla, Colosseum, Big Ben czy Bazylika Świętego Piotra. Zachwycają starannością wykonania oraz doskonałym wkomponowaniem w urokliwy teren. Równie interesujący jest Zielony Labirynt - skomplikowany system korytarzy wytyczonych przez żywopłot, w którym można spędzić nawet kilkanaście minut próbując odszukać sprytnie ukryte drogi wyjścia. Nad labiryntem góruje pomost widokowy, z którego można podpowiadać zagubionym sposoby wydostania się z zielonej plątaniny korytarzy. Oprócz miniatur i labiryntu park ten dostarczył nam  też wielu innych rozrywek: statek Piratów, koło młyńskie, sala strachu i kino 5D.

Następnie nasza grupa szybko przetransportowała się do Warowni, gdzie mogliśmy spotkać kilka „małych smoczków” oraz zapoznać się z pracami tkaczki, powroźnika, kowala i garncarza. Cała wyprawa zakończyła się zwiedzaniem MINI Zoo. Zwierzęta tak pokochały naszych członków załogi, że niektóre chciały nawet jechać z nami do Morawska. Utrudzeni, aczkolwiek szczęśliwi, powróciliśmy z naszej podróży   – „cali i zdrowi”.

Wizyta w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie to prawdziwa podróż w krainę marzeń i wspomnień . Taką podróż odbyli  nasi uczniowie klas O –III. Wczuwanie w bajkowy nastrój ułatwiły krasnoludkowe kapcie, które każdy uczestnik musiał założyć. Atrakcją były potężne kwiaty, w których można było usiąść i posłuchać bajek.

Już od 10 lat w miesiącu maju nasi uczniowie w ramach kształcenia kulturalnego udają się na lekcje muzealne do Muzeum Regionalnego w Przeworsku. Uczniowie nie tylko wzbogacają wiedzę na temat kultury i tradycji regionu Podkarpacia, ale również uczą się właściwego zachowania w publicznym miejscu. Dzieci co roku z niecierpliwością oczekują wyjazdu pociągiem, gdyż dla wielu jest to pierwsze tego typu doświadczenie.

Inną formą pracy dydaktycznej w naszej szkole w ramach edukacji multimedialnej są wyjazdy do kina i teatru. Dla dzieci celem wycieczki do kina, teatru jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych ale również wdrażanie do właściwych zachowań podczas pobytu w kinie, teatrze, stwarzanie sytuacji aktywizujących procesy myślowe – rozumienie wartości  takich jak: dobro, prawda, przyjaźń. W czasie wycieczki łączy dzieci wspólne radosne przeżycie, co sprawia, że wytwarza się przyjemna atmosfera, ułatwiająca serdeczne kontakty, okazywanie sobie uprzejmości, wyzwalająca serdeczność i koleżeńskość.

Uczniowie naszej szkoły odwiedzają też chętnie Miejską Bibliotekę Publiczną
w Jarosławiu.
Dzieci zapoznały się z zasadami, jakie panują w bibliotece, jak również miały możliwość przejrzenia najbardziej interesujących ich książek. Wielką  atrakcją był dział z literaturą dla dzieci. To właśnie to miejsce sprawiło im najwięcej przyjemności – zabawy i gry sportowe na Playstation Movie.

W naszej szkole spotkaliśmy też piratów i razem z nimi wyruszyliśmy na „Piracką Przygodę”. Tylko najdzielniejsi i najbardziej wytrwali uczestniczyli w wyprawie po drogocenne klejnotyJJJ!.

Naprawdę dzieci u nas się nie nudzą: chłoną wrażenia i uczą się przez przeżywanie,  doznawanie i aktywne uczestnictwo. Bywa u nas ciekawie, wesoło, czasem przed sprawdzianami niektórym robi się gorąco, ale nigdy nudnoJ. Te niezwykłe lekcje mają wiele zalet i ze względu na nie warto poświęcić czas nauczyciela na zorganizowanie takiej formy nauczania. Chociaż wiąże się to z trudnościami organizacyjnymi i niestety kosztami (choćby transportu), trzeba je przeprowadzać bo najważniejszy jest uczeń.


opracowała: Alicja Gwóźdź- nauczyciel SP Morawsko


Załączniki:

,,KTO TY JESTEŚ”
Kategoria: Z życia wzięte [2013-12-23]

10 listopada br. w Domu Kultury w Pełkiniach odbył się kolejny już spektakl zrealizowany przez Pełkińską Amatorską Grupę Estradową w składzie: Dawid Dyjor, Alex Bała, Edward Seroka, Aleksandra Kołodziej, Aleksandra Karwan, Gabriela Piśko, Dominika Majdan, Natalia Groch, Emilia Bała, Wiesław Stępak, Antoni Lech, Józef Kowal.

Od ponad dwóch lat grupa amatorów pod kierownictwem artystycznym Józefa Kowala tworzy projekty artystyczne począwszy od kabaretu przez akademie okolicznościowe, formy teatralne{teatr lalek). Skład osobowy grupy zmienia się w zależności od potrzeb.

 Cieszy fakt, że coraz częściej udaje się przekonać kolejnych mieszkańców, aby ,,chcieli

chcieć” wystąpić na scenie, co znacznie uatrakcyjnia bazę programową oraz podnosi poziom

 artystyczny widowisk. Po raz kolejny {już czwarty) Pełkińscy artyści wystąpili na scenie.

Widowisko pt ,,KTO TY JESTEŚ” zostało przygotowane z okazji przypadającej w tym roku  

 dziewięćdziesiątej piątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na program złożyły się mało znane teksty poetyckie, szczególną uwagę widzów zwróciły

 deklamacje 5-cioletniego Dawida Dyjor oraz p.Antoniego Lech, pieśni patriotyczne, piosenki wojskowe widzowie śpiewali niejednokrotnie wspólnie z wykonawcami, przypomniano też

mnóstwo faktów związanych z jakże często kontrowersyjną historią wsi Pełkinie.

Poziom artystyczny widowiska oraz profesjonalizm wykonawców wysoko ocenili goście spektaklu Przew. Rady Powiatu Leszek Szczybyło, Przew. Rady Gminy Antoni Gwóźdź,

Sekretarz Gminy Elżbieta Grunt, ostatni żyjący inicjatorzy budowy Domu Kultury panowie

Stanisław Kowal i Julian Kudła, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Pełkiniach oraz licznie zebrana ok.200-osobowa publiczność nagradzając

 wykonawców gromkimi brawami. Wielkim finałem a zarazem zaskoczeniem dla organizatorów i widzów był minirecital znanej kapeli,,CHŁOPAKI ZE STAREJ PAKI”.

 Występ ten, podkreślili członkowie kapeli, był dowodem uznania i szacunku za pracę

wkładaną przez Pełkińskich artystów w szerzenie kultury na terenach wiejskich.

 ,, Niejedną łzę wzruszenia i niejeden uśmiech wywołamy jeszcze na twarzach widzów”

obiecują  Pełkińscy aktorzy i wokaliści jeżeli tylko będziemy mieli warunki ku temu.


Załączniki:

Obwodnica Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa
Kategoria: Z życia wzięte [2013-11-21]

     Obwodnica jest drogą krajową klasy technicznej GP, czyli drogą główną ruchu przyspieszonego. Zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, przebiega przez tereny gminy Pawłowiós, Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław, po północnej i wschodniej stronie miasta Jarosław. Początkiem drogi jest odcinek na węźle S1 (Tywonia), koniec w Tuczempach z włączeniem do istniejącej trasy DK4. Obwodnica stanowi ciąg drogi krajowej Jędrzychowice - Korczowa i ma długość 11,31 km.

W załącznikach najważniejsze infomacje dotyczące obwodnicy Jarosławia.


Załączniki:

„Kocham recykling" - zbieramy zużyte baterie
Kategoria: Z życia wzięte [2013-10-31]

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji "Kocham recykling" - zbieramy zużyte baterie.

Szczegóły akcji w załączniku poniżej.


Załączniki:

Informacje odnośnie gospodarki odpadami w naszej Gminie
Kategoria: Z życia wzięte [2013-07-11]

Od  pierwszego lipca obowiązuje nowy  system gospodarowania odpadami  komunalnymi  w naszej  gminie, a gmina będzie koordynatorem tych działań.

     

      W związku z wejściem w życie Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 roku  z późniejszymi zmianami  oraz  zatwierdzonego  w dniu  21 listopada 2012  roku przez  Radę  Gminy  Jarosław   Regulaminu Utrzymania  Czystości  i Porządku w Gminie Jarosław  nasza  gmina  na czas uruchomiła  system gospodarowania odpadami komunalnymi  oraz  wyłoniła w przetargu  firmę  odbierającą  odpady.

   Obowiązek dotyczący utrzymania czystości w gminie obejmuje wszystkich mieszkańców gminy, ale przede wszystkim właścicieli posesji, na nowych zasadach.

W ostatnim okresie właśnie właściciele składali deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  w których   deklarowali  ilość  osób faktycznie zamieszkujących ich   posesje  w 13-tu  sołectwach naszej gminy. Na dzień dzisiejszy ponad 90% właścicieli złożyło w  naszej  gminie  deklaracje   osobiście albo  za  pośrednictwem  sołtysa.

Niezłożenie deklaracji, wywoła skutek administracyjnego naliczenia opłaty, zgodnie z ilością zameldowanych  osób w danym gospodarstwie domowym.

Należy przy tej okazji jeszcze raz przypomnieć o obowiązku złożenia przez właściciela deklaracji na każdą posesję z domem mieszkalnym jaką posiada, nawet wtedy gdy ten dom jest niezamieszkały. W tym przypadku obowiązuje złożenie deklaracji zerowej, bez naliczeń!

 

Przypominamy, iż obowiązkiem  każdego właściciela jest wyposażenie   nieruchomości   w odpowiedni  kosz ( należy go zakupić! )  na odbiór odpadów, ale nie mniejszy  niż  110 l  lub  120 l.

O 1 lipca  w  naszej  gminie  odpady komunalne  są odbierane i zagospodarowywane przez  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych „EMPOL”Sp. Z o.o.  z  Tylmanowej, os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, które wygrało ogłoszony przez gminę przetarg na odbiór odpadów komunalnych.

 

Uwaga! Odpady zmieszane,  w  kubłach  będą odbierane jak dotychczas raz na dwa tygodnie, a odpady  segregowane  zostaną odebrane  dwa razy do końca roku w następujących  miesiącach :  wrzesień i grudzień.

Przy  okazji pierwszego odbioru  odpadów  zmieszanych, będą  przekazywane  mieszkańcom posesji ( tylko tym którzy zadeklarowali segregowanie odpadów!) dwa  komplety  worków  koloru  białego na szkło, niebieskiego  na  papier i tekturę,  a żółtego na tworzywa  sztuczne.

 

W  swoich  deklaracjach  mieszkańcy  określali   sposób  segregacji swoich śmieci  tj. selektywnie  z  podziałem  na  frakcje : szkło, papier  i plastik   i   bez selekcji.

  60%  właścicieli  gospodarstw  w gminie zadeklarowało  chęć  segregacji  odpadów. Jest to bardzo korzystny  wynik  dla  całej gminy  i   dla wszystkich naszych mieszkańców, ze względu  na dobro  jakim  jest  czyste  środowisko  i zdrowie dla  nas wszystkich , naszych przyszłych pokoleń, dzieci, wnuków i prawnuków. 

 

Na terenie Gminy Jarosław będą funkcjonować dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów i będą one usytuowane na terenie oczyszczalni ścieków w Tuczempach i Kostkowie. To na te punkty będzie można dostarczać wymienione poniżej pewne rodzaje odpadów komunalnych.

PSZOK Tuczempy, ul. Sanowa 21 - Oczyszczalnia

PSZOK Kostków 95a - Oczyszczalnia


Do wyżej wymienionych punktów mieszkańcy mogą dostarczać odpady takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji (w tym zielone), metale w godzinach od 8.00 do 14.00

 

 

OGÓLNE   INFORMACJE  DLA SEGREGUJĄCYCH  I   NIESEGREGUJĄCYCH  ODPADY  KOMUNALNE

 

Obecnie  przypomnijmy naszym mieszkańcom jakich odpadów nie wolno wyrzucać do naszego kosza  na zmieszane  odpady  i  są to :

 

- przeterminowane leki – należy je  wyrzucać  do pojemników na zużyte leki w aptekach  lub przekazywać  do  punktów selektywnego zbierania odpadów;

- chemikalia – należy przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów ;

- zużyte baterie – należy wyrzucać do pojemników na zużyte baterie  które stoją na terenie placówek oświatowych lub sklepach ze sprzętem RTV i  AGD  lub dopuszcza się przekazanie tych odpadów do punktów  selektywnego zbierania odpadów;

- akumulatory przemysłowe i samochodowe – należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych  prowadzących  sprzedaż lub wymianę  i dopuszcza się  przekazanie  tych odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

- akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe – należy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki  odpadów  komunalnych;

- metale, zużyte opony,odpady budowlane i rozbiórkowe – należy przekazywać do punktów selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – może być wystawiony przed teren nieruchomości i odebrany przez  odbierającego odpady, ale tylko w terminie ściśle określonym przez niego  i podanym wcześniej do wiadomości mieszkańców, a także dopuszcza się możliwość   przekazanie  tych odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym transportem.

 

POZOSTAŁE  INFORMACJE  TYLKO DLA SEGREGUJĄCYCH  ODPADY

Poza tym właściciele, którzy zadeklarowali  segregowanie odpadów powinni wysortować osobno  szkło, tworzywa sztuczne i papier , a także w miarę możliwości posiadania kompostownika odpady zielone.

 

Te odpady których nie wrzucamy do worków składamy do pojemników na odpady zmieszane.

 

Wszystkie informacje na temat Gminnego Systemy Gospodarki Odpadami można znaleźć również na stronie internetowej Urzędu Gminy Jarosław – www.ug.jaroslaw.pl

 

 

KOREKTA  DEKLARACJI.

Przypominamy także o konieczności  korekty deklaracji w momencie faktycznych zmian dotyczących m. in. zmiany liczby zamieszkałych osób, zmiany chęci segregowania lub niesegregowania odpadów, zmiany właściciela posesji  itp. w terminie do 2 tygodni od zaistniałej zmiany. Należy przy tym pamiętać o tym, że wystarczy aby jakaś osoba zamieszkiwała przez okres jednego miesiąca (przez 30 dni) by zrodziło to obowiązek zapłaty za tę osobę, za ten jeden miesiąc, pomimo że na stałe ta osoba zamieszkuje gdzie indziej.

 

PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

 

Raz  naliczona opłata  będzie płatna  bez  dodatkowych  wezwań  czy nakazów, jeśli nie zostanie zapłacona będzie podlegała ściągnięciu na drodze egzekucji administracyjnej.

Już od lipca można uiszczać opłaty za odpady komunalne  na kilka sposobów:

- w kasie Urzędu Gminy  do 15 września  za I kwartał ( za lipiec, sierpień, wrzesień)  oraz  do 15 listopada za II kwartał  tego roku ( październik, listopad i grudzień);

- na rachunek bankowy: 50 2030 0045 1110 0000 0094 6410  w tych samych terminach jak wyżej oraz

- u swojego sołtysa  również w tych samych terminach.

 

Wszystkich właścicieli  posesji  z  obrębu  naszej  gminy , którzy  jeszcze nie zdążyli złożyć  deklaracji,  prosimy  o  pilny  kontakt   z  gminą ( telefoniczny pod numer telefonu 16 624 86 35 lub osobisty) i zadeklarowanie  się do odbioru  odpadów komunalnych.

Należy pamiętać, że porządek i utrzymanie czystości w naszej gminie to nasz wspólny obowiązek.


Segregacja śmieci: jak sobie z tym poradzić w domu
Kategoria: Z życia wzięte [2013-03-22]

Prawidłowe segregowanie śmieci już na etapie ich powstawania w gospodarstwie domowym to podstawowe zadanie dla każdego mieszkańca w nowym systemie, jaki będzie obowiązywał od lipca 2013 roku.

 

Większość z nas zadaje sobie pytanie, jak w domu segregować śmieci, żeby robić to dobrze, a równocześnie nie komplikować nadmiernie sobie i domownikom codziennego życia.

 

Nasze obowiązki jako wytwórcy i posiadacza odpadów

 

Odpady komunalne to (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. 2007 r. Nr 39 poz. 251) odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wg zapisów tej samej ustawy wszyscy jesteśmy wytwórcami śmieci i jednocześnie posiadaczami odpadów do czasu pozbycia się ich z domu. Nie wszyscy, niestety, zdają sobie sprawę z tego, że jako wytwórcy odpadów jesteśmy zobowiązani do ograniczania nie tylko ich ilość, ale i negatywnego oddziaływania ich na środowisko. Ale to jeszcze nie wszystko, jako posiadacze naszych śmieci mamy obowiązek do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

 

Podział odpadów komunalnych

 

Aby podołać tym obowiązkom, musimy przede wszystkim poznać zasady podziału naszych śmieci. To co „produkujemy" w gospodarstwie domowym to:

 •śmieci biodegradowalne, czyli odpady organiczne (odpadki kuchenne i „zielone" – skoszona trawa, liście, chwasty),

 •śmieci podlegające recyklingowi (takie jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale),

 •odpady niebezpieczne (np. zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa, świetlówki lub żarówki energooszczędne),

 •odpady budowlano-remontowe,

 •odpady wielkogabarytowe (stare meble i zużyty sprzęt RTV i AGD).

 

Prawidłowa segregacja

 

Podstawową zasadą prawidłowej segregacji śmieci w gospodarstwie domowym jest oddzielenie odpadów biodegradowalnych od tych, które mogą być poddane recyklingowi, od odpadów niebezpiecznych oraz takich, których właściwości jest nam trudno określić. Nie znaczy to zaraz, że musimy w kuchni trzymać aż cztery pojemniki na śmieci. Wystarczą nam dwa – jeden na resztki kuchenne, drugi na takie, które trudno zakwalifikować. Do tych ostatnich śmieci zaliczamy: ceramikę, talerze, doniczki, szyby samochodowe, lustra, szklane opakowania po lekach, zapalniczki, kalkę techniczną, foliowane i lakierowane katalogi, tradycyjne żarówki żarowe, opakowania po olejach i smarach, pojemniki po farbach i lakierach, opakowania po środkach owadobójczych. Odpady „zielone" możemy, jeśli mamy taką możliwość, wyrzucać bezpośrednio na kompostownik.

 

Śmieci nadające się do recyklingu możemy z powodzeniem czasowo magazynować w dużym ozdobnym pudle z pokrywką lub większej ozdobnej torbie. Jeśli odpowiednio zmniejszymy ich objętość (plastikowe butelki i puszki zgniatamy) wystarczy raz na tydzień wynieść takie śmieci do odpowiednich pojemników na zewnątrz.

 

Odpadów niebezpiecznych i tak nie powinniśmy trzymać w kuchni, więc najlepiej zbierać je do zamykanych pojemników umieszczonych w garażu, komórce, piwnicy lub innym trudnodostępnym miejscu. A jak pozbyć się takich odpadów? Baterie i świetlówki wyrzucamy do specjalnych pojemników w sklepach sprzedających te produkty. Z kolei przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach.

 

Odpady wielkogabarytowe

 

Z prawidłowym pozbyciem się tego typu śmieci raczej nie powinniśmy mieć kłopotów. W większości miast i gmin organizowane będą akcje typu „wystawka" lub też wyznaczane są dni zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Należy jednak zaznaczyć, że najczęściej tego typu akcje dotyczą starych mebli (stoły, szafy, krzesła, sofy) oraz innych przedmiotów takich jak: dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery czy zabawki dużych rozmiarów.

"Elektrośmieci" najlepiej pozbyć się w czasie zakupu nowego sprzętu (przekazując je sprzedawcy), wywieść je do najbliższego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) lub jeśli sprzęt jest sprawny przekazać go osobom potrzebującym.

 

Przedruk http://regiodom.pl/


Załączniki:

ZDJĘCIA LOTNICZE GMINY , WIRTUALNY SPACER PO GMINIE
Kategoria: Z życia wzięte [2012-03-30]

Wójt Gminy Jarosław w ramach promocji Gminy realizuje projekt, który ma na celu pokazanie walorów naszych okolic. Jego cześć można już podziwiać, klikając na banner z boku strony " Prezentacja Multimedialna Gminy Jarosław" Zapraszamy do wirtualnego spaceru po Gminie Jarosław, dodatkowo opatrzony zdjęciami wykonanymi z lotu ptaka. Zdjęcia były robione z samolotu i balonu, które to oblatywały nasz teren w lecie i jesieni zeszłego roku.  Na tylniej okładce prezentujemy mały wycinek tego co zaprezentujemy Państwu niebawem. Ponadto, zostanie wydany album fotograficzno-opisowy , prezentujący Gminę Jarosław w rysie historycznym i obecnie.

 

WIRTUALNY SPACER


Załączniki:

Oświetlenie hybrydowe przy drogach na terenie Gminy Jarosław
Kategoria: Z życia wzięte [2011-12-29]

Oświetlenie hybrydowe przy drogach na terenie Gminy Jarosław


Od września 2011 roku na terenie Gminy Jarosław świeci 313 lamp zasilanych energią odnawialną. Lampy uliczne, wyposażone są w turbinę wiatrową o mocy 600 W oraz dwa ogniwa fotowoltaiczne  o mocy 120 W każde, ustawiono w miejscach wcześniej nie oświetlonych ze względu na brak linii energetycznej. Dają one poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom wszystkich miejscowości Gminy Jarosław. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ALTUM Alicja Czuba z Krakowa. Realizacja tak dużej inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. Całkowity koszt wykonania 313 lamp zasilanych energią wiatru i słońca wyniósł 9 492 612,14 zł, z tego 85% kosztów (7 876 048,30 zł), została pokryta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jest to największa tego typu inwestycja w Unii Europejskiej.  Wójt Gminy Roman Kałamarz zdecydował się na lampy hybrydowe, w prawdzie droższe, ale bez kosztów utrzymania. Koszty inwestycji zwrócą się po dwóch  latach eksploatacji.  Załączniki:

Symbole Gminy Jarosław
Kategoria: Z życia wzięte [2008-06-11]

Na Sesji Rady Gminy Jarosław w dniu 18 kwietnia 2008r. radni podjęli uchwałę dotyczącą symboli Gminy Jarosław tj. herbu, flagi, baneru i pieczęci.

Wstępne prace w tym zakresie zostały podjęte jeszcze w 2006roku. Na zlecenie Wójta Gminy została opracowana ekspertyza historyczno-heraldyczna pt. „Heraldyka Gminy Jarosław”, a w konsekwencji 9 różnych projektów herbu. Całość opracowań została skonsultowana przez radnych i sołtysów Gminy Jarosław. W wyniku tych konsultacji został wybrany projekt, który następnie po uzyskaniu opinii Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji został przyjęty przez Radę Gminy i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załączniki:

A może by tak zainwestować w Gminie?
Kategoria: Z życia wzięte [2008-01-16]

Oddajemy w Państwa ręce ciekawe oparcowanie na temat Pozycji konkurencyjnej Gminy Jarosław w zakresie lokalizacji inwestycji.

Zawiera ono szereg wartościowych informacji na temat Gminy Jarosław, mozliwosci udanego i bezpiecznego inwestowania na naszym terenie.

Zachęcamy do zapoznaia się z tym materiałem szczególnie przez przedsiębiorców i inwestorów poszukujących atrakcyjnych lokalizacji pod swoje inwestycje.

Materiały są równiez bardzo dobrym źródłem informacji dla uczniów i studentów.


mgr Roman Kałamarz
Wójt Gminy Jarosław 


Załączniki:

Informacja dla Mieszkańców - Wprowadzenie kart usług , jedno z zadań akcji PRZEJRZYSTA POLSKA
Kategoria: Z życia wzięte [2005-10-30]

Urząd Gminy Jarosław w związku z przystąpieniem do Akcji Przejrzysta Polska, wprowadził

Karty Usług. Jest to spis spraw możlliwych do załatwienia w naszym urzędzie.

Opis poszczególnych spraw, działów , dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy oraz

wnioski do pobrania pod adresem:

http://jaroslaw.itl.pl/bip/index2.php?page=departament.php&under=138&grp=3&dep=57

 


Gmina Jarosław bierze Udział w akcji masowej
Kategoria: Przejrzysta gmina [2005-09-15]

Akcja Społeczna „ Przejrzysta Gmina”, w której udział postanowił wziąć Wójt Gminy Jarosław mgr Roman Kałamarz, ma na celu pokazanie społeczności naszej Gminy zaangażowanie władz i pracowników tut. Urzędu w doskonalenie pracy, usług dla ludności, oraz kontaktów z naszymi mieszkańcami.

 

Akcja społeczna „Przejrzysta gmina”, jest przygotowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, „Gazetę Wyborczą”, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy. 

Opiera się na wykonaniu przez Urząd szeregu zadań, mających na celu rozjaśnienie zasad i przepisów którymi kierują się pracownicy i władze Urzędu.

 

Zadania które Urząd Gminy Jarosław postanowił zrealizować to:

 

I.  ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

Zgodnie z zasadą przejrzystości działalność finansowana ze środków publicznych jest jawna. Gmina przejrzysta potrafi skutecznie przekazać mieszkańcom podstawowe informacje o zasadach swego funkcjonowania. W  gminie mieszkańcy są skutecznie poinformowani o podstawowych zasadach funkcjonowania administracji samorządowej. Podstawowe dokumenty regulujące sposób ich funkcjonowania (ustawy, statut, regulaminy, budżet) są łatwo dostępne, a mieszkańcy wiedzą jak można z nich skorzystać.

 

Zadanie 1:

Opracowanie „ INFORMACYJNYCH KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE”

 

Zostały opracowane KARTY UISŁUG, opisujące wszystkie świadczenia Urzędu na rzecz mieszkańców naszej gminy. Zostały w nich zawarte dokładne informacje, jak załatwić różne sprawy np. wydanie dowodu osobistego, lub otworzenie działalności gospodarczej, które dokumenty należy dostarczyć, w którym pokoju załatwia się daną sprawę i ile kosztuje jej załatwienie.

Karty znajdują się w całym urzędzie, zarówno w sekretariacie, wszystkich pokojach urzędu, oraz na stronach internetowych

www.ug.jaroslaw.pl

 

 

II. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

Zgodnie z zasadą braku tolerancji dla korupcji władze lokalne jasno deklarują, konsekwentnie demonstrują i wcielają w życie postawę braku tolerancji dla korupcji w swojej gminie. W gminie nietolerującej korupcji podejmowane są działania dla wyjaśnienia zaobserwowanych przypadków korupcji i likwidacji ich przyczyn, a ich przebieg i wyniki podawane są do publicznej wiadomości.
Gmina posiada opracowany i wdrożony kodeks etyczny swoich pracowników, nakładający na urzędnika obowiązek unikania sytuacji, które mogą być zinterpretowane jako korupcyjne oraz powstrzymywania się od działań, które mogłyby być zinterpretowane jako nieetyczne.

 

Zadanie 2:

Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu.

Przy współpracy władz gminy i jej pracowników, opracowano Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Jarosław. Kodeks ten mówi o zasadach jakimi ma obowiązek kierować się każdy pracownik urzędu w stosunku do pracy jaką wykonuje, mieszkańców gminy, oraz jej władz. Kodeks został zaakceptowany przez każdego pracownika i jest dostępny w Sekretariacie  Urzędu jak również na stronach internetowych www.ug.jaroslaw.pl

 

 

III. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Zgodnie z zasadą partycypacji społecznej władze samorządowe systematycznie prowadzą działania na rzecz podniesienia świadomości społeczności lokalnej w obszarze tematyki etyki w życiu publicznym oraz pomagają w tworzeniu organizacji wspierających społeczność lokalną w pełnieniu roli nadzorczej i kontrolnej w tych obszarach.
W gminie istnieją wypracowane metody skutecznego komunikowania się z jej mieszkańcami zapewniające szerokie dotarcie do mieszkańców z informacjami na temat funkcjonowania samorządu lokalnego i możliwość zbierania uwag i opinii członków wspólnoty samorządowej. Komunikacja prowadzona jest z unikaniem języka specjalistycznego, mogącego utrudniać lub uniemożliwiać zrozumienie przez mieszkańców poruszanych zagadnień.

 

Zadanie 3:

Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Władze Gminy, przy udziale Rady Gminy pracowników Gminy i organizacji pozarządowych opracowały wieloletni program współpracy między Gminą i w.w organizacjami.

Ma to na celu wspólne przygotowywanie inicjatyw i pomoc w organizowaniu przedsięwzięć wymagających obecności   społeczności i organizacji pozarządowych.

 

 

 

IV. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI

 

Zgodnie z zasadą przewidywalności funkcjonowanie instytucji publicznych i realizowanie zadań publicznych odbywa się w sposób planowy i przewidywalny. Władze potrafią skutecznie włączyć społeczność lokalną w proces tworzenia długofalowych planów działania.

 

Zadanie nr 4:

Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom.

 

Władze Gminy z udziałem mieszkańców  opracowały Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jarosław na lata 2005-2006 oraz 2007-2013.

Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Jarosław został opracowany z myślą o zwiększeniu szans zrównoważanego rozwoju Gminy na lata 2005-2013.

W jego przygotowaniu uczestniczą przedstawiciele władz lokalnych oraz aktywni mieszkańcy regionu. Strategia pozwala na określenie interesów lokalnej społeczności a jaj konsekwentne realizowanie daje mieszkańcom i podmiotom gospodarczym poczucie stabilizacji.

 

 

V. ZASADA FACHOWOŚCI

Zgodnie z zasadą fachowości, w instytucjach lokalnych zadania realizowane są przez osoby kompetentne, potrafiące w efektywny sposób wykorzystać gminne zasoby dla realizacji celów publicznych oraz coraz lepszej obsługi mieszkańców. Gmina fachowa wypracowuje metody stałej, systemowej poprawy swojego funkcjonowania dążąc do coraz lepszego spełniania oczekiwań swoich klientów.

 

Zadanie nr 5:

Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy.

 

Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacji kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości.  Procedury te są podane do publiczne wiadomości. Procedury gwarantują równy dostęp do stanowisk pracy w urzędzie oraz wybór w oparciu o kryterium fachowości.

 

 

VI. ZASADA ROZLICZALNOŚCI

 

Zgodnie z zasadą rozliczalności działalność instytucji publicznych jest prowadzona w sposób mierzalny i rejestrowany, dający możliwość przeanalizowania ilości sił i środków zaangażowanych w poszczególne działania oraz określenie odpowiedzialności konkretnych osób za podjęte działania. Gmina rozliczalna potrafi skutecznie poinformować społeczność lokalną o finansowych i organizacyjnych aspektach swojego funkcjonowania.

 

 

Zadanie nr 6:

Gmina przygotuje i rozpropaguje książeczkę pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

 

Celem zadania jest dołożenie przez władze starań, aby budżet był dokumentem czytelnym nie tylko dla księgowości, ale również dla mieszkańców. Wydanie publikacji umożliwi dotarcie z informacjami do jak największej liczby zainteresowanych.


Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
Kategoria: Ogłoszenia [2014-10-06]

Wójt Gminy Jarosław


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014.518 ze zm.) informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, na tablicy ogłoszeń w dniu 08.10.2014 r. zostanie wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Wólka Pełkińska i Sobiecin przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/60/2014 z dn. 01.10.2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta 2014 lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. Nr 28, tel. (016) 624 86 32.

Zarządzenie 60-2014

załącznik do zarządzenia 60-2014
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej
Kategoria: Ogłoszenia [2014-09-24]

K O M U N I K A T

Gminnej Komisji Wyborczej w Jarosławiu

 z dnia 24 września 2014r.

Gminna Komisja Wyborcza w Jarosławiu informuje, że przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na radnych do rady gminy Jarosław w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. w każdy dzień roboczy do dnia 7 października 2014r. w godz. od 800 do 1500 a ponadto w dniu 7 października 2014r. /wtorek/ w godz. 800 do 2400 w swojej siedzibie w Jarosławiu, ul. Piekarska 5 /budynek Urzędu Gminy Jarosław sala narad pok.19/.

Równocześnie informuje się, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na wójta gminy Jarosław w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. odbywa się w każdy dzień roboczy do dnia 17 października 2014r. w godz. 8.00 do 15.00 a ponadto w dniu 17 października 2014r. /piątek/ w godz. 8.00 do 24.00 w siedzibie Gminnej Komisji wyborczej w Jarosławiu.

Wzory formularzy związanych ze zgłoszeniem listy kandydatów na radnych bądź kandydatów na wójta dostępne są w Urzędzie Gminy Jarosław a także na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: www.pkw.gov.pl

Z Gminną Komisją Wyborczą w Jarosławiu można się kontaktować telefonicznie tel. 16 624 86 10 lub 16 624 86 15.

                                        Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                     w Jarosławiu

                                                                     Henryk Siara


Załączniki:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40)
Kategoria: Ogłoszenia [2014-08-26]
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40). Całość obwieszczenia w załączniku.
Załączniki:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 sierpnia 2014 r.
Kategoria: Ogłoszenia [2014-08-19]

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o przyjęciu planów zadań ochronnych.

Całość obwieszczenia w załączniku.


Załączniki:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Kategoria: Ogłoszenia [2014-07-24]

W sprawie rozbudowy i przebudowy drogi krajowej nr 4 ( E40) Jędrzychowice - Korczowa, na odcinkach - Głuchów- Przeworsk , km 619+675,07 - 631+883, Przeworsk - Jarosław w km 638+158,00 - 645+176,54 - Jarosław Radymno w km 655+416,50 - 659+683,00

Treść ogłoszenia


Załączniki:

Ogłoszenie o podaniu do wiadomości oferty Stowarzyszenia
Kategoria: Ogłoszenia [2014-06-20]

OGŁOSZENIE

 

         Na podstawie art. 19za ust 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( DZ.U. z 2010r. nr 234 poz 1536 z późn. zm.)

 

 

                                      WÓJT GMINY JAROSŁAW

 

Podaję do wiadomości ofertę Stowarzyszenia „Razem w przyszłość w Morawsku”

 

                   Każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić na piśmie uwagi do niżej zamieszczonej oferty

 

 

 

 

Jarosław, dnia 20 czerwca 2014r.                               

                                                                   Wójt Gminy Jarosław   

                                                                    mgr Roman Kałamarz


Załączniki:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUROCHÓW 1
Kategoria: Ogłoszenia [2014-07-15]
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUROCHÓW 1
Załączniki:

Ogłoszenie Starosty Jarosławskiego o zamierze wszczęcia postepowania dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Kategoria: Ogłoszenia [2014-06-13]

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej.


Załączniki:

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław
Kategoria: Ogłoszenia [2014-05-26]

WÓJT GMINY JAROSŁAW

O G Ł A S Z A  

I nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy JarosławPrzetarg odbędzie się w dniu 11.07.2014 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5,
 pok. Nr 19,  II piętro o godz. 1000


W załączeniu cała treść ogłoszenia.


Załączniki:

Składy osobowe obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Kategoria: Ogłoszenia [2014-05-05]

Na podstawie § 10 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku  w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. 2011 Nr 30, poz. 345) podaje się do publicznej wiadomości składy osobowe obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Zarządzenie 18-2014 oraz załączniki

Zarządzenie 19-2014, dodano 2014.05.09

Zarządzenie 20-2014, dodano 2014.05.09


Załączniki:

Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
Kategoria: Ogłoszenia [2014-04-25]

Wójt Gminy Jarosław


         Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010.102.651 ze zm.) informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Munina, Morawsko, Sobiecin, Pełkinie i Wola Buchowska przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/23/2014 z dn. 25.04.2014 r.

         Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce   - Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta 2014  lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. Nr 28, tel. (016) 624 86 32.

Zarządzenie Z-23-2014

zalacznik do zarzadzenia Z-23-2014
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego
Kategoria: Ogłoszenia [2014-04-15]

Obwieszczenie

Wójta Gminy Jarosław

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Całość obwieszczenia w załączeniu poniżej.

Obwieszczenia Wójta Gminy Jarosław z dnia 15 kwietnia 2014r.


Załączniki:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorony Środowiska w Rzeszowie o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka San PLH180007
Kategoria: Ogłoszenia [2014-04-04]
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka San PLH180007
Załączniki:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Pełkinie
Kategoria: Ogłoszenia [2014-04-02]

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE

 

 Wójt Gminy Jarosław działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych.


Zalacznik 1a do Zarządzenia 18-2014

Zalacznik 1b do Zarządzenia 18-2014


Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia
Kategoria: Ogłoszenia [2014-04-02]

Wójt Gminy Jarosław

 

         Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010.102.651 ze zm.). Informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tuczempy, przeznaczonych do wydzierżawienia zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/17/2014 z dn. 02.04.2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce – Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta 2014 lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. Nr 28, tel. (016) 624 86 32.


Zarządzenie 17-2014


Zalacznik do 17-2014


Ogłoszenie Urzędu Marszałkowskiego
Kategoria: Ogłoszenia [2014-03-27]
W załączeniu ogłoszenie w sprawie decyzji zmieniającej z dnia 16 marca 2013r., znak: OS-I./7222.61.1.2011.DW udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych dla EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie.
Załączniki:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Kategoria: Ogłoszenia [2014-03-21]

OBWIESZCZENIE

                Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 z późn. zm.), organ prowadzący postępowanie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia       pn. : „Wzrost konkurencyjności firmy SANEX Sp. Z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji płyt papierowych” położonego na działkach nr  1003/4, 103/7, 1003/10  w Muninie, gmina Jarosław

                Decyzja została wydana na wniosek  firmy „SANEX” Spółka z o.o. w Łowcach, Łowce 115, 37-554 Łowce z dnia 21.03.2014 r.

                Informacja o wydaniu niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Referat Działalności Gospodarczej i Inicjatyw  w Urzędzie Gminy Jarosław,  ul. Piekarska 5, pok. nr 27 oraz podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jarosław : www.ugjaroslaw.pl. , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Munina.

                Na podstawie art. 74 ust. 3 w/w ustawy  w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadamianie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

                Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Jarosław w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną.

                Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław w Referacie Działalności Gospodarczej i Inicjatyw  ds. Ochrony Środowiska, pokój nr 27  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.

                                                                       Wójt Gminy Jarosław

                                                                       Mgr Roman Kałamarz


Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia
Kategoria: Ogłoszenia [2014-03-21]

 Wójt Gminy Jarosław

 

         Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010.102.651 ze zm.). Informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach : Pełkinie, Wola Buchowska, Wólka Pełkińska, przeznaczonych do wydzierżawienia zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/15/2014 z dn. 21.03.2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce – Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta 2014 lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. Nr 28, tel. (016) 624 86 32.


Zarządzenie 15 - 2014


Załącznik Z-15-2014


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych
Kategoria: Ogłoszenia [2014-03-21]

        Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego     


            Zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku „SANEX” Sp. z o.o. w Łowcach,  Łowce 115, 37-554 Łowce, z dnia 17 lutego 2014 r. , dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy SANEX Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji płyt papierowych ” położnego na działkach nr 1003/4, 1003/7 i 1003/10 obręb w Muninia, gmina Jarosław - zostało zakończone.                                               

            W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, w Referacie Działalności Gospodarczej i Inicjatyw, pokój nr 27, do poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

            Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jarosław: www.ugjaroslaw.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gminy Jarosław przy ul. Piekarskiej 5 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Munina.

                                                                                    Wójt Gminy Jarosław

                                                                                     mgr Roman Kałamarz


Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Wola Buchowska
Kategoria: Ogłoszenia [2014-02-13]

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI  WOLA BUCHOWSKA.

 

 Wójt Gminy Jarosław działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.       z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych.

Wola Buchowska


Załączniki:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach Wólka Pełkińska i Wola Buchowska
Kategoria: Ogłoszenia [2014-02-12]

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH : WÓLKA PEŁKIŃSKA  I  WOLA BUCHOWSKA.

 

 Wójt Gminy Jarosław działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych.Załączniki:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej w miejscowości Surochów
Kategoria: Ogłoszenia [2014-02-12]

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUROCHÓW

 

Wójt Gminy Jarosław działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.   z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych.

 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu


Załączniki:

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
Kategoria: Ogłoszenia [2014-02-06]

Wójt Gminy Jarosław

 

         Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010.102.651 z późn. zm.)

            Informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Surochów przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/3/2014 z dn. 05.02.2014 r.

            Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta 2014  
lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. Nr 28, tel. (016) 624 86 32.

 

            mgr Roman Kałamarz

Wójt Gminy Jarosław


Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
Kategoria: Ogłoszenia [2014-01-20]

OGŁOSZENIE

            Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały

Nr VIII /94/2013 Rady Gminy Jarosław z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

WÓJT GMINY JAROSŁAW

         ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

 

ogłoszenie

Wzór oferty

Informacja o rozstrzygnięciu oferty, dodano2014.02.07


Załączniki:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Kategoria: Ogłoszenia [2013-12-18]

Załączniki:

Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
Kategoria: Ogłoszenia [2013-12-17]

OGŁOSZENIE

            Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/99/2013 Rady Gminy Jarosław z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 

WÓJT GMINY JAROSŁAW

         ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

 

Pełny tekst ogłoszenia

Wzór oferty

Rozstrzygnięcie konkursu, dodano 2014.01.15


Załączniki:

WÓJT GMINY JAROSŁAW Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji
Kategoria: Ogłoszenia [2013-12-02]

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Gminy Jarosław w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

WÓJT GMINY JAROSŁAW

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji

 

I.                   Rodzaj zadania:

 

Powierzenie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jarosław do Specjalistycznych Ośrodków celem realizacji obowiązku szkolnego

 

 

1. PEŁNY TEKST OGŁOSZENIA

2. Wzór oferty


Załączniki:

Ogłoszenie o wywieszeniu zarządzenia
Kategoria: Ogłoszenia [2013-12-04]

Załączniki:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Surochów 1
Kategoria: Ogłoszenia [2013-11-14]

Załączniki:

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
Kategoria: Ogłoszenia [2013-10-24]

1. Ogłoszenie o konsultacjach

2. Program wolontariat 2014r.


Załączniki:

Obweiszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe
Kategoria: Ogłoszenia [2012-11-20]
1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu - Obszar Południe
Załączniki:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ
Kategoria: Ogłoszenia [2012-11-20]
1. Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu - Obszar Północ 
Załączniki:

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław
Kategoria: Ogłoszenia [2012-07-13]
Wójt Gminy Jarosław przedstawia projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław
Załączniki:

Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarosław
Kategoria: Ogłoszenia [2012-07-11]

Załączniki:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe
Kategoria: Ogłoszenia [2012-04-10]

Załączniki:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ
Kategoria: Ogłoszenia [2012-04-10]

Załączniki:

Projekt zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław obszar Północ, Wschód, Południe
Kategoria: Ogłoszenia [2011-06-22]

1. Północ

2. Południe

3. Wschód


Załączniki:

Zmiana nazw ulic, synchronizacja numerów
Kategoria: Ogłoszenia [2010-02-17]

Załączniki:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014
Kategoria: Komunikaty [2013-12-05]

W załączniku poniżej zamieszczone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy   Jarosław  na okres:  od  dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.


Załączniki:

Projekt studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław
Kategoria: Komunikaty [2013-04-11]

Załączniki:

Kliknij, aby obejrzeć dokładną prognoze...
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
  © 2003 Softres Sp. z o.o. Mapa serwisu